• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 387 -  آستان قدس رضوي ، مركز ايران
سخنراني
زمان : 3 مرداد 1361 / 4 شوال 1402
مكان : تهران ، حسينيه جماران
موضوع : مخالفت غرب و شرق با جمهوري اسلامي
حضار: واعظ طبسي ، عباس "نماينده امام و توليت آستان قدس رضوي "، حبيبي "استاندارخراسان "، كاركنان اداره مركزي آستان قدس و كارخانه نان و كنسرو قدس رضوي ، نمايندگان كانون هماهنگي انجمنهاي اسلامي شهرستان مشهد، كاركنان استانداري ، پرسنل نيروي هوايي ، اعضاي حزب جمهوري اسلامي مشهد
صفحه : 387
بسم الله الرحمن الرحيم
آستان قدس رضوي ، مركز ايران
امروز ميهمانهاي ما بسيار عزيزند. اين ميهمانهاي عزيز از جايي مي آيند كه دلهاي ملائكه الله به آنجا متوجه است . اصلا مركز ايران آستان قدس است . و ما اميدواريم كه همه ما را خداوند از خدمتگزاران آستان قدس رضوي - سلام الله عليه - قرار بدهد. وشماها چقدر خوشبخت هستيد كه در آن آستان زندگي مي كنيد، چه آنهايي كه خدمتگزار مستقيم آستانه هستند و چه آنهايي كه در آستان مقدس ، خدمتگزار به ملت واسلام و جمهوري اسلامي هستند.
همه نيروها، همه قدرتها در هر جا هستند، محتاج به توجه خاص حضرت رضا -سلام الله عليه - هستند. استاندار و نيروي هوايي و انجمنهاي اسلامي و همه اينها جزكارمندان آن آستان مقدس اند. و شما برادراني كه در آستان مقدس مستقيما كار مي كنيد،از خوشبختي بزرگي برخورداريد كه شايد خيلي توجه به او نباشد. و من اميدوارم كه ان شاءالله تعالي ، به بركت آن آستان مقدس ، جمهوري اسلامي همان طوري كه تاكنون پيروزمندانه پيش رفته است ، از اين به بعد هم پيش برود و اين جمهوري اسلامي باقي باشد با اسلاميت خود تا وقتي كه ، زماني كه به حضور بقيه الله اين جمهوري مشرف بود ومسائل را در خدمت ايشان حل كند.
صفحه : 388
مسجد النبي ، مركز ثقل و قدرت اسلامي
ما امروز با بسياري از مسائل مواجه هستيم كه شما آقايان هم مي دانيد و مسائل ايران امروز پشت پرده نيست ، آشكار است و همه ملت از دولت اند و دولت هم از ملت است .دولت و هر چه متعلق به دولت است خدمتگزار ملت است و ملت هم پشتيبان دولت ، و تااين هماهنگي ميان همه قشرها هست ، آسيب نخواهد ديد اين جمهوري اسلامي .
شما مي دانيد كه امروز ما از جهات ظاهري طبيعي ، تنها هستيم . تقريبا تمام شرق وغرب يا مخالف مستقيم با ما هستند و يا غير مستقيم . اگر در بين آنها حكومتهايي پيدابشوند كه بي طرف باشند يا احيانا موافق با ما باشند، بسيار معدودند و انگشت شمار.قدرتهاي بزرگ با اسلام مخالف اند. نه آن اسلامي كه فقط خلاصه بشود در دعا ومسجد، آن اسلامي كه در صدر اسلام همه احتياجات ملتها را حل مي كرده است و آن اسلامي كه در امور سياسي ملتها و در امور اجتماعي ملتها مستقيما دخالت مي كرده است .شما اگر صدر اسلام را ملاحظه كنيد، مي بينيد كه اسلام از زمان پيغمبر - صلي الله عليه وآله و سلم - حكومت تشكيل داده است ، قواي نظامي و انتظامي داشته است . در سياستهادخالت مي كرده است و مسجدالنبي مركز سياست اسلامي بوده است و ثقل قدرت اسلامي .
دستهاي ناپاك و عقلهاي ضعيف موجب اين شد كه بعد از رسول الله و صدر اسلام كم كم مردم را از آن مسائل اصلي كه در نظر اسلام بوده است ، منحرف كنند و مردم رامتوجه به فقط يك مسائل جزئي بكنند و در مسائل عمومي كلي ، كه كشورهاي اسلامي به آن احتياج دارند بي طرف باشند و احيانا هم مخالف باشند. اين يك نقشه شيطاني بوده است كه از زمان بني اميه و بني عباس طرح ريزي شده است و بعد از آن هم هر حكومتي كه آمده است ، تاييد اين امر را كرده است . و اخيرا هم كه راه شرق و غرب به دولتهاي اسلامي باز شد، اين امر در اوج خودش قرار گرفت كه اسلام ، يك مسائل شخصي بين بنده و خداست و سياست از اسلام جداست و نبايد مسلمانان در سياست دخالت كنند ونبايد روحانيون وارد سياست بشوند؛ آنها همان در مسجدها محبوس باشند و همه
صفحه : 389
كارشان اين باشد كه بروند نماز بخوانند و چند كلمه هم دعا كنند و برگردند منزل . اين يك نقشه اي بوده است كه از صدر اسلام ريشه دارد و امروز كه دولتهاي شرق و غرب ،قدرتهاي بزرگ شرق و غرب در مقابل اسلام ايستاده اند، به اوج خود رسيده .
بناي جمهوري اسلامي بر حفظ استقلال خودش
و بحمدالله ، ملت ايران يك امر استثنايي است امروز و يك ملت استثنايي كه شبيه ندارد. امروز شما نمي توانيد يك كشوري را پيدا بكنيد كه تمام شعارهايش "نه شرقي و نه غربي " است ؛ يا از بلوك شرق اند به طور رسمي يا از بلوك غرب اند به طور رسمي و ياوابسته اند به طور پنهان . همان غير متعهدها هم باور نكنيد كه غير متعهدند. اگر در بينشان [غير متعهد واقعي ] پيدا بشود، بسيار نادر است . و ما امروز مواجهيم با شرق و غرب وبلوك شرق و بلوك غرب و همه قدرتهايي كه در منطقه ها، در سرتاسر دنيا قدرت دردست آنهاست . و ما؛ يعني ، ملت ، همان طوري كه از اول راه خودش را پيدا كرده است وبا مشت خالي ، بدون سلاح - لكن با سلاح ايمان و صلاح - در مقابل قلدرها ايستاد وابتدائا آن رژيم منحوسي كه اگر - خداي نخواسته - چند سال ديگر باقي مي ماند، اسلام رابكلي محو مي كرد، آن را بيرون كردند و دست همه ابرقدرتها را از مخازن خودشان قطع كردند. و مع الاسف ، در حالي كه بايد همه دولتهاي اسلامي دور اين مركز جمع شوند و به اسلام گرايش پيدا كنند و اسلامي كه استقلال را براي آنها به هديه آورده است و آزادي را، مع كمال الاسف توجه به مسائل ندارند و يا دارند و هواهاي نفسانيه نمي گذارد كه آن طوري كه بايد، عمل كنند. امروز تقريبا تمام تبليغاتي كه در رسانه هاي گروهي و درمطبوعات شرق و غرب هست ، تمام آنها بر ضد جمهوري اسلامي يا مي نويسند و يامي گويند. و نكته هم معلوم است كه جمهوري اسلامي بنا دارد بر اينكه استقلال خودش را حفظ كند و دست ديگران را و دست جهانخواران را و آنهايي [را] كه وابسته به آنهاست ، از كشور خودش قطع كند و آرزو دارد كه تمام كشورهاي اسلامي ، تمام حكومتهايي كه بر كشورهاي اسلامي سلطه دارند و - به اصطلاح - حاكم هستند، آرزو
صفحه : 390
دارد جمهوري اسلامي كه آنها هم از اين خواب گران برخيزند.
ورود در خاك عراق براي دفاع از شهرهاي مرزي
شما ملاحظه كنيد يك جمهوري [اي ] كه براي تحقق اسلام و براي پياده كردن احكام اسلام تحقق پيدا كرد و يك ملتي كه سرتاسر او - الا بعض گروهكهاي كثيف - براي اسلام همه چيز خودشان را دارند فدا مي كنند، چطور مورد تهاجم بعض حكومتها واقع شدند؛مثل حكومت عراق ؛ يعني ، حكومت غاصب عراق ؛ يعني ، حكومت ظالم عراق ؛ يعني ،حكومتي كه ملت عراق از او متنفرند و با سرنيزه دارد مردم را به جاي خودشان مي نشاند.شما ببينيد كه اين حكومت فاسد به اسم اينكه شما ملت ايران مجوسي هستيد و فارس هستيد - و اين جرمي است كه شما فارس هستيد - و به اسم عربيت و سردار قادسيه بودن ،هجوم كردند به اين كشور.
ما و كشور ما هيچ وقت بنا نداشتيم و نداريم كه به يك كشوري هجوم كنيم ، لكن بعداز آن كه به ما هجوم كردند، دفاع يك امري است كه هم شرعا واجب است بر همه و هم عقلا. ما حال دفاعي داريم و امروز هم حال دفاعي داريم . بيست و چند ماه اين ارتش مزدور عراق در ايران بود و موارد حساس ايران را در دست داشت و آن همه جنايات كرد كه تاريخ اينها را بايد ثبت كند و از اين كشورهايي كه مي گويند ما طرفدار اسلام هستيم و جمعيتهاي حقوق بشر و سازمان كذا صحبتي نشد. گاهي اگر شد، ايران رامحكوم مي كردند. و امروز كه ما باز براي دفاع از كشور خودمان و دفاع از ملت مظلوم خودمان وارد شديم در عراق ، براي اينكه نگذاريم هر روز آبادان و اهواز و اينجاهامورد حمله آنها واقع بشود و مورد توپهاي دوربرد آنها و موشكهاي آنها باشد ومي خواهيم اينها را به حدي برسانيم كه نتوانند اين كار را بكنند - اين يك دفاعي است كه ما مي كنيم - باز تمام مطبوعات و تمام راديوها يا محكوم مي كنند ما را و يا فرياد مي زنندكه براي منطقه خطر است ؛ تحريك مي كنند كشورهاي منطقه را.
و من و تمام اشخاصي كه مسئول هستند - البته من طلبه اي هستم و مسئول نيستم ، لكن
صفحه : 391
من موعظه مي كنم - تاكنون كرارا ما به اين دولتهاي منطقه تذكر داده ايم كه ما با شمانمي خواهيم بجنگيم . ما آن طور نيستيم كه وقتي زور پيدا كرديم ، با قلدري بخواهيم دريك كشور ديگري دخالت كنيم . ما در عين حالي كه قدرتمندترين دولتهاي منطقه هستيم و به بركت اسلام ، يك قدرتي اين كشور ما و اين ملت ما دارد كه قدرتهاي بزرگ هم نمي توانند تعرض به او بكنند، در عين حال ، ما مي خواهيم كه با همه اين كشورهاي اسلامي و خصوصا اينهايي كه در منطقه هستند، در خليج هستند و در اطراف خليج هستند، مي خواهيم برادر باشيم . مي خواهيم همه آنها با هم دست به هم بدهيم . و خداي تبارك و تعالي آن قدر مقدورات به اين كشورهاي اسلامي داده است ، چه از جهات معنوي و چه از جهات مادي ، كه اگر بفهمند اين حكومتها و توجه به مسائل پيدا بكنند،قدرتي هستند كه در مقابل آنها قدرت ديگري اندك است .
شما، كشور شما، كشورهاي خليج و كسان ديگري كه در منطقه هستند قدرت مادي دارند؛ يعني ، نفت دارند؛ آن نفتي كه اگر ده روز به روي غرب بسته بشود، همه تسليم خواهند شد، با همه قدرتي كه در دست دارند و در دست داريم ، مع الاسف ، قدرت ايمان نيست در كار. اگر به جاي نفت ، ما ايمان داشتيم ، احتياج به هيچ چيز نداشتيم . ملت ما ايمان داشت و خداي تبارك و تعالي به او عنايت كرد و او را متحول كرد از آن نقشه هايي كه براي او كشيده بودند كه اگر مهلت پيدا مي كردند، تمام جوانهاي ما را به فساد مي كشاندند. خدا به ما ترحم كرد و متحول كرد اين جوانها را كه در رژيم سابق برايشان نقشه كشيده بودند كه در مراكز فساد عمر خودشان را تباه كنند، امروز در مراكزفعاليت و جنگ و همه چيزهايي كه براي كشور مفيد است ، مشغول فعاليت هستند. امروزآنچنان سرشار از ايمانند اين سپاه پاسداران و اين پرسنل ژاندارمري و ارتش و سپاه ؛همه ، همه رزمندگان ما چنان سرشار از ايمان اند كه در مقابل همه چيز ايستاده اند وپايداري مي كنند. و ما چقدر به اين كشورهاي منطقه بايد بگوييم كه بابا، ما به شما كارنداريم ! شما بياييد و با ما برادري كنيد تا همه با قدرتهاي بزرگ مقابله كنيم و كشورهاي خودمان را نجات بدهيم .
صفحه : 392
شماها خيال مي كنيد كه آلمان ، انگلستان و در راس همه ، امريكا، صلاح شما رامي خواهد؟ شوروي صلاح شما را مي خواهد؟ آنها صلاح خودشان را مي خواهند. آنهاشماها را به بند مي كشند تا از شما استفاده كنند. آن روزي كه ببينند استفاده نمي تواندبكنند، شما را دور مي اندازند و همراهي با شما نمي كنند. شما بياييد امروز كه ملت ايران قيام كرده است و مي بينيد كه تا چه اندازه پيشرفت كرده است و همه قدرتها را اجازه نداده است كه دخالت بكنند در كشور خودش ، با اينها همقدم بشويد تا همه با هم - هر كس دركشور خودش مستقل ، لكن همه با هم - در مقابل قدرتهايي كه مي خواهند ما را از بين ببرند و ما را مستعمره خودشان - ولو مستعمره نو باشد - قرار بدهند، از چنگال آنها نجات پيدا كنيم . شماها تا كي مي خواهيد اسير امريكا باشيد و اسير مستشاران امريكا؟ شماديديد كه ملت ايران مستشاران امريكايي را به دور ريخت و خود الان همه چيز خود رادارد اداره مي كند و اگر مهلت به او داده بشود، آنچنان قدرتي خواهد پيدا كرد كه نتواندكسي دخالت در كشورش بكند و طمع طمعكاران و آدمخواران را از اين كشور تا آخرقطع كرده است و مي كند، ان شاءالله .
ايران ، خطر براي امريكا، رحمت براي منطقه
وارد شدن ما در عراق نه براي اين بوده است كه ما عراق را مي خواهيم تصاحب كنيم يا بصره را. ما وطنمان بصره و شام نيست ، ما وطنمان اسلام است . ما تابع احكام اسلام هستيم . اسلام به ما اجازه نمي دهد كه يك كشور مسلمي را ما تحت سلطه قرار بدهيم و مانخواهيم [خواست ] هيچ وقت ؛ توجه به اين نخواهيم پيدا كرد. شماها چه داعي داريد كه دائما دم از اين مي زنيد كه ايران خطر است براي ما؟ ايران خطر است براي امريكا، ايران خطر است براي شوروي ، نه براي شما. ايران رحمت است براي شما. شما بياييد و به ايران دست برادري بدهيد تا بفهميد لذت برادري را و بفهميد كه زندگي استقلالي در مقابل آن همه چيزهايي كه طمع داريد از خارجيها[يعني چه . ] زندگي استقلالي از همه آنها بهتراست . چرا شما با ايران مخالفت مي كنيد؟
صفحه : 393
بحمدالله بعضي از كشورهاي منطقه به خود آمدند و از آن راهي كه داشتند، برگشتند.و من اميدوارم كه همه كشورهاي منطقه و دولتهاي منطقه به خود بيايند و مطمئن باشند كه يك ايران قدرتمند اسلامي براي آنها بهتر است از امريكا و شوروي . آنها فقط مصالح خودشان را در نظر دارند و اسلام مصالح كشورهاي اسلامي و مسلمانان ؛ همه را، بلكه مصالح بشر را. ما به هيچ كشوري طمع نداريم و به هيچ كشوري حقي نداريم . و خداي تبارك و تعالي به ما اجازه نداده است كه در هيچ كشوري دخالت بكنيم ، مگر آنكه مثل دفاع باشد كه امروز ما با اين دولت فاسد عراق در حال دفاع هستيم . و البته بايد ملت مابدانند كه جنگ ما تمام نشده است ، و آن توطئه اي كه ديده بودند كه ما را متوجه كنند به لبنان و از اين راه به ما ضربه بزنند، آن هم به خواست خداي تبارك و تعالي فاش شد. و مابنايمان بر اين است كه اول عراق بايد از شر اين مفسدين و از شر اين غاصبين فارغ بشود وبعد از آن ، ان شاءالله ، به قدس .
تمام كشورهاي اسلامي بدانند كه ايران ابدا نظري به كشورهاي آنها ندارد. ايران براي جمعيت خودش همه چيز دارد و اين طور نيست كه يك كشور سركش باشد كه بخواهدهمه چيز را در تحت سلطه خود بياورد. ايران براي خدا قيام كرده است و براي خدا ادامه مي دهد و جز دفاع ، جنگ ابتدايي با هيچ كس نخواهد كرد.
هشدار به حاميان صدام
لكن من بايد تذكر بدهم ، هشدار بدهم به اين بعضي از اين كشورها كه باز هم كمك كاري مي كنند به دشمن اسلام ؛ من هشدار بدهم كه توجه داشته باشيد. براي آتيه خودتان زحمت توليد نكنيد. شما هر كدام كه امروز به صدام كمك كنيد، خيانت به اسلام كرده ايدو مجرم هستيد پيش اسلام . اگر تا امروز عذري مي تراشيديد كه ما از عراق مي ترسيم ،امروز ديگر آن عذر نيست . عراق - يعني ، حكومت عراق - خودش را هم نمي تواند حفظكند تا چه رسد به اينكه بخواهد به شما تعدي كند. اين عذر، منقطع است امروز. و ما اگرببينيم بعضي دولتها باز كمك مي كنند، كمك نظامي مي كنند، كمك مالي مي كنند به
صفحه : 394
دولت عراق ، آنها را مجرم مي شناسيم و ان شاءالله ، با آنها اگر برنگردند معامله مجرم مي كنيم و احكام اسلام را درباره آنها جاري مي كنيم . و من نصيحت مي كنم باز به آنها كه دير نيست و امروز هم برگرديد و لااقل ، كمك نكنيد به اين مجرم اصلي و به آن مجرم اصليتر كه امريكا باشد.
خداوند ان شاءالله ، همه كشورهاي اسلامي را از شر اين مفسدين ، از شر اين ستمكاران و جهانخواران حفظ كند و حكومتهاي اسلامي را بيدار كند كه به وظايف خودشان ، به وظايف اسلامي و انساني خودشان عمل كنند و همه در كنار هم برادر باشند و دست جنايتكاران را از كشورهاي خودشان قطع كنند. و خداوند ان شاءالله ، ما را از خدمتگزاران اسلام قرار بدهد. و اميدوارم كه با دعاي شما، كه از آستان قدس آمده ايد و باز به آنجاان شاءالله ، با سلامت رجوع مي كنيد، ما هم بتوانيم به آستان بوسي آن حضرت نايل آييم .
والسلام عليكم و رحمه الله