• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 5 -  لزوم فعاليت وزارت ارشاد در خارج از كشور
صفحه : 5
يكي چيزي مختصري واقع شده است ، آن جمعيت زيادي را مي گيرند، حبس مي كنند.اما اينجا، اينهايي كه قيام مسلحانه كردند و آنها هم كه هوادار اينها بودند و شلوغ كاري كردند، وقتي گرفتند بعضيشان را كه نمي شد رهايشان كنند، براي اينكه در توي حبس هم همين بساط را درست مي كنند و توي حبس هم گاهي وقتها مامورين را مي زنند، گاهي وقتها مي كشند، از اين جهت خوب ، اينها را جزا دادند، يك جزاي عادلانه اي كه براي حفظ جامعه ، يك سرطاني را براي حفظ مزاج در مي آورند غده را؛ براي حفظ جامعه هم بايد اين كار بشود. اما اكثر اينها الان در حبسهايي كه هستند با يك گرفتاريهايي كه محبوسين آنجا دارند و مقدارش هم كم است ، چطور است ، اما تحت تربيت هستند؛دارند تربيتشان مي كنند و ما هميشه به آقايان سفارش كرديم راجع به اينها. آن وقت درخارج وقتي مي رود همه صحبتها هست .
لزوم فعاليت وزارت ارشاد در خارج از كشور
بالاخره ما بايد كلاه خودمان را خودمان نگه داريم ، هيچ ننشينيم به اينكه يك كسي ازخارج چه بكند؛ آنها نمي كنند، آنها خلاف مي كند. ما بايد وزارت ارشادمان خودش قيام كند به اينكه در خارج يك كارهايي انجام بدهد. الان هم كه فرصت پيدا شده و شماآقايان داريد تشريف مي بريد، بايد غنيمت بشمريد فرصت را و مسائل ايران را در آنجابگوييد، به مردم بگوييد. آنهايي كه دروغ پخش مي كنند آنها مي دانند، لكن مردم خيلي چيزها را نمي دانند، به مردم بايد گفته بشود، در مساجد بايد رفت ، در - عرض مي كنم كه -جاهاي ديگري كه محل اجتماع است بايد رفت . مصاحبه بايد كرد با روزنامه نويسها بااينها، اگر بنويسند در روزنامه هايشان . در هر صورت تكليف ما اين است كه خودمان كارخودمان را انجام بدهيم و ننشينيم كه ديگران انجام بدهند و يكي از كارهاي مهم ما اين است كه تبليغاتمان دامنه دار بشود. حالا كه نمي كنند در خارج ، موافق ما نداريم درخارج ، حالا بايد خودمان برويم خارج اين مسائلمان را بگوييم . بنابراين ، يك كار خوبي است ، اين بسيار مفيد است و بايد در هر فرصتي ما اين كار را انجام بدهيم ، نه اينكه فقط