• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 435 -  ناتواني صدام در انجام جنايات بيشتر
صفحه : 435
اصلا كلمه "پيروزي " مفاد خودش را از دست داده است . مردكه (3) عقبش زدند، توي دهنش زدند، بيرونش كردند، مي گويد: ما پيروز شديم ! محتوا از دست رفته . در نطقش ،آن قدر از اسلام تعريف مي كند، مي گويد شماها در طول تاريخ - حالا من الفاظش راخيلي يادم نيست ، اين را بايد هر كس برود ببيند - به اين درجه دارها و اين افسرهايي كه جمع شدند آنجا، مي گويد شما در طول تاريخ ، نه حالا، براي نسلهاي آينده و طول تاريخ ثابت كرديد كه علاقه مند به اسلام هستيد، علاقه مند به مردم هستيد، با مردم خوش رفتاري كرديد! اين اگر الفاظ از دست نرفته باشد، محتوايش از دست نرفته باشد، خوب اين هم مي شود يك آدمي راه برود توي جمعيت و اين حرفها را بزند!
من اين قدرت بيان صدام و جراتش را وقتي شنيدم كه اينطوري جرات دارد كه صاف ، آن چيزي كه بر خلاف است ، در حضور جمع ، صاف مي گويد و در آن هم تبليغ مي كند، من ياد يك قصه اي افتادم كه يك كسي از يك نفر شاعر پرسيد كه شاعرتر ازهمه عرب كي است ؟ گفت : بيا تا من نشانت بدهم . مي گويند: برد او را در منزل خودش ،ديد كه يك پير مردي نشسته و از پستان بز دارد مي مكد و خيلي كثيف است ، خيلي چطور است . گفت : اينكه مي بيني ، اين از پستان اين بز مي مكد، اين پدر من است و اين هم براي اين از خود پستان مستقيما مي مكد كه اگر بدوشد، يك خرده اي از اين شيرهامي ماند به كاسه و اين قدر اين آدم بخيل است ، اشعر، اشعر شعراي عرب ، آن كسي است كه نمي دانم چندين سال است ، سي سال است به اين پدر افتخار كرده ، توي عرب با اين پدر افتخار! . . . من بايد بگويم اخطب خطباي عرب ، صدام است كه به اين شكستها،پيروزي مي گويد؛ افتخار مي كند.
ناتواني صدام در انجام جنايات بيشتر
از حرفهايي كه تازگي زده است ، اين است كه اگر ايران بخواهد شهرهاي ما را چه
3- صدام حسين و ارتش او.