• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 518 -  پيام به ملت ايران در سالگرد آغاز جنگ تحميلي "جنايات صدام و امريكا در ايران "
پيام
زمان : 31 شهريور 1361 / 4 ذي الحجه 1402
مكان : تهران ، جماران
موضوع : جنايات صدام و امريكا در ايران - محكوم كردن شناسايي اسرائيل در كنفرانس "فاس "
مناسبت : دومين سالگرد آغاز جنگ تحميلي "هفته دفاع مقدس "
مخاطب : ملت ايران
صفحه : 518
بسم الله الرحمن الرحيم
دو سال از هجوم امريكاي جهانخوار توسط جيره خوار خود، صدام عفلقي به كشوراسلامي ايران و در واقع به اسلام گذشت . و با سپاس به درگاه خداوند متعال هر چه از اين جنگ ناخواسته تحميلي مي گذرد، قدرت اسلام و جمهوري اسلامي و قواي نظامي وانتظامي ايران و پايداري ملت متعهد آشكارتر و افزونتر مي گردد، و رسوايي جهانخواران و وابستگان و پيوستگان به آنان بيشتر و واضحتر مي شود، و مشت خرابكاران و منافقان ومنحرفان بازتر مي گردد. و بحمدالله تعالي و با عنايات خاصه الهي و توجه حضرت بقيه الله - ارواحنا لمقدمه الفدا - امسال كشور و ملت ايران با سالهاي گذشته فرقهاي چشمگيري داشته است .
سالهاي قبل ، ارتش فريب خورده صدام در كشور عزيز ما به جنايات خود ادامه مي داد، و صدام تكريتي و اربابانش اميد داشتند كه بتوانند در داخل كشور به خرابكاري وجنايت ادامه دهند. و خيال سرداري قادسيه را در سر داشتند و جدايي مناطق نفت خيز رادر مغزهاي پوك خود مي پختند؛ ولي در اين سال پر بركت مي بينيد و مي بينيم كه كاخهاي اميدشان فرو ريخته ، و قواي مسلح شجاع و مومن ايران آنان را با رسوايي هر چه تمامتر از كشور خويش رانده اند. و اكنون چون دزدان در بلنديهاي ايران پناهگاه ساخته ودر آنها خزيده اند و قدرت مقابله را از دست داده اند، و از داخل كشور عراق با توپهاي دوربرد و موشكها مناطق مسكوني عرب نشين را مي كوبند و مردم شهرهاي مقاوم مرزي
صفحه : 519
را به شهادت مي رسانند. و بلندپروازيهاي سردار قادسيه بدل شده است به دريوزگي ازاين دولت و آن دولت و به مشتي دروغ كه خود را به آن دلخوش و روي خود را با سيلي سرخ كرده است ، و به خيال خود ارتش خويش را فريب مي دهد، و انتقام شكست مفتضحانه خود را از ملت مظلوم عراق و فرماندهان ارتش خود مي گيرد. و مضحكتر ازهمه اينكه ، جزيره خارك را منطقه نظامي اعلام مي كند. و پشتيبانان شكست خورده اودامن به اين دروغ زده اند كه شايد اين حيله موجب شود كشتيهاي نفتكش به جزيره خارك نيايند و ايران را وادار به صلح نمايند؛ كه اين حيله شيطاني نيز خنثي و نقش بر آب شد. چرا كه رزمندگان ايران شجاعانه از خاك و بندرهاي ايران دفاع مي نمايند و دولت بااعلام بيمه كشتيهاي نفتكش ، اين نقشه را باطل كرد. و امروز قدرت نيروهاي مسلح ايران از ارتش و سپاه و بسيج و قواي انتظامي و عشايري و مردمي آنچنان است كه مي تواند باراحتي شهرهاي عراق را در هم كوبد؛ لكن پيروي از احكام اسلام عزيز آنان را از تجاوزبه حريم شهرهاي مسكوني باز داشته است . و اگر خداي ناكرده فرماندهان و پرسنل قواي مسلح ما چون صدام و قواي تابع او بودند كه به اسلام و احكام نوراني آن اعتنايي نداشتند، و از ارزشهاي انساني بي بهره بودند، شهرهاي عراق چون شهرهاي خوزستان وامثال آن در هم كوبيده مي شد.
در سال گذشته توطئه گران مطبوعات و بازيگران رسانه هاي گروهي وابسته به امريكاو صهيونيسم با كمال وقاحت ايران را متهم مي كردند كه از اسرائيل اسلحه وارد مي كند وطرفدار اسرائيل جنايتكار است . اكنون در كنفرانس فاس ، فاش و روشن شد كه طرفداراسرائيل ، صدام جنايتكار و اكثر دولتهاي منطقه مي باشند. طرفداري از جنايتكاري كه باكمال جسارت پس از آنهمه تبهكاريهايش و خدمتگزاريهاي دويله هاي (1) منطقه ، آنان را به باد مسخره گرفته است و آنان را آنچنان تحقير نموده كه جز خود آنان هر انساني راخجلت زده مي كند. و خجالت نه از براي سران اين دولتها، بلكه براي انتسابشان به اسلام ،
1- دولتهاي كوچك .
صفحه : 520
و از آن جهت كه متاسفانه امور مسلمانان به دست اينان است . پيامد آن خدمتگزاريها به اين جنايتكار، قتل عام بيگناهان بيروت ؛ جنايتي كه عمق آن را ما نمي دانيم . حجم جنايت به قدري بوده است كه به حسب گزارش خبرگزاريها خشم جهانيان را برافروخته است .حتي جنايتكاران جهان ، چون "ريگان " و "حسني مبارك " را به صورت ظاهر وادار به محكوم نمودن آن نموده است . حجم جنايت به گونه اي بوده است كه حتي خبرگزاريها وروزنامه هاي طرفدار اسرائيل آن را محكوم ، و بزرگترين جنايت پس از جنگ جهاني دوم دانسته اند. و به گونه اي بوده است كه حتي خود جنايتكاران نمونه جهان چون اسرائيل و فالانژها و ديگر همدستانشان هر يك به ديگري نسبت مي دهد. و بزرگترين مصيبت براي مسلمانان آن است كه از سران دولتهاي منطقه نفس بر نمي آيد. و از آن فجيعتر و ننگ آورتر طرفداري بي قيد و شرط بعض حكام منطقه است . و باز هم درحجاز از جنايت اسرائيل و پدربزرگ او امريكا نمي شود اسم برد.
و ما با سپاس به درگاه پروردگار عالميان ، باز هم مددهاي غيبي را از اسلام وجمهوري اسلامي دريافت مي كنيم . و خداوند كيد آنان را كه دولت ايران را طرفداراسرائيل معرفي مي كردند به خود آنان برگرداند، و آنان را نزد ملتها رسوا كرد. و صدام عفلقي كه براي روبه رويي با اسرائيل بهانه مي تراشيد، و مي خواست با آن بهانه ها خود رااز دست مدافعان سلحشور ايران نجات دهد، در كنفرانس فاس به حمايت و شناسايي اسرائيل و بيمه و امنيت آن گريبان پاره كرد و و مكروا و مكرالله و الله خير الماكرين . (2)
اكنون كه بزرگداشت "هفته جنگ تحميلي " فرا رسيده است و بحمدالله تعالي قواي مسلح و غيور ايران با سرافرازي تمام و غرورآفريني براي اسلام و ملت بزرگ ، مراحل آخر پيروزي را طي مي كند، لازم است ملت شريف ايران عموما و خصوصا دولتمردان وگويندگان و نويسندگان و شاعران و هنرمندان از اين قشرهاي فداكار هر يك به سهم خودقدرداني نمايند و مراحل مختلف پيروزي اين حماسه آفرينان را با گفتار و نوشتار و كردار
2- سوره آل عمران ، آيه 54: "و مكر كردند، و خداوند نيز مكر كرد؛ و خداوند بهترين مكركنندگان است ".
صفحه : 521
خود در معرض نمايش گذارند، و در محافل "هفته جنگ " فوايد و نتايج و پيامدهاي آن را برشمارند، و روح شجاع اين رزمندگان بزرگ را هر چه بيشتر تقويت كنند. ملت شجاع و متعهد، اين هفته لازم است حضور خود را در صحنه جنگ اثبات نمايند، و مشت محكمي به دهان ياوه سرايان بكوبند. امروز ابرقدرتها، ملت حاضر در صحنه ما را متهم مي كنند كه از جمهوري اسلامي روبرگردانده ، و از جنگ كه حقيقتا دفاع از اسلام است خسته شده اند. آنان ملت ايران را نشناخته اند و ناچار به دروغ پردازي پرداخته اند، و بااتهامات گوناگون به قواي مسلح و ملت ايران ، تصميم دارند به هر صورتي كه هست بارديگر جنايات خود را در ايران تكرار نمايند، ولي ملت رشيد و مقاوم ايران در مقابل آنان ايستاده اند و هرگز به آنان چنين اجازه اي را نخواهند داد. آنان مي خواهند با جمهوري اسلامي مخالفت كنند، چرا كه اين مخالفتها مردم عزيز ما را مصمم تر خواهد نمود تا براي مبارزه اي طولانيتر دست در دست يكديگر نهند و از ايران و اسلام عزيز و استقلال وشرف خويش دفاع نمايند.
لهذا ملت شريف در سراسر ايران ، از روحاني و دانشگاهي و بازاريان و جوانان عزيزمحصل تا رزمندگان فداكار و ساير قشرهاي معظم ، در اين "هفته جنگ " به شكرانه پيروزي اسلام پشتيباني خود را از جمهوري اسلامي و قواي مسلح ، فداكاران در راه هدف كه اسلام و ايران است به ثبوت برسانند. و نيز ياد شهداي فداكار را كه جمهوري اسلامي و پيروزيها، رهين جان نثاري آنهاست ، زنده نگه دارند. و از معلولين عزيز وآسيب ديدگان و آوارگان مقاوم در راه استقرار حكومت الله تفقد و قدرشناسي نمايند. واز بازماندگان شهدا دلجويي و به آنان دلداري دهند.
گرچه زبانها و قلمها در توصيف جوانان و نوجوانان ، پيران و سالخوردگان عزيزي كه خون پاك خود و سلامت خويشتن را فدا كردند تا اسلام ، زنده و كشور، پاينده بماند، و ازشر دشمنان خونخوار آزاد شود، عاجزند. و نيز عاجزند كه به پدران و مادران دليري كه چنين فرزنداني را تربيت كردند و به اسلام تقديم نمودند دلداري دهند، و از خواهران وبرادراني كه در جوار آنان بودند دلجويي نمايند. اينان مشمول عنايات و رحمتهاي
صفحه : 522
بي پايان خداوند، در جوار اولياي عظيم الشان ، با سعادت در دنيا و آخرت قرينند،خدايشان رحمت و بركت دهد.
درود بي پايان به روح پاك شهيدان راه حق ، و سلام فراوان بر آسيب ديدگان وآوارگان در جبهه هاي دفاع از اسلام و ايران اسلامي ، و درود و سلام بر بازماندگان شهداو خانواده هاي آسيب ديدگان ، و سلام خداوند و انبيا و اولياي او بر بقيه الله - ارواحنالمقدمه الفدا. (3)
روح الله الموسوي الخميني
3- متن پيام امام خميني را آقاي سيد احمد خميني در مراسم رژه پرشكوه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران وبسيجيان و رزمندگان و جمع زيادي از مردم تهران كه در ميدان آزادي و خيابانهاي اطراف آن گرد آمده بودند، قرائت نمود.