• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 388 -  مسجد النبي ، مركز ثقل و قدرت اسلامي
صفحه : 388
مسجد النبي ، مركز ثقل و قدرت اسلامي
ما امروز با بسياري از مسائل مواجه هستيم كه شما آقايان هم مي دانيد و مسائل ايران امروز پشت پرده نيست ، آشكار است و همه ملت از دولت اند و دولت هم از ملت است .دولت و هر چه متعلق به دولت است خدمتگزار ملت است و ملت هم پشتيبان دولت ، و تااين هماهنگي ميان همه قشرها هست ، آسيب نخواهد ديد اين جمهوري اسلامي .
شما مي دانيد كه امروز ما از جهات ظاهري طبيعي ، تنها هستيم . تقريبا تمام شرق وغرب يا مخالف مستقيم با ما هستند و يا غير مستقيم . اگر در بين آنها حكومتهايي پيدابشوند كه بي طرف باشند يا احيانا موافق با ما باشند، بسيار معدودند و انگشت شمار.قدرتهاي بزرگ با اسلام مخالف اند. نه آن اسلامي كه فقط خلاصه بشود در دعا ومسجد، آن اسلامي كه در صدر اسلام همه احتياجات ملتها را حل مي كرده است و آن اسلامي كه در امور سياسي ملتها و در امور اجتماعي ملتها مستقيما دخالت مي كرده است .شما اگر صدر اسلام را ملاحظه كنيد، مي بينيد كه اسلام از زمان پيغمبر - صلي الله عليه وآله و سلم - حكومت تشكيل داده است ، قواي نظامي و انتظامي داشته است . در سياستهادخالت مي كرده است و مسجدالنبي مركز سياست اسلامي بوده است و ثقل قدرت اسلامي .
دستهاي ناپاك و عقلهاي ضعيف موجب اين شد كه بعد از رسول الله و صدر اسلام كم كم مردم را از آن مسائل اصلي كه در نظر اسلام بوده است ، منحرف كنند و مردم رامتوجه به فقط يك مسائل جزئي بكنند و در مسائل عمومي كلي ، كه كشورهاي اسلامي به آن احتياج دارند بي طرف باشند و احيانا هم مخالف باشند. اين يك نقشه شيطاني بوده است كه از زمان بني اميه و بني عباس طرح ريزي شده است و بعد از آن هم هر حكومتي كه آمده است ، تاييد اين امر را كرده است . و اخيرا هم كه راه شرق و غرب به دولتهاي اسلامي باز شد، اين امر در اوج خودش قرار گرفت كه اسلام ، يك مسائل شخصي بين بنده و خداست و سياست از اسلام جداست و نبايد مسلمانان در سياست دخالت كنند ونبايد روحانيون وارد سياست بشوند؛ آنها همان در مسجدها محبوس باشند و همه