• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 315 -  حضور باشكوه روحاني و ارتشي و پاسدار در جبهه هاي جنگ
صفحه : 315
سطح معنويت اينها نمي توانند اصلا تصور كنند كه يك كشور چهل ميليوني چطورمتحول شده است به يك چيزي كه جوانهايشان را مي دهند و گريه مي كنند كه كاش يكي ديگر هم داشتند. دست و پايشان را از دست داده اند و تاثرشان به اين است كه من ندارم كه باز [به جبهه ] بروم ! و اين صحنه هاي بسيار نوراني كه در جبهه ها [است ] شما كه هستيد، بهتر از ما مي دانيد كه چه صحنه هايي است . وقتي كه آقايان مي آيند اينجا با من صحبت مي كنند، واقعا انسان تعجب مي كند از اينكه اين چه شد، چه قضيه اي واقع شده است كه اينطور تحول حاصل شد. البته چون قدرت خداست ، تعجبي ندارد، با قدرت خدا واقع شده است و ما امروز و آخر، اول همه جا نصر را بايد از خدا بدانيم . نصرت مال اوست . ما چيزي نيستيم . نصرت ، نصرتي است كه او به ما داده است .
حضور باشكوه روحاني و ارتشي و پاسدار در جبهه هاي جنگ
اين قدرتي كه الان در ايران هست كه همه رويش حساب دارند مي كنند، همه كشورهارويش حساب مي كنند و بدون جهت ، بسياري از كشورها هم ترسيده اند، اين يك قدرتي است كه خدا داده است اين يك چيزي نيست كه ما بتوانيم تحصيلش بكنيم ، اين چيزي است كه خدا به ما عنايت فرموده است . بنابراين ، ما بايد روي همين مسئله هميشه تكيه بكنيم ، روي اين مسئله كه ما خودمان چيزي نيستيم و هر چه هست مبداء غيبي دارد وآن مبداء غيبي است كه ما را كمك مي كند. آقا، شوخي نيست كه يك جمعيت كثيري بازحمتهايي يك دژي براي خودشان - به آن دژهاي محكم - درست بكنند و در پناه آن دژ باشند و يك جمعيت كمي از بيابان به آنها حمله بكنند و تسليم بشوند آنها. تسليم براي اين است كه مي ترسند. ترس را كه در آنها ايجاد كرده است ؟ ما كه جمعيتمان به اندازه آنها نبود. ما كه در بيابان بوديم و در معرض اينكه آسيب ببينيم ، و آنها در پناهگاههابودند و در دژهايي كه درست كرده بودند و اين خوف را هم نداشتند. اين يك خوفي بود كه خداي تبارك و تعالي در قرآن هم از آن اطلاع داده است (3) كه در صدر اسلام
3- اشاره است به آيه 26، سوره احزاب .