• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 327 -  باج خواهي متجاوز
صفحه : 327
نمي دانم كه اين گوشها كي باز مي شود. با نفخ صور بايد باز بشود؟ و اين چشمها كي بينامي شود و اين زبانها كي گويا مي شود؟ صم بكم عمي فهم لا يعقلون (4). همه اش سر لا يعقلون است . صم بكم عمي هم دنبال لا يعقلون است .
باج خواهي متجاوز
ما بحمدالله ، در جبهه داخل پيروز هستيم و رزمندگان ما از همه طبقاتي كه بودند، چه نيروي دريايي كه امروز بعضي از آنها در اينجا تشريف دارند و خدا حفظشان كند و چه نيروي زميني و چه نيروي هوايي و چه ساير قواي مسلح مثل سپاه پاسداران و ديگران ، درصحنه اند و ايستاده اند در مقابل هر پيشامدي . كشور ما كه سرمايه هاي بزرگ خود كه عبارت از جوانهاشان باشد، در طبق اخلاص گذاشته اند و براي اسلام ، براي دين خداي تبارك و تعالي جهاد مي كنند. براي هر پيشامدي كه براي مسلمين مي شود، اينها درصحنه اند. مضحك اين است كه دولت ما پيشنهاد مي كند كه راه بدهيد ما برويم بادشمنهاي شما جنگ بكنيم و اين را يكي از شرايط قرار مي دهد، براي اينكه مايوس ازشماست و شما بايد شرط قرار بدهيد و آنها مي گويند كه بايد از هر چيزي كه ما كرديم بگذريد تا راهتان بدهيم ، آن هم چه راه دادني . اينها مصيبت نيست كه بر اسلام وارد است كه يك جمعيت فداكار مي خواهند بروند با دشمن عرب ، با دشمن اسلام ، با دشمن حرمين شريفين ، با دشمن همه منطقه جنگ بكنند؟ خودشان كه نشستند و بي تفاوت هستند، بلكه موافق هستند با آنها از ما رشوه مي خواهند كه راه به آنها بدهيد كه اينها بروندآنجا، براي آنها جنگ بكنند؟! مثل يك نفر غريق كه دارد در دريا غرق مي شود و يكي مي رود نجاتش بدهد، مي گويد: چه به من مي دهي تا اجازه بدهم مرا نجات بدهي ؟!
اينها، دولت عراق قضيه اسرائيل را بهانه قرار داده [اند؛ ] براي اينكه از چنگال انتقام وعدالت الهي فرار كنند. بهانه قرار داده اند كه بگويد شما اگر بخواهيد ما اجازه بدهيم برويد و ما غريقها را نجات بدهيد، بايد از جناياتي كه به شما كرديم صرف نظر كنيد و
4- سوره بقره ، آيه 171: "كفار هم از شنيدن و گفتن و ديدن حق ، كر و لال و كورند، پس ايشان درك نمي كنند".