• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 3 -  گستردگي تبليغات دروغ بر ضد ايران
صفحه : 3
گذشتند و بنايشان هم بر همين است . يك مطلبي اگر پيش مي آيد، يك كلمه اي مي گويندو مي گذرند از آن طرف كه به ضد ما يك كلمه اي مي گويند، بعد پف مي كنند بهش ؛شروع مي كنند به هر چه دلشان مي خواهد مي گويند.
گستردگي تبليغات دروغ بر ضد ايران
بنابراين ، ما بايد اين مطلب را كه احساس كرديم كه همه رسانه هاي گروهي تقريبا،همه عالم با ما يا مخالفند يا صحبت نمي كنند و اينهايي كه موثرند مخالفند، پس ما بايدخودمان يك فكري براي خودمان بكنيم . ما نبايد بنشينيم كه ديگراني كه دشمن ما هستندبخواهند براي ما مداحي بكنند يا مصالح حقيقي را بگويند. به همين جهت است كه بايدخودمان راه بيفتيم ، دوره برويم ، برويم و مسائلمان را بگوييم و الان يك فرصت خوبي است براي آقايان و من اميدوارم كه با پشتيباني خداي تبارك و تعالي ، شما موفق بشويددر هر جا برويد، مصاحبات داشته باشيد. در جمعيتهايي كه هست برويد شركت كنيد،صحبت بكنيد. و مردم بلاد اينطور نيستند كه مثل اين حكومتها باشند و مثل اين قدرتهاي بزرگ باشند، مردم ، حتي مردم امريكا هم آنطور نيستند؛ منتها اينقدر تبليغ كردند به ضدما كه آنها خيال مي كنند كه الان در ايران هر روز - در بعضي از حرفهايشان اين است كه -هر روز در ميدان كذا يك عده كثيري را اينها به رگبار مسلسل مي بندند و از بين مي برند.
اينطور تبليغات دارد مي شود؛ يك زن آبستني كه اسمش را هم مي گويد، فلان زن شش ماهه آبستن بوده - همه چيزهايش خصوصياتش را، آنهايي كه شش ماه است بيرون است ، همه را مي دانند - اين را اعدامش كردند، بچه اعدام كردند. آن كارهايي كه خودشان دارند مي كنند به گردن شماها و ما مي اندازند. تبليغات هم مي كنند و جاهاي ديگر هم نقل مي كنند. آنهايي كه دلشان نمي خواهد حالا خودشان را خيلي آلوده كنندمي گويند: گفتند اين طوري ، فلان آدم اينطور گفته ، فلان كس اينطور نوشته . براي شايعه پراكني اين روش هم يك روشي است كه از قول ديگري نقل مي كند. كيك گفته يابراي ما نوشتند.