• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 299 -  الگو قرار دادن پيامبر در تحمل مشكلات
صفحه : 299
من مي فرستند، آنها به ما هم مي گويند كه شما باز نمي دانيد چه كرديد، در دنيا چه شده است . و حق هم همين است كه ما باز آن كاري كه اين ملت در پناه اسلام و در پناه امام زمان - سلام الله عليه - انجام داده است ما هم باز آن عمقش را تا حالا نمي توانيم بفهميم ،اين را به تدريج بايد فهميد از آن ، لكن تا آن اندازه اي كه ما مي دانيم ، تمام رسانه هاي گروهي كه از امريكا و از شوروي و از اسرائيل و از انگلستان و از همه جا هست از لحنشان معلوم است كه ضربه خورده اند. اگر گوش كنيد اين همه دروغپردازيها و اين همه شيطنتهايك امر عادي نيست . خوب ، در دنيا خيلي جنگها واقع مي شود، خيلي كشتارها واقع مي شود، خيلي خرابيها وارد مي شود، اما وقتي كه ما ملاحظه مي كنيم ، مي بينيم كه از آن مسائلي كه در دنيا واقع مي شود، يك كمي شايد منعكس بشود، اما مسائل ايران هر روز وهر شب در رسانه ها هست و باد مي زنند كه اين مسائل را آنجايي كه به نفع ايران است كوچكش كنند، آنجايي كه به ضرر ايران است بزرگش كنند و ما بايد از اين لحنها بفهميم كه اينها ضربه خورده اند و آن ضربه اي كه خوردند آنها مي فهمند و ما باز نمي دانيم چي است لكن اينقدر هست كه ما بايد آن مقاومت و روح اسلامي را حفظ كنيم .
الگو قرار دادن پيامبر در تحمل مشكلات
آقايان بايد آن قضايايي كه در صدر اسلام گذشته است ، آن سختيهايي كه به خودپيغمبر اسلام - صلي الله عليه و آله - گذشته است ، آن وقتي كه در مكه بودند، و همان وقتي كه در مدينه بوده اند، [ملاحظه نمايند] اگر كسي تاريخ ايشان را ببيند، مي بيند كه ايشان يك روز مي شود گفت خوش نداشته است ، البته خوش به اعتبار نظرهاي مادي و هرروزشان اشتغال به اموري داشته اند و براي ايشان زحمت مهيا مي كردند. آن وقت كه درمكه بودند آن بساطي كه قريش سر ايشان آوردند، آنقدر اهانت ، آنقدر اذيت كه نتوانست ايشان بماند در خود مكه و آنها هم ايشان را حصر اقتصادي كردند نمي گذاشتندچيزي به ايشان برسد. گاهي اينها با يك زحمتهايي [ثروت ] گير مي آوردند؛ مثل