• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 330 -  نابودي اسرائيل در گرو قيام كشورهاي اسلامي
صفحه : 330
بگيرند و براي چهار روز حكومت كردن ، زير بار ذلت نروند، آن هم ذلت در تحت چكمه اسرائيل . مسلمانها بايد از جا برخيزند، بايد قيام كنند. خدا فرموده است : انمااعظكم بواحده ان تقوموا لله مث ني و فرادي (6). نگوييد: تنها هستيم . تنهايي هم بايد قيام بكنيم .اجتماعي هم بايد قيام كنيم . با هم بايد قيام كنيم . همه موظفيم به اينكه براي خدا قيام كنيم و براي حفظ كشورهاي اسلامي قيام كنيم در مقابل اين دو غده سرطاني كه يكي حزب فاسد بعث عراق است و يكي اسرائيل و هر دو سرمنشاش امريكاست .
نابودي اسرائيل در گرو قيام كشورهاي اسلامي
عذر نيست پيش خداي تبارك و تعالي ، نه ما معذوريم و نه شما. عذر نيست كه مانداشتيم چيزي ، همه چيز داريد. عذر نيست كه ما قدرت نداريم ، [از] همه قدرتمندترهستيد. وقتي روي هم بايستيد، روي هم دست برادري با هم بدهيد، يك قدرت بزرگ جهاني را شما مي توانيد تحقق بدهيد. عذر نيست كه ما اسلحه نداريم ، سلاحي كه شماداريد دنيا ندارد و او سلاح نفت است . دنيا به سلاح شما احتياج دارد، رگ حيات دنياست . اين سلاحي كه خداي تبارك و تعالي به اختيار شما گذاشته است ، براي خداي تبارك و تعالي از او استفاده كنيد. اين قدرتي كه خداي تبارك و تعالي در بازوان شماگذاشته است ، براي خداي تبارك و تعالي به كار بگيريد. خداوند ان شاءالله ، بيدار كند اين دولتها را. و خداوند ان شاءالله ، هوشيار كند اين جمعيتهاي فراواني [را] كه در عين حالي كه همه چيز دارند، تحت فشار ظلم هستند. من اميدوارم كه همان طوري كه ايران تاكنون آمده است و دست ستمكارها را كوتاه كرده است و خود رو به يك تمدن خواهد رفت وايران را يك ايران آزاد و مستقل قرار داده است ، اين آزادي و استقلال و اين حضورجمعي ، تا آخر باقي بماند. من اميدوارم كه ملتهاي اين كشورهاي اسلامي به اين مسائل توجه كنند و ننشينند تا اينكه وقت بگذرد. امروز، روزي است كه اگر با هم قيام كنند،
6- سوره سبا، آيه 46: "من به يك سخن شما را پند مي دهم و آن سخن اين است كه شما خالص براي خدا، دو نفردو نفر با هم يا هر يك تنها در امر دينتان قيام كنيد".