• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 37 -  دعوت از مظلومين براي قيام
صفحه : 37
شده است كه جبهه بندي مي كنند در مقابل ايران ؟ مگر ايران چه كرده است ؟ چه شده است كه بعض از روحانيون درباري ، ايران را تكفير مي كنند؟ قرآن تصريح مي كند كه اگركسي ادعاي اسلام كرد، او را مسلم بدانيد، از او قبول كنيد، او را رد نكنيد. اينها از اسلام چه خبر دارند؟ ما فرياد مي كنيم كه ما مسلم هستيم ، و مي خواهيم قرآن كريم و دستورات رسول اكرم را در اين كشور پياده كنيم . و ما بيشتر از بيست سال مخالفت خودمان را بااسرائيل و با امريكا اعلام كرده ايم و باز اين نويسندگان مجلات ، روزنامه ها و اين گويندگان راديوها ما را متهم مي كنند كه با اسرائيل دوستي داريم . ما با اسرائيل دوستي داريم يا آنهايي كه مي بينند و مشاهده مي كنند كه اسرائيل با مسلمين دارد چه مي كند؟اسرائيل لبنان را به چه حالت كشانده است ؟ و اسرائيل با سوريه چه دارد مي كند؟بلنديهاي جولان را به كشور خودش متصل كرده است و آمالش بيشتر از اينهاست ، لكن شما مي گوييد كه ما او را مي خواهيم [به رسميت ] بشناسيم . ما دوستي داريم با او كه بيش از بيست سال است فرياد كرده ايم اين غده سرطاني را اجتماع كنيد و از بين مسلمين بيرون كنيد، بيت المقدس را از او بگيريد، كشورهاي اسلامي را از اين غده سرطاني آزاد كنيد ياشما كه اسرائيل را مي خواهيد با حيله هايي [به رسميت ] بشناسيد و يك كشور در مقابل اسلام و هوادار يك همچو كشوري باشيد كه ظلمش بر همه جهانيان واضح است ؟ و شماجرات داريد در مقابل خدا ايستاده ايد و دشمن خدا و دشمن سرسخت مسلمين رامي خواهيد سلطه به او بدهيد و مي خواهيد آرامش به او بدهيد و مي خواهيد بشناسيد؟شما اسرائيل را بشناسيد، او شما را نمي شناسد. و شما ايستاديد و نشستيد تا اسرائيل بر همه شما - خداي نخواسته - حكومت كند.
دعوت از مظلومين براي قيام
اي ملتهاي مسلم ! اي ملتهاي مظلوم همه كشورهاي اسلامي ! اي ملتهاي عزيزي كه درتحت سلطه اشخاصي واقع شديد كه ذخاير شما را تقديم امريكا مي كند و شما خودتان بازحمت و ذلت زندگي مي كنيد! بيدار بشويد، برخيزيد از جا. اي مستضعفين جهان !