• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 478 -  گفته هاي منافقين ، مستند راديوهاي بيگانه
صفحه : 478
بايد همه اين مسائل [را، ] نه همه شما، همه كساني كه در كارهايي كه در اين جمهوري اسلامي هست ، وارد مي شوند، همه آنها، اين را توجه كنند كه ما مي خواهيم براي اسلام خدمت كنيم . مي خواهيم همان طور كه اسلام مي خواهد عمل كنيم . اسلام هم نسبت به افراد، افراد خائني كه نمي شود اصلاحشان كرد را كنار مي گذارد. اشخاصي اگر هم يك كار خلافي يك وقتي كردند و بعد برگشتند و شما سوابقشان را وقتي ديديد، ديديد كه نه ،اينها اشخاصي بودند كه در آنجا به واسطه الزام ، به واسطه اجبار، به واسطه ترس ، به واسطه اينطور امور، يك كاري كردند، مجرد اين [را] شما اخذ نكنيد و يك كسي راساقطش كنيد در جامعه . اين كار مهمي است كه كار بسيار با ارزش است ، لكن مسئوليت هم بسيار دارد. و اين را بايد همه آقايان متوجه باشند.
و همين طور آنهايي كه در جاهايي كه اين انجمنهاي اسلامي است ، آنها هم بايد اين توجه را داشته باشند كه در عين حالي كه انجمنهاي اسلامي خدمت مي كنند و خدمتشان هم ارزشمند است ، در عين حال مسئوليت شان هم زياد است . چه بسا كه در بين انجمنهاي اسلامي هم يك فرد يا افرادي پيدا بشوند كه بخواهند انجمن اسلامي را بكشند به خلاف اسلام و فساد ايجاد كنند. آنها هم بايد افرادشان را شناسايي كنند. ببينند كه اين آدمي كه به اسم "انجمن اسلامي " آمده ، آيا خودش تعهد به اسلام دارد؟ چه جور بوده وضعش ؟خانواده اش چه بوده ؟ اينها يك مسائل مهمي است كه امروز ما به آن مبتلا هستيم و شمامي بينيد كه در بين اين چپها، در بين اين منحرفين ، در بين اين منافقين ، افرادي هستند كه باطراحي وارد مي شوند و در همه جا سر مي كشند و وارد مي شوند و يك وقت - خداي نخواسته - غائله ايجاد مي كنند. اينها يك مسائلي است كه بايد خود آقايان توجه داشته باشند.
گفته هاي منافقين ، مستند راديوهاي بيگانه
چنانچه مي بينيد كه ما الان مبتلا هستيم به جنگ و مبتلا هستيم به آن چيزهايي كه ،تبليغاتي كه در خارج بر ضد ما مي شود؛ شما مي بينيد چقدر تبليغ ! من گمان ندارم كه يكي از اين رسانه هاي گروهي با جمهوري اسلامي بخواهد به انصاف عمل كند. طرفداري را