• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 477 -  جلوگيري از اذيت مراجعين در ادارات
صفحه : 477
هستند، باشند در اين ادارات . به مجرد اينكه يك احتمالي مي دهيد يا - فرض كنيد -همين كه آن وقت در رژيم سابق يك كاري كرده ، آن وقت فرض كنيد كه در يك محضري بوده است كه آنجا شاه هم در آن محضر بوده ، اين ، مجرد اين ، مجوز براي بيرون كردن نيست . اگر هم هيچ وقت با آنها نبوده ، لكن با عملشان موافق بوده ؛ هيچ وقت با شاه يك جايي نبوده كه عكس بيندازد، اما با عمل موافق بوده ، كارهاي آنها را اجرا مي كرده ،ظلمهاي آنها را اجرا مي كرده ، يك همچو آدمي هم نبايد الان در وزارتخانه ها و درجاهايي كه محل كار مردم است ، محل مراجعات مردم است ، آنجا هم نبايد باشد.
جلوگيري از اذيت مراجعين در ادارات
خوب ، شما كه سركشي مي كنيد در همه وزارتخانه ها و ادارات ، توجه به اين معناداشته باشيد كه با مردم ، اينها چه مي كنند. يكي از امور مهمه اين است كه ما نبايد مثل سابق باشيم كه اگر يك بي چاره اي مي خواهد مراجعه كند به يك اداره اي ، به يك رئيس اداره اي ، آنقدر اشكال تراشي و آن قدر فساد باشد و بالاخره هم [هي بگوييم : ] امروزبرو، فردا بيا، فردا برو، پس فردا بيا، اينطور چيزها. اگر افرادي در آنجا هستند كه اينطور بامردم معامله مي كنند، شما بدانيد كه اينها مي خواهند ناراضي درست بكنند؛ [مثلا، ] يك كسي آمده ، يك كاري دارد، كار جزئي هم هست ، [دائم مي گويند: ] برو سر آن ميز، آن برو سر آن ميز، آن برو سر آن ميز، آن كارهايي كه سابق مي كردند، اگر شما در ادارات ديديد يك همچو چيزي هست ، بايد به آنها تنبه بدهيد، ارشادشان كنيد كه اين كارها،كارهاي اسلامي نيست . اگر تكرار كردند، آنها را هم بايد كنار بگذاريد.
مهم و پرمسئوليت بودن كار هياتهاي بازسازي
در هر صورت ، كار شما در عين حالي كه يك كار مهمي است ، يك كار اسلامي مهمي است ، يك خدمت بسيار بزرگ است ، مسئوليت بسيار بزرگ هم دارد. ازمسئوليتش غافل نباشيد. نبادا شما بخواهيد خدمت بكنيد، يك وقتي - خداي نخواسته -خلاف آن بشود؛ بخواهيد عبادت بكنيد، يك وقت - خداي نخواسته - معصيت بشود.