• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 389 -  بناي جمهوري اسلامي بر حفظ استقلال خودش
صفحه : 389
كارشان اين باشد كه بروند نماز بخوانند و چند كلمه هم دعا كنند و برگردند منزل . اين يك نقشه اي بوده است كه از صدر اسلام ريشه دارد و امروز كه دولتهاي شرق و غرب ،قدرتهاي بزرگ شرق و غرب در مقابل اسلام ايستاده اند، به اوج خود رسيده .
بناي جمهوري اسلامي بر حفظ استقلال خودش
و بحمدالله ، ملت ايران يك امر استثنايي است امروز و يك ملت استثنايي كه شبيه ندارد. امروز شما نمي توانيد يك كشوري را پيدا بكنيد كه تمام شعارهايش "نه شرقي و نه غربي " است ؛ يا از بلوك شرق اند به طور رسمي يا از بلوك غرب اند به طور رسمي و ياوابسته اند به طور پنهان . همان غير متعهدها هم باور نكنيد كه غير متعهدند. اگر در بينشان [غير متعهد واقعي ] پيدا بشود، بسيار نادر است . و ما امروز مواجهيم با شرق و غرب وبلوك شرق و بلوك غرب و همه قدرتهايي كه در منطقه ها، در سرتاسر دنيا قدرت دردست آنهاست . و ما؛ يعني ، ملت ، همان طوري كه از اول راه خودش را پيدا كرده است وبا مشت خالي ، بدون سلاح - لكن با سلاح ايمان و صلاح - در مقابل قلدرها ايستاد وابتدائا آن رژيم منحوسي كه اگر - خداي نخواسته - چند سال ديگر باقي مي ماند، اسلام رابكلي محو مي كرد، آن را بيرون كردند و دست همه ابرقدرتها را از مخازن خودشان قطع كردند. و مع الاسف ، در حالي كه بايد همه دولتهاي اسلامي دور اين مركز جمع شوند و به اسلام گرايش پيدا كنند و اسلامي كه استقلال را براي آنها به هديه آورده است و آزادي را، مع كمال الاسف توجه به مسائل ندارند و يا دارند و هواهاي نفسانيه نمي گذارد كه آن طوري كه بايد، عمل كنند. امروز تقريبا تمام تبليغاتي كه در رسانه هاي گروهي و درمطبوعات شرق و غرب هست ، تمام آنها بر ضد جمهوري اسلامي يا مي نويسند و يامي گويند. و نكته هم معلوم است كه جمهوري اسلامي بنا دارد بر اينكه استقلال خودش را حفظ كند و دست ديگران را و دست جهانخواران را و آنهايي [را] كه وابسته به آنهاست ، از كشور خودش قطع كند و آرزو دارد كه تمام كشورهاي اسلامي ، تمام حكومتهايي كه بر كشورهاي اسلامي سلطه دارند و - به اصطلاح - حاكم هستند، آرزو