• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 325 -  لزوم بيداري و اتحاد ملتها
صفحه : 325
مي دانند، چرا صحبتي در كار نيست ؟ اگر علاقه به كيان اسلام ، علاقه به قرآن كريم ، علاقه به حرمين شريفين دارند، چرا امروز كه دارد اين معالم ديني زير پا گذاشته مي شود وتهديد مي كند اسلام و قرآن و حرمين شريفين را، صحبتي نمي كنند؟ چرا باز كمك مي كنند؟ چه شده است اينها را كه در حضور آنها اين مصايب واقع مي شود و در محضرهمه اينطور جنايتها واقع مي شود و علاوه بر اينكه سكوت كرده اند تاييد مي كنند، باز هم قرارداد كمپ ديويد(1) را مي خواهند تاييد كنند، باز هم طرح فهد(2) را مي خواهند تاييدكنند، باز هم اسرائيل را مي خواهند بشناسند؟ اين فاجعه ها را بايد ما با كي در ميان بگذاريم ؟ با دولتهايي كه چشم و گوششان را بسته اند و بدون اراده تسليم امريكا شده اند؟با ملتهاي مظلومي كه تحت فشار اين دولتها دارند جان مي دهند؟
لزوم بيداري و اتحاد ملتها
بايد با ملتها در ميان گذاشت ؛ همان طوري كه در ايران ، ملت ايران بود كه فاجعه اي كه براي اسلام به دست امريكا و سرسپردگان او - كه رژيم منحوس پهلوي است - پيش مي آمد، همين جوانهاي ايران بودند و همين ملت ايران بود و همين ارتش ايران بود وهمين نيروهاي دريايي و هوايي و زميني ايران بود و همين سپاه پاسداران ايران بود وهمين جوانهاي بسيج و عشاير ايران بودند كه با هم وظيفه فهميدند، بيدار شدند و با هم مشتها را گره كردند و با مشت ، تانكها را از صحنه بيرون كردند. تا ملتها يك همچوبيداري پيدا نكنند و تا ملتها يك همچو انسجامي پيدا نكنند، بايد بدانند كه محكوم به حكومتهاي فاسد و محكوم به امريكاي جنايتكار و ساير ابرقدرتها هستند. با داشتن آنهمه ذخاير، آنهمه امكانات ، كه اگر يك هفته نفت خودشان را به روي اين جنايتكارها
1- قرارداد كمپ ديويد قراردادي بود كه بين محمدانور سادات ، رئيس رژيم حاكم بر مصر با مناخيم بگين ،نخست وزير رژيم اشغالگر قدس با حضور جيمي كارتر رئيس جمهور امريكا در منطقه كمپ ديويد ايالات متحده به امضا رسيد و مصر، اسرائيل را به عنوان يك كشور مستقل مورد شناسايي قرار داد.
2- طرح فهد، طرحي بود كه به وسيله ملك فهد - پادشاه عربستان سعودي - پيشنهاد شد. بر اساس اين طرح ،موجوديت رژيم اشغالگر قدس به عنوان يك كشور مستقل به رسميت شناخته شده بود.