• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 488 -  سخنراني در جمع رهبران مسلمان بنگلادش "اتحاد مسلمين - جنايات صدام "
سخنراني
زمان : صبح 17 شهريور 1361 / 19 ذي القعده 1402
مكان : تهران ، جماران
موضوع : لزوم اتحاد مسلمين - جنايات بيشمار صدام
حضار: جنتي ، احمد "عضو فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي " - رهبران مسلمان بنگلادش محمد حافظي حضور - فاروق امام الدين طه - فضل الحق - عزيزالحق و حبيب
صفحه : 488
بسم الله الرحمن الرحيم
لزوم اتحاد مسلمين جهان در مقابل كفار و مشركين
از اينكه شما به اينجا تشريف آورده ايد، متشكرم و اميدوارم در مدتي كه در تهران هستيد، كساني كه همراه شما هستند و مي توانند با مردم رفت و آمد كنند را مامور سازيد تابروند با مردم گفتگو كنند و ببينند وضع ايران چگونه است ؛ آيا مورد رضايت مردم هست يا خير؟ و ببينند مردم چگونه با آغوش باز به دولت كمك مي كنند و ببينند كه ايران ، آرام و حكومت اسلام برقرار و مردم آزادند. شما در نماز جمعه ها و ادارات و ساير مجامع اگربرويد، مي بينيد كه مردم جز اسلام هدفي ندارند و در اين جنگ هم مردم پشتيبان دولت هستند.
اما راجع به اصل و اساس مسائل مسلمين ، ما معترفيم كه اين دو برادر شيعه و سني به واسطه دستهايي كه در كار بوده است ، چه از روي تقصير يا قصور، نتوانسته اند اتحادي راكه مسلمين بايد در مقابل كفار و مشركين داشته باشند، ايجاد نمايند. الان هم نمي گذارند؛زيرا در اطراف پاكستان و هند و بنگلادش و ديگر نقاط مناقشه زياد است و اين امرموجب ضعف مسلمين و قوت سلطه گران گرديده است . ما از جناب ايشان (1) توقع داريم كه در كشور خود و در ميان دولتهاي همجوار جديت كنند كه اختلافات مرتفع گردد ومسلمين با هم در مقابل كفار و مشركين متحد شوند. آنها مي خواهند اسلام نباشد تا
1- آقاي ضياالرحمن ، رئيس جمهور بنگلادش .
صفحه : 489
بتوانند فضايل ما را بگيرند. در زماني كه همه مسلمين گرفتار كفار و مشركين و منافقين هستند، وقت آن نيست كه ما با هم جنگ و نزاع كنيم .
صدام با اساس اسلام مخالف است
اما مسئله اي كه بين ما و عراق است - و ممكن است شما از آن بي اطلاع باشيد - اين است كه صدام از زماني كه من در نجف تبعيد بودم ، در بين مردم ، به عنوان مخالف اسلام و به جلادي و خونخواري معروف بود. البته در آن زمان ، هنوز رئيس دولت نبود. اماوقتي كه رئيس جمهور شد، به اسم اينكه ايران و ايرانيها فارس و مجوسند، با تحريك امريكا، از زمين و دريا و هوا به ايران حمله كرد، و ملت ما وقتي كه متوجه گشت ، همراه باقواي مسلح اسلام ، آنها را متوقف ساخت . و الان هم كه سال سوم جنگ نزديك است ،صدام مهاجم و ما هميشه در حال دفاع بوده ايم . ما بر حسب حكم اسلام و قرآن و عقل نمي توانيم كه دفاع نكنيم . آنها هر روز به شهرهاي ايران و بر روي مردم بي دفاع ، بمب ويا موشك مي اندازند و تا زماني كه آنها اينگونه تجاوز مي كنند، ما دفاع خواهيم كرد.
صدام در طول اين مدت مرتب مي گفت : " صلح " و صلح او عبارت از اين بود كه خوزستان به او داده شود. ما الان هم صلح را مي خواهيم ، به شرط اينكه آدم متجاوزسرجايش بنشيند. ملت ما ايستاده و در صحنه است تا به خواسته هاي مشروع خود دست يابد؛ زيرا عراقيها به كشور ما آمده اند و هر كجا را كه گرفته اند با بمب خراب كرده اند، به طوري كه الان بسياري از شهرها و دهات غرب و جنوب به تل خاكي تبديل گرديده است . حرف ما اين است كه متجاوز بايد غرامت ما را بدهد و اشخاص با صلاحيت بيايندو متجاوز را تشخيص داده و مجازات كنند. ما هرگز به مردم عراق تعدي نكرده ايم . درحالي كه نيروهاي ما مي توانند بغداد و يا بصره را بزنند، ولي اين كار را نمي كنند. شماتحقيق كنيد و ببينيد كه آنها هر روز آبادان و بعضي از شهرهاي ديگر ما را مي زنند و مردم بي دفاع ما را كشته و مي گويند ما نظاميها را مي كشيم . ما با ملت عراق برادر هستيم و خاك آنجا را مقدس مي دانيم . آنجا محل اهل بيت و مدفن اميرالمومنين و امام حسين - عليهم
صفحه : 490
السلام - است . دو سوم مردم آنجا شيعه و برادران اهل سنت هم با ما موافقند، در حالي كه صدام با اساس اسلام مخالف است و تابع آن مرد عفلقي (2) مي باشد. ما حاضريم صلح كنيم ، ولي نمي شود متجاوز را مجازات نكرد و غرامت تجاوز را نگرفت ؛ اسلام هم چنين اجازه اي را نمي دهد. اينها با كمك راديوهاي بيگانه تبليغ مي كنند كه ايران مي خواهدكشورهاي خليج فارس را بگيرد. ما همان گونه كه مكرر گفته ايم ، شارع مقدس به ما اجازه چنين كاري را نمي دهد، اما اينكه مسلمين از جان و مال و نواميس خود دفاع كنند، اين را،هم خدا و هم عقل و هم شرع اجازه مي دهد. ما ملت مظلومي هستيم و از شما مي خواهيم در مسائل مربوط به ما تحقيق كنيد.
شما ملاحظه كرديد در لبنان يك دولت پوشالي دو ميليوني - يعني ، اسرائيل - درمقابل يك ميليارد مسلمان ايستاد و حمله كرد و آن قدر جنايت كرد كه در تاريخ كم نظيراست . آن وقت مي بينيم كه دولتهاي اسلامي در تلاشند كه آن را به رسميت بشناسند. مامي گوييم اسرائيل بايد از صفحه روزگار محو شود و بيت المقدس مال مسلمين و قبله اول مسلمين است . خداوند به همه شما توفيق عنايت كند.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
2- ميشل عفلق ، ايدئولوگ حزب بعث .