• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 413 -  بر شفير جهنم بودن قاضي
صفحه : 413
شماها منسجم و مشغول خدمت هستيد، وقتي كه اسرا را مي گيريد، اسراي مجروح رامي گيريد يا اسراي سالم را مي گيريد، توجه بكنيد كه اينها اسير شما هستند، اينها امروزتحت سلطه شما هستند و شما با اسرار بايد رفتارتان رفتار بسيار اسلامي و انساني باشد، كه وقتي كه اين اسرا يك وقتي در محال خودشان رفتند، همه براي شما تبليغ كنند، نه اينكه -خداي نخواسته - براي يك كار جزئي ، اينها دشمن بشوند و وقتي رفتند در محال خودشان ، تبليغ سوء بكنند. اينها مسائلي است كه بايد تمام جهاتش را ملاحظه كرد.
استانداريها موظفند به اينكه تمام افرادي كه در حيطه فرمان آنهاست ، تحت نظرداشته باشند. تمام اين افراد خدمت بايد بكنند، خدمتگزار هستند. استاندارها خدمتگزارهستند. خدمت اينها بالاتر است ، مسئوليت اينها هم بالاتر است . بايد اينها خدمت به مردم بكنند و توجه كنند كه مبادا يك وقت يك كسي احتياج به استاندار داشته باشد، نتواند اورا ببيند. اين همان طاغوت است كه نمي گذارد اينطور بشود. اگر بنا باشد كه حالا هم بازاين تشريفاتي كه در آن زمان بود باشد، نمي شود كه ما جمهوري را اسلامي حساب كنيم .البته نظام ، لازم است و هرج و مرج نيست ، لكن زياده روي كردن و مردم را تحت فشارگذاشتن ، اين يك مسئله غير اسلامي است . همه استاندارها موظفند كه در آن محلي كه مي روند، نسبت به همه كساني كه زير دست او هستند، توجه داشته باشند كه مبادا يك وقت برخلاف موازين اسلامي [كاري ] واقع بشود.
بر شفير جهنم بودن قاضي
و از اينها بالاتر قضات هستند؛ قاضيهايي كه جان و مال و ناموس مردم در قبضه آنها وتحت نظر آنهاست . آنها بايد توجه بكنند، دقت بكنند و ملاحظه بكنند كه مبادا يك وقت يك مظلومي را آنها به اسم ظالم به حبس بيندازند يا - خداي نخواسته - به اعدام . اينها دراين دنيا مسئوليت دارند، اگر از زير بار مسئوليت اين دنيا فرار كنيد، از زيربار مسئوليت خدا فرار نمي توانيد بكنيد. قاضي بر شفير جهنم است ؛ علي شفير النار(3) او لب جهنم نشسته
3- مجمع الزوائد، ج 4، ص 193: "برلب آتش است ".