• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 400 -  حكم انتصاب آقاي سيد محمد موسوي خوئيني ها به سمت سرپرست حجاج ايران
حكم
زمان : 14 مرداد 1361 / 15 شوال 1402
مكان : تهران ، جماران
موضوع : انتصاب نماينده در امور حج و سرپرست حجاج بيت الله الحرام
مخاطب : خوئيني ها، سيد محمد
صفحه : 400
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب حجت الاسلام آقاي سيد محمد خوئيني ها - دامت افاضاته
با فرا رسيدن ايام حج ، اين فريضه بزرگ عبادي سياسي و اجتماعي ، كه در بين عبادات بزرگ از ويژگيهاي خاص برخوردار است و خداوند تبارك و تعالي مسلمانان جهان را با شرايط خاص دعوت نموده است تا در ضمن به جا آوردن اين فريضه بزرگ از اموري كه در بلاد مسلمين از جهات اجتماعي و سياسي مي گذرد مطلع شده و اگرگرفتاريهايي دارند با يكديگر در ميان گذاشته و حتي الامكان در رفع آن كوشا باشند، ومع الاسف بسياري از مسلمانان به واسطه كج رويها و يا كج فهميهاي بعضي عناصر و يادسيسه هاي بعض از دست اندركاران سودجو بعد سياسي اين عبادت شريف را به طاق نسيان سپرده اند، جنابعالي را به سمت نماينده خويش و سرپرست حجاج محترم ايران منصوب نمودم ، كه با بينش خاص سياسي كه داريد به امور حجاج از ابعاد مختلفه رسيدگي نموده و براي احياي اين سنت بزرگ الهي در خطابه ها و مراسم ديني مسلمين رابه وحدت كلمه و اتحاد مسير دعوت نموده ، و آنان را از آنچه در لبنان عزيز و ايران مجاهد و افغانستان مظلوم از ستمكاران و جهانخواران مي گذرد مطلع نماييد، و حجاج محترم بلاد را به وظايف بزرگ خود در مقابله با چپاولگران بين المللي و تجاوزكاران آشنا نماييد. البته علماي محترمي كه در اين سفر هستند، چه آنان كه با تقاضاي اينجانب مشرف شده اند و چه ديگران ، جنابعالي را تاييد مي فرمايند. و حجاج محترم موظفند كه به راهنماييهاي شما گوش فرا دهند و از خطوطي كه براي آنان ترسيم مي نماييد اطاعت
صفحه : 401
نموده و تجاوز ننمايند، تا ان شاءالله تعالي اين فريضه عظيم با محتوا و ابعاد متعددش به جاآورده شود.
بديهي است كه متصديان امور كه به هر مناسبت كارشان با اين فريضه و با حجاج محترم مرتبط است براي هماهنگ نمودن كارها موظفند با شما همكاري و از ارشاداتتان استفاده نمايند. اميد است حجاج محترم كشورهاي اسلامي در وحدت كلمه كوشا، و ازاخوت ايماني ، كه خداوند تعالي بين مسلمين امر فرموده است ، غفلت ننمايند؛ و از تفرقه افكني ، كه كار شيطان و شياطين انسي است ، احتراز نمايند. والسلام علي عبادالله الصالحين .
روح الله الموسوي الخميني