• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 489 -  صدام با اساس اسلام مخالف است
صفحه : 489
بتوانند فضايل ما را بگيرند. در زماني كه همه مسلمين گرفتار كفار و مشركين و منافقين هستند، وقت آن نيست كه ما با هم جنگ و نزاع كنيم .
صدام با اساس اسلام مخالف است
اما مسئله اي كه بين ما و عراق است - و ممكن است شما از آن بي اطلاع باشيد - اين است كه صدام از زماني كه من در نجف تبعيد بودم ، در بين مردم ، به عنوان مخالف اسلام و به جلادي و خونخواري معروف بود. البته در آن زمان ، هنوز رئيس دولت نبود. اماوقتي كه رئيس جمهور شد، به اسم اينكه ايران و ايرانيها فارس و مجوسند، با تحريك امريكا، از زمين و دريا و هوا به ايران حمله كرد، و ملت ما وقتي كه متوجه گشت ، همراه باقواي مسلح اسلام ، آنها را متوقف ساخت . و الان هم كه سال سوم جنگ نزديك است ،صدام مهاجم و ما هميشه در حال دفاع بوده ايم . ما بر حسب حكم اسلام و قرآن و عقل نمي توانيم كه دفاع نكنيم . آنها هر روز به شهرهاي ايران و بر روي مردم بي دفاع ، بمب ويا موشك مي اندازند و تا زماني كه آنها اينگونه تجاوز مي كنند، ما دفاع خواهيم كرد.
صدام در طول اين مدت مرتب مي گفت : " صلح " و صلح او عبارت از اين بود كه خوزستان به او داده شود. ما الان هم صلح را مي خواهيم ، به شرط اينكه آدم متجاوزسرجايش بنشيند. ملت ما ايستاده و در صحنه است تا به خواسته هاي مشروع خود دست يابد؛ زيرا عراقيها به كشور ما آمده اند و هر كجا را كه گرفته اند با بمب خراب كرده اند، به طوري كه الان بسياري از شهرها و دهات غرب و جنوب به تل خاكي تبديل گرديده است . حرف ما اين است كه متجاوز بايد غرامت ما را بدهد و اشخاص با صلاحيت بيايندو متجاوز را تشخيص داده و مجازات كنند. ما هرگز به مردم عراق تعدي نكرده ايم . درحالي كه نيروهاي ما مي توانند بغداد و يا بصره را بزنند، ولي اين كار را نمي كنند. شماتحقيق كنيد و ببينيد كه آنها هر روز آبادان و بعضي از شهرهاي ديگر ما را مي زنند و مردم بي دفاع ما را كشته و مي گويند ما نظاميها را مي كشيم . ما با ملت عراق برادر هستيم و خاك آنجا را مقدس مي دانيم . آنجا محل اهل بيت و مدفن اميرالمومنين و امام حسين - عليهم