• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 39 -  دروغ بودن صلح طلبي صدام
صفحه : 39
زندگي ما حاضر باشد. قرآن وقتي مي فرمايد: واعتصموا بحبل الله جميعا و لاتفرقوا، (5)مي فرمايد: و لاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم ؛ (6) اينطور احكام مترقي سياسي كه اگر به آن عمل بشود سيادت عالم مال شماست . اين قرآن را مهجور كرديم همه و اعتنا نكرديم به اين مسائل . بايد قرآن در همه شئون وارد بشود، قرائت قرآن بايد بشود. قرآن ، ذكر، همه بايد در همه جا باشد. در همه شئون انساني اسلام بايد قرآن وارد بشود، لكن بعضش باشدو بعض نباشد، اشكال است ؛ اشكال در موارد ديگر نيست . در احكام سياسي ، دستورقتال مي دهد با كساني كه با مسلمين مقاتله مي كنند و امروز اسرائيل در مقابل مسلمين ايستاده و مقاتله مي كند، امريكا در مقابل مسلمين ايستاده و مقاتله مي كند، صدام مزدورامريكا در مقابل مسلمين ايستاده است و مقاتله مي كند. خدا دستور داده است به اينكه بااين اشخاصي كه بر ضد مسلمين ، بر ضد طايفه اي از مسلمين قيام كرده اند، با آنها مقاتله كنيد(7).
دروغ بودن صلح طلبي صدام
صدام مدعي است كه من صلح طلبم و زمين از ما، سرتاسر كشور در طرف جنوب وغرب را غصب كرده و مي گويد من صلح طلبم . به اين معنا اسرائيل هم صلح طلب است ،بلنديهاي جولان را غصب كرده است ، به طايفه اي از مسلمين تجاوز كرده است ، آن هم مي تواند بگويد من صلح طلبم . امريكا هم مي گويد من صلح طلبم . همه ابرقدرتهامي گويند ما مي خواهيم صلح در عالم باشد، لكن تمام جنگهاي عالم زير سر آنهاست .صدام صلح طلب است ، لكن تجاوز كرده است به يك كشور اسلامي . شما همه ببينيد كه با يك كشور اسلامي چه كرده است اين نانجيب . مطرح ايران تنها نيست ، مطرح دنياست ؛آن كه مطرح است مسلمين دنيا هستند. آن كه مطرح است اسلام است . ما اگر همه هم ازبين برويم اسلام بايد باقي باشد. اولياي خدا جان خودشان را فداي اسلام كردند. پيغمبر
5- سوره آل عمران ، آيه 103: ((همگي به ريسمان خدا چنگ بزنيد و پراكنده مشويد)).
6- سوره انفال ، آيه 46: "با يكديگر نزاع نكنيد كه ناتوان شويد و مهابت و قدرت شما برود".
7- اشاره به آيه 9 سوره حجرات .