• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 345 -  تاثير خون سيدالشهدا"ع " بر قيام 15 خرداد
صفحه : 345
كشور به واسطه همين گويندگان و خطبا و ائمه جمعه و جماعت يكدفعه منتشر مي شود واجتماع مردم در تحت اين بيرق الهي ، اين بيرق حسيني ، اسباب اين مي شود كه سازمان داده شده باشد. اگر قدرتهاي بزرگ در منطقه هاي خودشان بخواهند كه يك اجتماعي ايجاد كنند، با فعاليتهاي زيادي كه شايد چند روز يا چند دهه مي كنند، در يك شهري ،يك عده - فرض كنيد - صدهزار نفري ، پنجاه هزار نفري با خرجهاي زياد و زحمتهاي زياد مجتمع مي شوند و به قول آن كسي كه مي خواهد صحبت كند، گوش مي دهند. لكن شما مي بينيد كه براي خاطر همين مجالسي كه مردم را به هم پيوند داده است ، اين مجالس عزايي كه مردم را به هم جوش داده است ، به مجرد اينكه يك مطلبي پيش مي آيد، دريك شهر نه ، در سرتاسر كشور، تمام قشرهاي مردم و عزاداران حضرت سيدالشهدامجتمع مي شوند و احتياج به اينكه زياد زحمت كشيده بشود و تبليغات بشود ندارد؛ بايك كلمه ، وقتي مردم ببينند كه اين كلمه از حلقوم سيدالشهدا - سلام الله عليه - بيرون مي آيد همه با هم مجتمع مي شوند. اينكه بعضي از ائمه - شايد امام باقر بوده ، من الان خوب يادم نيست - مي فرمايد كه براي من يك نفر نوحه سرا در مني بگذاريد كه آنجابراي من گريه بكند و عزا بگيرد، (3) نه اين است كه حضرت باقر - سلام الله عليه - احتياج به اين داشته است و نه اينكه براي او شخصا فايده اي داشته است ، لكن جنبه سياسي او راببينيد. در مني آن وقتي كه از همه اقطار عالم آدم مي آيد آنجا، يك كسي بنشيند يااشخاصي نوحه سرايي كنند براي امام باقر و جنايت كساني كه با او مخالفت كردند و او را -مثلا - به شهادت رساندند، ذكر كند و اين مسئله موجي باشد در همه دنيا. اين مجالس عزارا دست كم گرفتند.
تاثر خون سيدالشهدا"ع " بر قيام 15 خرداد
شايد غربزده ها به ما مي گويند كه "ملت گريه " و شايد خوديها نمي توانند تحمل كنندكه يك قطره اشك مقابل چقدر ثواب است . يك مجلس عزا چقدر ثواب دارد. نتوانند
3- بحارالانوار، ج 79، ص 106، ذيل حديث 53.