• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 501 -  آموزش و تربيت معنوي ، دو بال براي پرواز
صفحه : 501
بيرون بيايد كه دنيا را هلاك مي كنند، به هم مي زنند. پس آن دو ركن آموزش با ركن پرورش بايد بگوييم كه اينها با هم هستند، و اگر با هم در يك جمعيتي ، در يك بنگاهي ،در يك مدرسه اي ، در يك دانشگاهي ، اينها همدوش هم رفتند و جلو رفتند، آن وقت است كه ما استفاده از دانشگاه مي كنيم ؛ استفاده از حوزه هاي علمي مي كنيم ؛ استفاده ازهمه جا مي كنيم . از آموزشهاي پايين و بالا، همه جا، همه مراتب .
آموزش و تربيت معنوي ، دو بال براي پرواز
بنابراين ، چيزي كه مهم است ، قضيه پروراندن روح اين اطفال از كوچكي تا برسد درهر جا كه مي روند، آنها را تربيت روحي بكنند و تربيت علمي . اگر علم در يك قلب فاسدوارد شد، در يك مغز فاسد از جهت اخلاق وارد شد، ضررش بيشتر از ناداني است .ناداني فقدان يك امر بزرگ است ، اما ديگر ضرر زدن نيست و نابود كردن نيست . به خلاف اينكه اگر دانش باشد بدون بينش اخلاقي و بينش نفساني و الهي ، اين است كه بشررا به هلاكت مي رساند. انبيا هم آن قدري كه در تربيت پافشاري مي كردند و آن قدري كه مردم را سوق مي دادند به اينكه مهذب باشند، آن قدر علم را سوق نمي دادند به علم .سوق به تهذيب بيشتر از او است براي اينكه ، او فايده اش بيشتر است . البته علم هم يك چيزي است كه مورد نظر همه بوده و هست ، لكن اينها بايد با هم باشند. اينها يك دو بالي هستند كه اگر يك ملتي بخواهد پرواز كند طرف سعادت ، با دو تاي اينها بايد پرواز كند،يكي اش كه ناقص باشد نمي شود. و من اميدوارم كه شما آقايان اساتيد دانشگاه ، علماي حوزه ها، اين روابطتان را حفظ بكنيد. يكي از خيانتهايي كه به اين كشور شد، جدا كردن فيضيه باصطلاح با دانشگاه بود. اساتيد از ملاها مي ترسيدند. مي گفتند اينها هيچ اند. اينهاتهي مغزند. اينها هيچي نمي دانند. حوزه هاي ما هم از دانشگاهيها مي ترسيدند. مي گفتندآنها بي دين اند همه شان . تفاهم وقتي بشود، من گمان مي كنم امروز اين جور نيست ديگرمسئله . وقتي كه پاي علما در دانشگاه باز شد و پاي اساتيد دانشگاه در حوزه ها باز شد، آن وقت مي فهمند كه چه جنايتي وارد شده است بر اين كشور. وقتي كه اساتيد دانشگاه