• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 318 -  صلح طلبي صدام نظير صلح طلبي اسرائيل
صفحه : 318
مي كنيم ! اين بايد جلويش گرفته بشود. در دنيا بايد اينطور تعدياتي كه واقع مي شودجلويش گرفته بشود. يكي از مواردي كه بايد، جهتي كه بايد به او جلوگيري بشود اين است كه همه خسارتهايي كه وارد شده بايد بدهيد. الان مي گوييد كه ما - دروغي هم مي گويند البته - كه ما بيرون مي رويم و قبول مي كنيم فلان ، خوب ، بسيار خوب ، الان بروند بيرون ، و همين حالا كارشناسها هم بيايند و جريمه هاي اينها را ارزيابي كنند كه چقدر بوده . يك گروه ديگر هم بيايند و ارزيابي كنند كه كي مجرم است . ما اگر مجرم راامروز رهايش كنيم ؛ امروزي كه ما قدرت داريم ، [جسور مي شود. ] ما آن روزي هم كه صدام آن كوس كذا را مي زد، مسائلمان همين بود، امروز هم كه قدرت دست ماست وصدامي تو كار نيست ، امروز هم همان حرفها را ما مي زنيم و آن حرف اين است كه مجرم بايد معلوم بشود كي است . اگر ما مجرم هستيم ، دنيا به ما هر چه مي خواهد، بگويد و اگرآنها مجرم هستند، بايد همانطور حكومت بشود، بطور عدالت حكومت بشود. ما عدالت را مي خواهيم . ما هيچ وقت طالب جنگ از اول نبوديم . اگر چنانچه عراق به ما حمله نكرده بود، ما دفاع نمي كرديم . اما دفاع ما كرديم ، ما جنگ نكرديم تا حالا. در عين حالي كه رزمندگان ما و فرماندهان ارتش و سپاه به ما گفتند اجازه بدهيد ما وارد بشويم در آنجاو با آنها چه بكنيم [ما گفتيم : فقط دفاع كنيد] خوب ، ما هم ، ما مي خواهيم دفاع بكنيم ؛دفاع كه يك مسئله عقلي است . يك مسئله اي است كه حتي حيوانات هم اصلا وقتي بخواهند حمله كنند، دفاع مي كنند. دفاع يك مسئله طبيعي است . ما هميشه دفاع كرده ايم تا حالا، هيچ وقت جنگ نكرده ايم .
صلح طلبي صدام نظير صلح طلبي اسرائيل
ما كه مي گوييم كه ما جنگجو نيستيم مثل شماها؟! ما صحيح مي گوييم و شاهد داريم وآن است كه از ما دفاع است . شمايي كه مي گوييد ما صلح طلبيم ، صلح طلبي شما مثل صلح طلبي اسرائيل است تا حالا. اسرائيل هم حالا مي گويد: بياييد صلح كنيم . يعني ، چه ؟يعني وارد شده است و شهرهاي لبنان را گرفته است و حالا مي گويد كه ما، بياييد حالاديگر آتش بس كنيم . آن روز آتش بس است كه با مشت بزنند اسرائيل را بيرونش كنند از