• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 34 -  تنازع به جاي اتحاد، در ميان كشورهاي اسلامي
صفحه : 34
خداي تبارك و تعالي كه ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا(1) از مهجور بودن قرآن در نزدقومش و در امتش شكايت فرموده است . من اين مهجوريت و مظلوميت را امروز درحضور شما آقايان محترم عرض مي كنم كه ببينيد چه وضعي اسلام و مسلمين دارند.قرآن و اسلام مهجور و مظلومند؛ براي اينكه مهجوريت قرآن و مهجوريت اسلام به اين است كه مسائل مهم قرآني و مسائل مهم اسلامي يا بكلي مهجور است و يا برخلاف آنهابسياري از دولتهاي اسلامي قيام كردند. از مسائل مهم سياسي قرآن دعوت به وحدت ومنع از اختلاف است - با تعبيرهاي مختلفي كه در قرآن كريم هست - منع تنازع بين مسلمين و سران مسلمين است كه نكته اش را هم فرموده است كه لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم (2). ما بررسي كنيم به اينكه آيا اين دو اصل مهمي كه دو اصل سياسي مهم اسلامي است ، در بين مسلمين چه وضعي دارد. آيا مسلمين اعتنايي كرده اند به اين دو اصل ؟ و آياتبعيتي كرده اند از اين دو اصل مهمي كه اگر اطاعت از آن بكنند، تمام مشكلات مسلمين حل مي شود و اگر اطاعت نكنند فشل مي شوند و رنگ و بويشان از بين مي رود؟
تنازع به جاي اتحاد، در ميان كشورهاي اسلامي
مسلمين دو طايفه هستند؛ يك طايفه ملتهاي اسلامي است ، توده هاي مردمي است ويك دسته آنهايي هستند كه حكومت بر اين توده ها مي كنند و سردمدار كشورهاي خودشان هستند. ما بررسي كنيم از اين سردمداران و اين دولتهايي كه در اسلام هر كدام در يك كشوري حكومت مي كنند و همه هم مدعي اسلام هستند و مدعي تبعيت از كتاب الله ، ببينيم كه اينها آيا به اين اصل سياسي مهم كتاب الله عمل كرده اند يا پشت كردند ومخالفت . از آن طرف باز يك اصل ديگري هست كه باز از اصول مهم است كه مسلمين نبايد تحت سلطه كفار باشند. خداي تبارك و تعالي براي هيچ يك از كفار سلطه برمسلمين قرار نداده است و نبايد مسلمين اين سلطه كفار را قبول بكنند. اين از اصولي
1- سوره فرقان ، آيه 30 : " امت من ، اين قرآن بزرگ كتاب تو را بكلي متروك و رها كردند".
2- سوره انفال ، آيه 46 : " هرگز راه اختلاف و تنازع نپوييد كه در اثر تفرقه ترسو و ضعيف شده ، قدرت و عظمت شمانابود خواهد شد".