• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 409 -  تمام عالم محضر حق تعالي است
سخنراني
زمان : 17 مرداد 1361 / 18 شوال 1402
مكان : تهران ، حسينيه جماران
موضوع : حفظ شئونات اسلامي
حضار: ناطق نوري ، علي اكبر "وزير كشور" - علي كوچك زاده "فرمانده ژاندارمري " -استانداران سراسر كشور - مسئولان و پرسنل دواير سياسي ايدئولوژيك ژاندارمري
صفحه : 409
بسم الله الرحمن الرحيم
تمام عالم محضر حق تعالي است
از اينكه آقايان استاندارها و پرسنل ژاندارمري در اينجا حاضرند و من مواجه با اين چهره هاي مصمم هستم ، قدرداني مي كنم . من از زحمات همه آقايان ژاندارمري در همه جا كه الان براي اسلام فداكاري مي كنند و همين طور استاندارها كه در محلي هستندخدمت مي كنند، تشكر و تقدير مي كنم و براي همه آنها دعا مي كنم . من امروز بنا دارم كه موعظه كنم شما آقايان را و همه ارگانهايي كه در ايران هستند، بلكه همه ملت را. ما همه ،تمام افرادي كه در كشور مشغول يك خدمت هستند و همين طور ملت ، كه آن هم بحمدالله ، مشغول خدمت به اين جمهوري اسلامي هستند، ما همه مسئول هستيم : كلكم راع و كلكم مسئول (1) ما در همه امور، در همه كارهايي كه انجام مي دهيم ، در اموري كه درافكار ما مي گذرد، در محضر حق تعالي هستيم ؛ تمام عالم محضر اوست ، خلجانهايي كه در قلوب همه مي گذرد، در محضر اوست . و ما همه در هر امري كه در دست ماست و درهر مسئوليتي كه در اين كشور به عهده داريم ، مسئوليت بزرگي پيش خداي تبارك وتعالي داريم . تمام افرادي كه در جبهه ها به جنگ مشغولند و تمام كساني كه جان خودشان را فداي اسلام مي كنند، همه اينها در محضر خداي تبارك و تعالي هستند و اجرهيچ يك از
1- بحارالانوار، ج 72، ص 38: "هر يك از شما شبان "سرپرست " و هر يك از شما مسئوليد".
صفحه : 410
افراد ضايع نخواهد شد. چيزي كه براي خداست ، باقي است : ما عندكم ينفد و ما عندالله باق . (2)هر چيزي كه از ماست ، اينها از بين مي رود و آن چيزي كه براي خداست و تقديم به محضر خداست او باقي مي ماند.
بستگي آبروي نظام به آبروي متصديان امر
من به همه كساني كه در اين كشور الان مشغول يك خدمت هستند، عرض مي كنم كه توجه داشته باشيد كه آبروي جمهوري اسلامي كه آبروي اسلام است ، حفظ كنيد.جمهوري اسلامي امروز آبرويش بسته است به آبروي متصديان امر، و هر كس در هرمقامي كه هست مسئوليت به اندازه حجم آن مقام دارد. حجم مسئوليت به اندازه حجم مقامي است كه شخصيتها دارند يا گروهها دارند. و توجه كنيد كه مبادا - خداي نخواسته -كارهايي از شما، از گروههايي كه در اين كشور خدمت مي كنند، سر بزند كه با جمهوري اسلامي سازش نداشته باشد. بايد كارها را تطبيق بدهيد با اسلام و با جمهوري اسلامي .اگر - في المثل - شما در هر مقامي كه هستيد، از مقام رياست جمهور تا بيايد به آنجايي كه به مردم عادي منتهي مي شود و افرادي كه در اين دستگاهها مشغول خدمت هستند، از آن كارمند كوچك و آن كسي كه دم در براي پذيرش اشخاص گماشته شده اند تا آن مقام بالايي كه بايد رسيدگي به امور مسلمين بكند، همه آنها مسئول هستند. كجرويها درمحضر خداست و راست رويها هم در محضر اوست . ما بايد [در] فكر اين باشيم كه اين كارهايي كه به عهده ما قرار داده شده است ، اين كارها را طوري انجام بدهيم كه مرضي خداي تبارك و تعالي باشد. و ما اگر اينجا بتوانيم از مسئوليت مقامات اينجا يك وقت شانه تهي كنيم يا كاري بكنيم كه آنها توجه نكنند، ملائكه الله هستند و ثبت مي كنند و يك روزي سئوال مي شود از ما.
معصيت بودن بعضي از كارهاي به ظاهر اسلامي
گاهي مي شود كه كارهاي به ظاهر اسلامي ، لكن با بي توجهي و خلاف اسلام واقع
2- سوره نحل آيه 96: ((آنچه نزد شماست (از مال و جاه دنيا) همه نابود خواهد شد، و آنچه نزد خداست تا ابد باقي خواهد ماند)).
صفحه : 411
مي شود. في المثل ، اشخاصي مي خواهند خدمت بكنند، پاسدارها مي خواهند خدمت بكنند، پليس مي خواهد خدمت بكند و قصدش هم خدمت است ، لكن گاهي در كيفيت عمل طوري مي شود كه معصيت مي شود؛ مثلا، من از اين كارهاي جزئي ، خرده كاري هاشروع مي كنم ؛ مثلا، مي خواهند در كميته ها، در جاهايي كه براي بسيج مهيا هستند،مي خواهند اينها خدمت بكنند، لكن گاهي همينهايي كه مي خواهند خدمت بكنند، يك كارهايي انجام مي دهند كه با موازين اسلامي درست در نمي آيد؛ مثل اينكه نصف شبهاشروع مي كنند به فرياد و شعار دادن و دعا خواندن و تكبير گفتن ، در صورتي كه همسايه ها هستند و ناراحت مي شوند، مريضها هستند، معلولين هستند، بيمارستانها هست و اينها رنج مي برند، و شما يك چيزي را كه مي خواهيد عبادت باشد، معصيت كبيره مي شود. اگر در سحر - فرض بكنيد - يك عده اي بخواهند دعاي وحدت بخوانند،خوب ، مي شود در داخل منزل خودشان ، در داخل آن محلي كه هستند، در آن داخل ،خودشان بخوانند. براي خدا مي خواهند بخوانند و بلندگو اگر دارند، بلندگو را در داخل بگذارند كه صدا بيرون نيايد.
گاهي پيش من اشخاصي مي آيند و شكايت مي كنند كه تمام آرامش ما را بعضي ازاين گروهها به هم مي زنند و حتي ما خواب نداريم . شما مي خواهيد يك كار عبادي بكنيد، مي خواهيد تظاهرات كنيد، مي خواهيد چه بكنيد، تبليغ كنيد، دعا بخوانيد شما،دعا بين خودتان و خداست . فرضا بخواهيد يك اجتماعي باشد كه در آن اجتماع ، دعاخوانده بشود، اينجا نبايد بلندگوهاي بزرگ را؛ پر قوه را بيرون بگذارند و تمام افرادي كه در اين محله هستند يا محله هاي دور هستند، رنج ببرند از اين كار. اينها معصيت كبيره است كه الان كه متوجه شديد، ديگر عذر نداريد. اذيت مسلم و آزار مومنين از بزرگترين گناهان كبيره است . شما مي خواهيد تبليغ كنيد، در بين خودتان مي خواهيد بكنيد، بكنيد؛مانعي ندارد. در مراكز خودتان هر چه مي خواهيد دعا بكنيد، هر چه مي خواهيد تبليغ كنيد، هر چه مي خواهيد شعار بدهيد، لكن ملاحظه مردم ضعيف را، مردمي كه روز كاركردند و حالا مي خواهند استراحت كنند، اين مرضايي كه در بيمارستانها هستند، اين
صفحه : 412
معلوليني كه از خود شما هستند و در جنگها معلول شده اند و حالا مي خواهند استراحت كنند، [بكنيد؛ ] اين فريادهاي شما نمي گذارد آنها استراحت كنند. اين يك امر پاييني است كه من عرض كردم كه از اينجا بايد رتبه رتبه بالا برود؛ مثلا، فرض كنيد كه شمامي خواهيد، پاسدارهاي عزيز و ساير اشخاصي كه متصدي اين امور هستند، مي خواهنديك خانه اي را كه فهميده اند كه خانه تيمي است ، آنجا را قبضه كنند - البته بايد هم بكنندلكن قبلا بايد آنطور بررسي بشود كه صد درصد اين خانه ، خانه تيمي است كه - خداي نخواسته - يك وقت در يك خانه اي به خيال خانه تيمي وارد بشوند به يك عده زن وبچه مردم و تا آمده اند بفهمند چي است چند تا از بچه هايشان يا - خداي نخواسته - تلف شده اند يا زخمي شده اند. شما كار اسلامي مي خواهيد بكنيد، لكن يك وقت سر از يك كار بسيار، جنايت بزرگي سر در مي آورد.
عدم سازگاري تشريفات با جمهوري اسلامي
بايد تمام اموري كه انجام مي دهيد متوجه باشيد كه در محضر خداست و مسئوليت شما داريد. مسئوليت اينجا هم دارند، لكن آن مهمش مسئوليت الهي است . يا در فرض بفرماييد كه هر يك از اين ادارات دولتي كه هست كه مي خواهند خدمت كنند به مردم ، ازآن كسي كه دم در هست ، پيشخدمت هست تا آنجايي كه - مثلا - جاي رئيس هست ، بايدتوجه داشته باشند كه همه خدمتگزار اين مردم هستند، همه اجير اين مردم هستند، اجرت از اينها دارند مي گيرند براي خدمت و بايد با مردم رفتارشان رفتار انساني ، اسلامي باشد؛اينطور نباشد كه يك كسي حالا احتياج پيدا كرده كه پيش اين - فرض كنيد - رئيس برود،از دم در ناملايم ببيند. خوب ، در رژيم سابق اين مسائل بود و همه ما مناقشه مي كرديم .اگر حالا هم بنا باشد كه يك همچو مسائلي باشد، اين به آبروي اسلام ضرر مي زند. آن وقت مي گفتند: رژيم شاهنشاهي ، حالا شما يك كار نكرده را در تبليغاتي كه در خارج مي شود، بوق مي زنند برايش ؛ فرضا از اينكه يك كاري انجام بدهيد، يك كاري - خداي نخواسته - برخلاف موازين انجام بدهيد. يا فرض كنيد در جبهه ها كه بحمدالله ، همه
صفحه : 413
شماها منسجم و مشغول خدمت هستيد، وقتي كه اسرا را مي گيريد، اسراي مجروح رامي گيريد يا اسراي سالم را مي گيريد، توجه بكنيد كه اينها اسير شما هستند، اينها امروزتحت سلطه شما هستند و شما با اسرار بايد رفتارتان رفتار بسيار اسلامي و انساني باشد، كه وقتي كه اين اسرا يك وقتي در محال خودشان رفتند، همه براي شما تبليغ كنند، نه اينكه -خداي نخواسته - براي يك كار جزئي ، اينها دشمن بشوند و وقتي رفتند در محال خودشان ، تبليغ سوء بكنند. اينها مسائلي است كه بايد تمام جهاتش را ملاحظه كرد.
استانداريها موظفند به اينكه تمام افرادي كه در حيطه فرمان آنهاست ، تحت نظرداشته باشند. تمام اين افراد خدمت بايد بكنند، خدمتگزار هستند. استاندارها خدمتگزارهستند. خدمت اينها بالاتر است ، مسئوليت اينها هم بالاتر است . بايد اينها خدمت به مردم بكنند و توجه كنند كه مبادا يك وقت يك كسي احتياج به استاندار داشته باشد، نتواند اورا ببيند. اين همان طاغوت است كه نمي گذارد اينطور بشود. اگر بنا باشد كه حالا هم بازاين تشريفاتي كه در آن زمان بود باشد، نمي شود كه ما جمهوري را اسلامي حساب كنيم .البته نظام ، لازم است و هرج و مرج نيست ، لكن زياده روي كردن و مردم را تحت فشارگذاشتن ، اين يك مسئله غير اسلامي است . همه استاندارها موظفند كه در آن محلي كه مي روند، نسبت به همه كساني كه زير دست او هستند، توجه داشته باشند كه مبادا يك وقت برخلاف موازين اسلامي [كاري ] واقع بشود.
بر شفير جهنم بودن قاضي
و از اينها بالاتر قضات هستند؛ قاضيهايي كه جان و مال و ناموس مردم در قبضه آنها وتحت نظر آنهاست . آنها بايد توجه بكنند، دقت بكنند و ملاحظه بكنند كه مبادا يك وقت يك مظلومي را آنها به اسم ظالم به حبس بيندازند يا - خداي نخواسته - به اعدام . اينها دراين دنيا مسئوليت دارند، اگر از زير بار مسئوليت اين دنيا فرار كنيد، از زيربار مسئوليت خدا فرار نمي توانيد بكنيد. قاضي بر شفير جهنم است ؛ علي شفير النار(3) او لب جهنم نشسته
3- مجمع الزوائد، ج 4، ص 193: "برلب آتش است ".
صفحه : 414
است . همه چيز مردم دست اين قضات است ، چه قضات دادگاههاي انقلاب و چه قضات دادسراها و دادگستريها. بايد توجه بكنند اين قضات به اينكه اينها هم خدمتگزار هستند وكارشان بسيار حساس [است ] و مسئوليتشان بسيار بزرگ و اگر - خداي نخواسته - لغزشي بكنند و جان يك مسلم ، مال يك مسلم ، ناموس يك مسلم به واسطه خطاي آنها، به واسطه - خداي نخواسته - تعمد آنها آسيب ببيند، در اين دنيا بايد محاكمه بشوند و اگراينجا فرار از محاكمه كردند، در بارگاه حق تعالي هيچ نمي توانند فرار كنند. همه كساني كه در اين كشور به خدمت مشغول هستند، اينها بايد همه توجه داشته باشند كه آبروي اسلام كه مظهر بزرگش الان جمهوري اسلامي است و ايرانيها بحمدالله ، اين اسلام را در اينجا،اين رژيم اسلامي را در اينجا پياده كردند، بايد حفظ كنند، آبروي جمهوري اسلامي راحفظ كنند، بهانه دست بهانه جوها كه بدون بهانه هم به ما تاخت و تاز مي كنند، بهانه ديگردست آنها ندهند.
دفاع از جمهوري اسلامي ، وظيفه همه
و بايد شما آقايان ، تمام قواي نظامي و انتظامي بدانند كه ما الان هم در حال جنگ هستيم . جنگ ما تمام نشده است ، جنگ ما هست . هميشه بين اسلام و غير اسلام جنگ است . و ما بايد توجه بكنيم به اينكه اين كاري را كه همه مان الان قيام برايش كرديم و آن جمهوري اسلامي است و ابقاي جمهوري اسلامي ، بايد دفاع از آن بكنيم . همه مردم موظفند در دفاع از اين جمهوري اسلامي . امروز كه در سرحدات ما جنگ است و آنهامي گويند ما خارج شديم از كشور اسلامي بكلي و گاهي هم از باب نفهمي ، اقرار مي كنندكه نه ، ما وارد هستيم در آنجا، به طور كنايه اقرار مي كنند، ما الان در آنجا به دفاع مشغوليم و مشغول دفاع از اسلام ، دفاع از حيثيت مسلمين ، دفاع از نواميس مسلمين هستيم . ومادامي كه در آنجا احتياج است بر افراد؛ تمام افراد؛ تمام ، بي استثناء، آنهايي كه مي توانند،قدرت دارند، براي آنها لازم است كه احتياج سرحدات را از حيث افراد و از حيث چيزهايي كه احتياج دارد آنجا، بر او تامين كنند. البته يك واجب عيني نيست ، يك
صفحه : 415
واجب كفايي است . مادامي كه احتياج هست ، بر همه واجب است . اگر يك دسته اي رفتند و كار را انجام دادند؛ يعني ، محتاج ديگر نبودند، از ديگران ساقط است ، ولي مادامي كه احتياج است ، به تمام افراد عينا واجب است ، لكن يك دسته اي اگر كار راانجام دادند، از ديگران ساقط مي شود. امروز هم باز احتياج هست . باز كشور ما محتاج به افراد جانباز، افراد سلحشور، افراد فداكار براي اسلام است .
و ما الان در همان مرزي كه هستيم و در همان مقداري كه وارد در خاك عراق شده ايم براي دفاع از اسلام و دفاع از مملكت اسلامي ، بايد ما اين كار را به اتمام برسانيم .و مادامي كه آنها به شرايط ما عمل نكرده اند، جنگ ما باقي است . به مجرد اينكه بگويندما خارج شديم ، پذيرش ندارد. ما بايد خودمان بفهميم كه آنها خارج شده اند. و مامي دانيم كه آنها الان هم در كشور ما هستند و الان هم در بسياري از جاها ساكن هستند وسنگر دارند و از خارج هم هر روز تقريبا، همه روز تقريبا آبادان را و بعضي شهرهاي ديگر را بمباران مي كنند. مادامي كه وضع اينطوري است و مادامي كه آنها به شرايطي كه قرار داده شده است و شرايط، همه شرايط عقلايي است ؛ شرايطي است كه همه عقلاي عالم اين شرايط را مي پسندند و ما هيچ زورگويي نداريم و نمي خواهيم تحميل بكنيم ، مابا شرايطمان ؛ شرايطي كه از اول گفته شده است و تا حالا هم همان شرايط هست ، در آن شرايط پايبند هستيم و مادامي كه اين شرايط حاصل نشده است ما در حال جنگ هستيم وما با كساني كه اشرار هستند نمي توانيم صلح كنيم .
تذكر به ائمه جمعه و ساير روحانيون
من ان شاءالله ، اميدوارم كه شما، خود آقايان و كساني كه ، روحانيوني كه ، روحانيون محترمي كه سروكار با آقايان دارند، در اين اموري كه پيش مي آيد، هدايت كنند كه مبادا- خداي نخواسته - يك جواني توجه به مسائل نداشته باشد و يك كاري انجام بدهد كه باجمهوري اسلامي مناسب نيست ؛ بايد روحانيون آنها را تذكر بدهند. و يك تذكر هم به روحانيون هست ، به ائمه جمعه و جماعات و روحانيون ديگري كه با مردم سرو كار
صفحه : 416
دارند؛ آنها هم توجه بكنند به اينكه اين جمهوري اسلامي ربطش به آنها بيشتر از ديگران است و اين جمهوري اسلامي اگر از - خداي نخواسته - يك نفر روحاني صدمه ببيند،بيشتر از ديگران مواخذه دارد. بايد آقايان توجه بكنند، در رفتارشان ، در كردارشان ، درگفتارشان ؛ چيزهايي كه مضر به حال جمهوري اسلامي [است ] نزنند. مسائلي كه باجمهوري اسلامي مخالف است و آنها گمان مي كنند كه نبايد هر مسئله اي را گفت ،نگويند. و بايد ما مسائل اسلامي را با طريق اسلام و شكايات را به طريق اسلامي رسيدگي كنيم ؛ يعني ، قضات رسيدگي كنند و علماي اعلام هم در همه جا كه هستند و خصوصا ائمه جمعه ها كه با گروههاي زيادي سروكار دارند، بايد توجه بكنند كه در گفتارشان ، دررفتارشان ، همه چيز اسلامي باشد و - خداي نخواسته - يك مطلبي كه - فرض كنيد - كه يك استاندار را در محل خودش تضعيف مي كند، يك قوه قضائيه را در محل خودش تضعيف مي كند، از اينها احتراز كنند كه ما الان محتاج به اين هستيم كه در كشورمان آرامش باشد. و البته قضات بايد رسيدگي كنند به همه امور.
و من اميدوارم كه همه ما موفق باشيم به خدمت كردن به اين ملتهاي مظلومي كه درتحت فشار ستمكاران الان دارند دست و پا مي زنند و ملت مظلوم لبنان كه الان در زيرپاي صهيونيست دارد دست و پا مي زند و مع الاسف دادرسي براي آنها نيست وحكومتها غفلت دارند از مسائل يا هواهاي نفساني نمي گذارد كه آنها به درد اين مردم ، به داد اين مردم برسند. از خداي تبارك و تعالي ، سلامت و سعادت همه مسلمين دنيا راخواستارم و از خدا مي خواهم كه قدرت نظامي و انتظامي ما را هر چه بيشتر قوي كند كه در خدمت به اسلام و خدمت به مسلمانان كوشا باشند. ان شاءالله ، همه شما و همه ملت سعادتمند باشند.
والسلام عليكم و رحمه الله