• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 308 -  پيام به ملت ايران و مسلمانان جهان "حمله اسرائيل به جنوب لبنان "
پيام
زمان : 17 خرداد 1361 / 14 شعبان 1402
مكان : تهران ، جماران
موضوع : حمله رژيم صهيونيستي به جنوب لبنان - بمباران ايلام توسط رژيم بعث عراق
مخاطب : ملت ايران ، لبنان و مسلمانان جهان
صفحه : 308
بسم الله الرحمن الرحيم
انا لله و انا اليه راجعون
من كلمه مباركه استرجاع (1) را نه براي جنايات اسرائيل و شهادت و آسيب بسياري ازمسلمانان مظلوم جنوب لبنان عزيز مي گويم ، گرچه آن هم استرجاع دارد؛ و نه براي شهرها و روستاهاي آن كشور اسلامي كه به دست جنايتكار رژيم صهيونيستي كافراسرائيل ، اشغال و خراب شده است ، گر چه آن هم استرجاع دارد؛ و نه براي آواره شدن هزاران خواهران و برادران آن محيط مظلوم اسلامي ، گر چه آن هم استرجاع دارد؛ و نه براي فلسطيني هاي مظلوم زير ستم اسرائيل ، گرچه آن هم استرجاع دارد؛ و نه براي شهادت بيش از چهل نفر زن و مرد و كودك شيرخوار ايلام كه به دست جنايتكارصداميان ، در حال شعار بر ضد امريكا و اسرائيل خونخوار، هدف بمب واقع ، و آسيب بيش از دويست نفر مسلمان عشاير بيگناه و خرابي مسجد، تكيه ، بيمارستان و خانه هاي مظلومان است ، گرچه آن هم استرجاع دارد؛ بلكه براي بي تفاوتي كشورهاي اسلامي يعني حكومتهاي آنها استرجاع مي كنم و اي كاش فقط بي تفاوتي بود.
من استرجاع براي پشتيباني بسياري از حكومتها از اسرائيل و صدام ، اين دو ولدنامشروع امريكا مي كنم . من و هر مسلماني در هر جا هست بايد استرجاع كنيم براي كمكهاي مادي و معنوي دولتهاي كشورهاي اسلامي به امريكا راس جنايتكاران واسرائيل و بعث عفلقي عراق ، پياده كننده منويات شوم امريكا و صهيونيسم جهاني . هر
1- گفتن : "انا لله و انا اليه راجعون "؛ كه هنگام برخورد با مصائب بزرگ گفته مي شود.
صفحه : 309
مسلمان غيرتمند بايد استرجاع كند براي پيشنهاد حكم جهاد با يك كشور مخالف اسرائيل به اتهام دروغين دريافت اسلحه از اسرائيل و كوشش در راه به رسميت شناختن اسرائيل متجاوز به كشور اسلامي لبنان و به شهادت رساندن هزاران مسلمان بيگناه جنوب آنجا.
اسرائيل متجاوز جنايتكار تاييد بايد شود و امريكاي راس متجاوزين ، با ذخايركشورهاي مظلوم مستمند اسلامي ، كمك مادي و با كوششهاي رسانه هاي گروهي منطقه اسلامي ، كمك سياسي و معنوي شود، و فلسطين و سوريه بايد تنها بمانند. صدام صددرصد مخالف اسلام بايد در تجاوز به ايران و هلاكت حرث و نسل ناحيه مسلمان عرب نشين و غيره آنان تاييد تبليغاتي و كمكهاي مادي و نظامي شود، و كشور اسلامي ايران كه براي احياي اسلام و قرآن كريم بپاخاسته بايد تنها باشد.
اينها و مطالب بسيار ديگر، مصايبي براي مسلمانان است كه بايد دسته جمعي استرجاع كنند. اينجانب مصيبتهاي عظيمي را كه بر برادران مظلوم بي يار و ياور جنوب لبنان واردشده است ، و همچنين مصايب وارده بر مظلومان ايلام و ديگر مناطق جنگزده ايران تسليت عرض نموده ، و براي شهدا در طول دفاعهاي مظلومانه اين دو كشور اسلامي رحمت و مغفرت ، و براي بازماندگان آنان صبر و استقامت از خداوند تعالي مسئلت مي نمايم . و از خداوند تعالي مي خواهم كه اين دولتهاي بي توجه به مصالح كشورهاي اسلامي و بي اعتنا به احكام قرآن كريم را از خواب غفلت بيدار نمايد و دشمنان اسلام ومسلمين را منكوب فرمايد. والسلام علي من اتبع الهدي .
17 خرداد 61 / 14 شعبان المعظم 1402
روح الله الموسوي الخميني