• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 347 -  انقلاب ايران ثمره مجالس عزاداريها
صفحه : 347
ادعيه اي كه از او باقي مانده است ، چه كرده است و چطور مي تواند تجهيز بكند، به مانمي گفتند كه ادعيه براي چيست ؟ اگر روشنفكران ما فهميده باشند كه اين مجالس و اين دعاها و اين ذكرها و اين مجالس مصيبت جنبه سياسي و اجتماعي اش چيست ، نمي گويندكه براي چه اين كار را بكنيم . تمام روشنفكرها و تمام غربزده ها و تمام قدرتمندها اگرجمع بشوند، نمي توانند يك 15 خرداد را ايجاد كنند. آنچه اين قدرت را دارد آن است كه در تحت لواي او همه مجتمعند.
ما كه داد مي زنيم كه ما اسلام را مي خواهيم و جمهوري اسلامي را مي خواهيم ، براي اين [است ] كه در جمهوري اسلامي به نام اينكه "اسلامي " است و براي خداست ، همه ملت مجتمع هستند. و ما ديديم كه براي خاطر همين جمهوري اسلامي بودند و براي خاطر همين كه براي خدا قيام كردند، اين جمهوري اسلامي برخوردار از چه قدرتي ازملت و از ساير كشورها هم برخوردار شده است .
انقلاب ايران ثمره مجالس عزاداريها
ملت ما قدر اين مجالس را بدانند، مجالسي است كه زنده نگه مي دارد ملتها را. در ايام عاشورا زياد و زيادتر و در ساير ايام هم غير اين ايام متبركه ، هفته ها هست و جنبشهاي اين طوري هست . اگر بعد سياسي اينها را اينها بفهمند، همان غربزده ها هم مجلس بپا مي كنندو عزاداري مي كنند، چنانچه ملت را بخواهند و كشور خودشان را بخواهند. من اميدوارم كه هر چه بيشتر و هر چه بهتر اين مجالس بر پا باشد. و از خطباي بزرگ تا آن نوحه خوان در اين تاثير دارد. آن كه ايستاده پاي منبر چند شعر مي گويد و چند شعر مي خواند با آن كه در منبر است و خطيب است ، اينها هر دو در اين مسئله تاثير دارند؛ تاثير طبيعي دارند.گرچه خود بعضي اشخاص هم ندانند دارند چه مي كنند، من حيث لا يشعر.
تقريبا ما به اين مرتبه رسيده ايم كه ملت ما يكدفعه يك انقلابي كرد و يك انفجاري درش حاصل شد كه نظير آن در هيچ جا نبود. يك ملتي كه همه چيزش وابسته بود و اين رژيم سابق همه چيز اين را از دست داده بود و همه شرافت انساني اين كشور را از دست