• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 378 -  پيام به ملت ايران و مسلمانان جهان در روز قدس "جنايات اسرائيل در لبنان "
پيام
زمان : 25 تير 1361 / 24 رمضان 1402
مكان : تهران ، جماران
موضوع : جنايتهاي رژيم اشغالگر قدس در لبنان - سستي و فتور سران دولتهاي اسلامي
مناسبت : روز جهاني قدس
مخاطب : ملت ايران و مسلمانان جهان
صفحه : 378
بسم الله الرحمن الرحيم
انا لله و انا اليه راجعون
در سالروز قدس سال 1361 غم انگيزترين و دردناكترين روزها را مي گذرانيم واسفناكترين و مصيبت بارترين ايام را پشت سر مي گذاريم . نه فقط غم و درد براي شهداي بي پناه و بيگناه لبنان مظلوم ، و نه فقط اسف و مصيبت از حمله دامنه دار اسرائيل جاني بابمبهاي خوشه اي و آتشزا به ساكنين عرب و مسلمانان بيروت ، كه موجب شهادت وآسيب هزاران پير و جوان و زن و مرد و كودك بيگناه بي پناه شده است ، و نه براي نقشه هاي شوم امريكاي ابر جنايتكار، و نه براي هدم اساس اسلام در ايران و سايركشورها، و نه براي كمكهاي مادي و معنوي مصر و اردن و ديگر هم قطارانشان به دوجنايتكار افسار گسيخته "بگين " و "صدام "، كه اينان خوي درندگي و جنايتكاري دارند وزندگي و حيات مادي آنان بستگي به تجاوز به حقوق ملتها و مستضعفان جهان دارد، وتحت ستم قرار دادن و سركوبي ملتهاي مظلوم از افتخارات آنان است ؛ و نه براي تجاوزبي رحمانه صدام عفلقي و حزب بعث عراق به كشور اسلامي ايران و كشتار هزاران كودك ، پيرزن و پيرمرد، و به ويرانه بدل كردن شهرهاي آباد و سرسبز عرب نشين وفارس نشين ايران ، كه اين حزب مشرك نمي تواند اسلام را تحمل كند و برنامه آن براندازي اسلام و هواداران آن است . مصيبت و تاسف و غم و درد براي ابتلاي مسلمانان به اين حكومتهاي خودفروخته و دلباخته به ابرقدرت امريكا و چشم بسته به فرمان
صفحه : 379
دشمنان اسلام و مسلمانان است . اينان براي مخالفت با جمهوري اسلامي و كمكهاي نظامي و تسليحاتي و مادي و معنوي به صدام - كه اسلام را دشمن خود مي داند -عذرهايي مي تراشيدند و مسئله فارس و عرب را برخلاف دستورات اسلام و قرآن مجيدپيش مي آوردند و در بوقهاي تبليغاتي و مطبوعات در خدمت ابرقدرتها پشتيباني اسرائيل از ايران را با دروغ شاخدار بهانه مي كردند.
امروز كه اسرائيل به يك كشور مسلمان عربي حمله نموده و مسلمانان را به خاك وخون مي كشد، چه عذري در خفقان مرگبار خود دارند؟ چه عذري در پيشگاه خداي قهار و ملتهاي اسلامي در كمك به اسرائيل و ارباب جنايتكارش دارند؟ چه عذري درتعقيب پيشنهاد ذلت بار "كمپ ديويد" و "طرح فهد" دارند؟ چه عذري در سازش با اين جانيان بالذات و خونخواران حرفه اي دارند؟ آيا امريكا با امريكاي سابق كه ما را به دروغ متهم به سازش با آن مي كردند فرق كرده است ؟ و يا اسرائيل با اسرائيلي كه به بهانه دروغين دادن اسلحه به جمهوري اسلامي به كمك صدام شتافتند و به دشمني با ما براي نجات حزب بعث عفلقي يقه پاره مي كردند، تفاوت كرده است ؟
بارالها، مسلمانان منطقه گرفتار يك چنين حكمفرماياني هستند، چنانچه مولاي آنان علي بن ابيطالب گرفتار منافقاني ظاهر الصلاح بود و به دست آنان در مثل اين ايام به لقاي تو شتافت و از گرفتاريها نجات پيدا كرد.
بارالها، امروز اسلام گرفتار منافقاني جنايتكارتر از "نهرواني "هاست كه با نام اسلام ،آن را مي كوبند و با دشمنان اسلام به اسم اسلام و در حقيقت براي چپاول اموال ملتهاي مظلوم و محروم و دربند كشيدن آزادگان ملتها سازش مي كنند.
خداوندا، اين دولتمردان نادان ، بار ذلت اسرائيل را به دوش مي كشند كه چند روزي بر ملتهاي مسلمان حكومت كنند.
خداوندا، اين حكومتهاي نادان با داشتن همه امكانات براي پيروزي بر ابرقدرتها، به جنايات امريكا و اسرائيل صحه مي گذارند، و براي تحكيم پايه هاي كفر شب و روز خودرا نمي فهمند. بارالها، اين خلق مسلمان و مظلوم را از چنگال آنان نجات ده . اما اكنون چه
صفحه : 380
بايد كرد؟ آيا راهپيمايي و فريادها و بيقراريها از دست دشمنان اسلام و مستضعفان جهان كافي است ؟ يا آنكه اين وسيله است ، نه هدف . گرچه دولتهاي منطقه و عمال استعمارگران و ستم پيشگان همين فريادها را نيز تحمل نمي كنند؛ و مطمئن باشيد كه فريادها را در حلقوم ستمزدگان و محرومان خفه مي كنند. هم آنان كه از هم اكنون از فريادمظلوماني كه در هر سال يك مرتبه در حول كعبه آمال خود مي گردند و ناله و فغان مي كنند، و در مجمعي كه اساسش بر امور سياسي بنيان گذاشته شده به مخالفت برمي خيزند، خروش و پرخاش مسلمانان را براي رهايي قدس ، به هر وسيله اي كه باشدخفه خواهند كرد.
اسلام عزيز و پيامبر عظيم الشانش و شهيد محرابش كه در شب مبارك قدر براي محرومين به خاك و خون كشيده شد، اين شكوه را به كجا سر دهند كه سلطه گران در بلاداسلامي مي گويند درد و رنج بكشيد و ناله نكنيد! در زير شكنجه هاي امريكا و اسرائيل پليد و ديگر قدرتمندان خرد شويد و دم در نياوريد! دردها زياد است ، لكن چاره چيست ؟ ملت ايران به پيروي از قرآن كريم و اسلام بزرگ ، راه چاره را يافت و رژيم امريكايي پهلوي را پس از فريادها و اعتصابها با مشت و دندان در مقابل تانكها و مسلسلهااز پاي درآورد، و صدام جنايتكار و حزب مشرك او را با ايمان و قيام لله از پاي درآورد،و صدام بلند پرواز را كه لاف سرداري قادسيه مي زد به دريوزگي و ذلت كشاند، و تمام توطئه ها را با هدايت الهي در نطفه خفه كرد. و اكنون نيز از پاي نمي نشيند تا آنچه از روزاول به عنوان غرامت و براي تاديب مجرم خواست جامه عمل پوشد، و تصميمات شوراي امنيت و سازمانهاي بي ارزش را جز ورق پاره هايي در خدمت "وتو"كنندگان نمي داند.
آنان با همه عربده ها و تبليغات بي پايه سر تعظيم به پيش صهيونيزمها فرو آورده وبراي تحكيم پايه هاي حكومت آنان و وابستگانشان چون صدام در آستانه مرگ ننگين به تشكيل جلسه و صدور قطعنامه پرداخته اند، و گمان كرده اند دولت متكي به خدا و ملت عظيم ايران بيدي است كه از اين بادها بلرزد. ملتي كه اكنون طعم شيرين شهادت را
صفحه : 381
چشيده است و پيرو مولاي خود اميرالمومنين و اولاد عظيم القدر او كه شهادت را فوزعظيم مي دانسته و در محراب شهادت و ميدان نبرد نداي فزت و رب الكعبه را سر مي دادند ازسازمانهاي نوكر ابرقدرتها نمي هراسد. ملتي كه ابرقدرت امريكا را از كشور بقيه الله - ارواحنا لمقدمه الفدا - با ذلت و خواري راند و نفت و خزائن خود را از حلقوم آن بيرون كشيد، از طبلهاي تو خالي سازمانهاي ساخته آن نمي ترسد. و اين ملت و دولت پيرو آن ،همان گونه كه كرارا اعلام نموده اند، خواستهاي مشروع خود را از صدام و حزب عفلقي مي گيرند، و براي احقاق حق مشروع خود به هر اقدامي دست مي زنند "بلغ ما بلغ ".
و اما تكليف ملتها در آستان روز قدس و آستان سالروز شهادت بزرگ انسان تاريخ بشريت آن است كه در اجتماعات و راهپيماييهاي خود از دولتهاي خويش به طور جدي بخواهند كه با قدرت نظامي و سلاح نفت در مقابل امريكا و اسرائيل به مقابله برخيزند، واگر گوش نكردند و اسرائيل جنايتكار را كه تمام منطقه حتي حرمين شريفين را تهديدمي كند و هم اكنون عمق خواسته هاي او واضح شده است ، تاييد كردند، با فشار واعتصابات و تهديد، آنان را مجبور به عمل كنند. در حالي كه اسلام و اماكن مقدسه آن مورد تهديد به تجاوز قرار گرفته هيچ فرد مسلماني نمي تواند در مقابل آن بي تفاوت باشد. و آنچه در اين موقع كه اسرائيل تجاوز گسترده به بلاد مسلمين نموده و مسلمانان بيگناه و بي پناه را به خاك و خون كشيده است دولتهاي منطقه انجام مي دهند جز يك كلام بي محتوا و سازشكارانه نيست . و مصيبت بارتر آنكه از دست اسرائيل به امريكا- جنايتكار اصلي - پناه مي برند؛ و در حقيقت از خوف مار به اژدها روي مي آورند، و باداشتن ابزار مقابله با آنان حاضر به يك كلمه خشن يا يك تهديد نيستند. و با اين وضع بايد همه حاضر براي محو و نابودي شوند و در طول زندگي خود به هر ذلتي تن در دهند.ايران همان گونه كه اعلام كرد جز از راه عراق و بركناري حكومت حزب بعث نمي توانداقدامي موثر كند، و پس از حصول خواسته هاي مشروع خود داوطلب است كه خيلي بيشتر از حال در كنار ساير مسلمانان و بويژه ملتها و دولتهاي عربي در نبرد با اسرائيل تشريك مساعي نمايد، و به عنوان يكي از قدرتهاي بزرگ مسلمان منطقه با قدرتهاي
صفحه : 382
ديگر منطقه بسيار كوبنده تر از اين زمان در نبرد با اسرائيل همكاري كند. و اگر خداي نخواسته اوضاع و احوال كشورهاي اسلامي و عربي و حكومتهاي منطقه به همين منوال باشد كه نه تنها سراپا سازش و تسليم و تاييد از دشمن اصلي و وابستگان به اوست ، كه كمكهاي مادي و معنوي به آنان مي كنند. ايران مجاهد در پيشگاه مقدس خداوند عذردارد و از ملتهاي اسلامي منهاي دولتها استمداد مي كند كه اگر آنان اجابت كردند دست به اقدام موثرتر و جديتري خواهد زد. من به سران فلسطيني نصيحت مي كنم كه دست ازرفت و آمدهاي خودشان برداشته و با اتكا به خداوند متعال و مردم فلسطين و اسلحه خويش تا حد مرگ با اسرائيل بستيزند، چرا كه اين رفت و آمدها موجب مي شود كه ملتهاي مبارز از شما دلسرد شوند. شما اطمينان داشته باشيد كه نه شرق به درد شمامي خورد و نه غرب . با ايمان بر خدا و تكيه بر سلاح با اسرائيل بجنگيد، همچون ملت ونيروهاي مسلح ايران كه بي اتكا به قدرتها و ابرقدرتها و با ايمان به خداي تعالي و قدرت لايزال او تا حصول خواسته هاي مشروع خويش دست از اسلحه برنمي دارند.
خداوندا، از اين سستيها و بي تفاوتيها و جاه طلبيها و خودباختگيها در سراسر جهان به تو پناه مي برم . خداوندا، براي نصرت اسلام و مسلمين جهان و مستضعفان دربندمستكبران و براي نصرت نيروهاي جمهوري اسلامي بر فريب خوردگان بعثي صدامي ازدرگاه مقدست استمداد مي طلبم . والسلام علي من اتبع الهدي .
روح الله الموسوي الخميني