• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 4 -  قابل مقايسه نبودن جمهوري اسلامي با هيچ رژيمي
صفحه : 4
در هر صورت ما خودمان بايد [تبليغ كنيم ] همان طوري كه ايران خودش قيام كرد،ننشست كه يك قدرتي با او همراهي بكند، ننشست كه يك دسته از خارج بيايند همراهي بكنند، خودش كار خودش را انجام داد، و خودش بيرون كرد همه را و خودش جمهوري اسلامي را تا اينجا رسانده و خودش مي رساند تا آخر، ان شاءالله .
قابل مقايسه نبودن جمهوري اسلامي با هيچ رژيمي
و ما وقتي مقايسه كنيم مابين اين جمهوري تازه ولادت پيدا كرده سه ساله با انقلابات بيست ساله ، سي ساله ، شصت ساله ، ما مي بينيم كه هيچ طرف مقايسه نيست . كشتاري كه در آن انقلابها شده است ، ميليونها گاهي آدم كشته شده است ، اختناقي كه بوده است تاحالا هم هست . شوروي تا حالا هم توي اختناق است ، زندگي او به اين است كه با سرنيزه به مردم تحميل بكند. يك روز سرنيزه را بردارند ملتش اينطور نيست كه با او موافقند و ماهيچ اصلا - بر خلاف همه انقلابات - ابدا هيچ اختناقي حالايش هم نيست ، آن وقت هم نبوده . اصلا، دروازه ها [باز] بود، هر كس هر چه دلش مي خواست مي گفت ، هرروزنامه اي هر چه دلش مي خواست مي نوشت ، هر كسي هر كاري مي خواست مي كرد.اين همه تبليغات در خيابانها در ديوارها، در همه جا مي شد، تا آنجايي كه فهميدند كه اينها قضيه قضيه تبليغ نيست كه بخواهند تبليغ كنند و كارهايشان را انجام بدهند، قضيه قضيه براندازي است و قضيه قيام مسلحانه است كه قيام مسلحانه كردند. آن وقت درخارج مي گويند كه مردم را مي كشند، كدام مردم را كشتند؟ اين همه بود كه اينها واردشدند در خيابانها و قيام مسلحانه كردند، باز يك مقدار محدود جزايشان را دادند و الاكدام دولت است در عالم كه تحمل اين معنا را بكند كه قيام مسلحانه بكنند؟
اين مصر كه طرفدارش امريكا و نمي دانم اين هست ، قيام مسلحانه اي در كار نبوده است . فقط همين است كه از اسلام مي ترسند، يعني كه مي گويند اسلام ، الان چقدرهاجمعيت را گرفتند، با اينكه اينها مي گويند اسلام . جاهاي ديگر هم همينطور، بدون اينكه قيام مسلحانه شده باشد، به قيام به اين طور چيزها، به اينكه شايد بكنند، بعد مي كنند، يا