• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 449 -  برخورد قاطع دولت با تخلفات
صفحه : 449
سينه شان بزنند براي آنها. ارزش آقاي رجايي ، ارزش آقاي باهنر، ارزش آقاي بهشتي (5)و ارزش اين ائمه جمعه مظلوم ما(6) به اين نبود كه يك - مثلا - دستگاهي دارد، ارزششان به اين بود كه "خودي " بودند، با مردم بودند، براي مردم خدمت مي كردند، مردم احساس كرده بودند كه اينها براي آنها دارند خدمت مي كنند ولهذا آن همه تبليغاتي كه با دستهاي فاسد بر ضد مرحوم بهشتي - بالخصوص - آنقدر كارها كردند و نسبت به مرحوم رجايي هم ، آن آدم فاسد(7) آنقدر پافشاري كرد و اذيت كرد، مردم اعتنايي هيچ به او نكردند وهمان طور با آنها رفتار كردند. مردم همان طور آن تلافيهايي كه در آن وقت سر آن مظلوم در آمد، مردم درست كردند، بعد از فوت ايشان آن طور كردند. و همه شما بايدوضعتان يك همچو وضعي باشد. و من اميدوارم كه همه اين وضع را توجه به آن بكنيد وحفظش بكنيد. بخواهيد اسلام حفظ بشود. اين وضع را بايد حفظ بكنيد. بخواهيد كه ايران حفظ بشود. همين را بايد حفظش كنيد. بخواهيد خودتان محفوظ بمانيد. همين رابايد حفظ كنيد.
برخورد قاطع دولت با تخلفات
بالاخره ، اين وضع فعلي كه شما داريد، بايد رو به بهتري برويد؛ هي برويد سراغ اينكه يكديگر را اسلامي كنيد. اينكه من عرض كردم كه بايد امور، اسلامي باشد، حالا هم عرض مي كنم : اين كارهايي كه شما مي گوييد كه مي روند جنگلها را خراب مي كنند، اينهاكارهاي غير اسلامي است . من مي گويم بايد اسلامي باشد. اگر چنانچه يك كسي تخلف كرد از مقررات دولت ، اين غير اسلامي است ، آن هم بايد اسلامي بشود؛ يعني ، بايددولت با قدرت ، آن كسي [را] كه تخلف مي كند از آن چيزهايي كه دولت براي حفظنظام دولت قرار داده است ، آن را بايد با قدرت جلويش را بگيرد؛ براي اينكه آن غيراسلامي است ، من مي گويم اسلامي بايد بشود. بريدن درختهاي كشور را و به تباهي
5- شهيد سيد محمد حسيني بهشتي .
6- شهيدان : قاضي طباطبايي ، مدني ، صدوقي ، دستغيب و اشرفي اصفهاني .
7- ابوالحسن بني صدر.