• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 461 -  پيروزي چشمگير سياسي براي ايران
صفحه : 461
اين كمك و اين طفره زدن براي اينكه بشناسند اسرائيل را به رسميت ، اگر اين به نتيجه برسد، او فرمانفرماي همه شان خواهد شد. و همين طور كه حالا تحقيرشان كرد و ذليلشان كرد در مقابل خودش به امر امريكا، به طرح امريكا، اين مطلب توسعه پيدا مي كند و درهمه جا ريشه مي دواند. مكرر اين مسئله ذكر شده است كه اسرائيل قناعت نمي كند به آنجايي كه هست ؛ قدم قدم پيش مي رود و هر قدمي كه رفت ، هي مي گويد ما كاري نداريم ، همين است ، فردا قدم بالاتري برمي دارد؛ امروز لبنان است ، فردا - خداي نخواسته - سوريه ، پس فردا عراق است و همين طور.
و مع الاسف ، اين دولتها به جاي اينكه در مقابل اين آدم و اين غير انسان قيام كنند،نهضت كنند، اتفاق حاصل كنند براي جلوگيري ، يك انكار هم نكردند. الان هم جست وخيز مي كنند براي اينكه تثبيت كنند مقام او را. و اين يك ننگي است كه در كشورهاي اسلامي بر چهره همه است ؛ بر سران ، بي واسطه و بر مردم كشورها هم كه سران را اين طور به جاي خودشان گذاشته اند كه هر كاري مي خواهند بكنند و هر ذلتي مي خواهندبراي اسلام و مسلمين تهيه كنند و جلو اينها را نگرفتند، بر آنها مع الواسطه . ما اين مصيبتهارا به كجا بايد ببريم ؟ ما را مبتلا كردند به جنگ عراق . توطئه تدارك ديدند كه ما برويم سراغ اسرائيل تا عراق تقويت بشود، آن وقت عراق و اسرائيل بيايند سراغ ما. ما اين توطئه را فهميديم و آقاياني كه متصدي امورند توجه كردند و گفتند راه ما اين است كه از اين راه برويم . اگر از آن راه ما رفته بوديم ، امروز عراق وضعش با ما غير از اين بود و اسرائيل هم به دنبال او، با ما طور ديگري بود.
پيروزي چشمگير سياسي براي ايران
ملت ايران همان طوري كه تا كنون عمل كرده است و پيروزي سياسي اخير را كه پيداكرده است ، اين يك امر خيلي چشمگيري است . صدام با تمام قوا كوشش كرد به اينكه سران كشورهاي غير متعهد را در بغداد جمع كند و اين جمهوري اسلامي و اين قدرت اسلام در اين گوشه دنيا باعث شد كه سران كشورها توجه كنند و دست رد به سينه صدام بزنند. بعد هم با كمال وقاحت مي گويد: من براي اينكه وحدت اسلامي محفوظ باشد، از