• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 298 -  مهيا بودن در مقابل توطئه ها
سخنراني
زمان : صبح 16 خرداد 1361 / 13 شعبان 1402
مكان : تهران ، جماران
موضوع : مهيا بودن در مقابل توطئه هاي داخلي و خارجي
حضار: ائمه جمعه استان زنجان
صفحه : 298
بسم الله الرحمن الرحيم
مهيا بودن در مقابل توطئه ها
اول بايد اظهار تشكر كنم از آقايان كه زحمت كشيدند و تشريف آوردند خدمتشان رسيديم . آن چيزي كه امروز ما به او مبتلا هستيم و به اين زودي هم اين ابتلا معلوم نيسست تمام بشود، اين قضايايي است كه بعد از پيروزي جنگ براي ما ممكن است پيش بيايد و پيش آمده است . امريكا معلوم نيست به اين زودي قطع طمع بكند از اين كشور. وما هم و ملت ايران هم در صدد است كه ديگر برنگردد به آن وضعي كه سابق بود، و آن اسارتهايي كه از همه طرف داشت ، و آن محروميتهايي كه تحمل مي كرد، و آن خلاف موازين اسلامي عمل مي شد. از اين جهت ، ما بايد خودمان را مهيا كنيم براي مقاومت .همان طوري كه با مقاومت همه اقشار كشور از روحانيون و ديگر قشرها اين انقلاب تحقق پيدا كرد و پيشرفت كرد و پيروز شد، همين طور ما بايد مهيا باشيم براي ضربه هايي كه به ما ممكن است - خداي ناخواسته - واقع بشود، چه از ناحيه اين قشرهاي داخلي كه منافع غيرمشروعشان از دستشان رفته است ، و آن ظلمهايي كه به توده هاي محروم كرده اند الان نمي توانند بكنند، و مي خواهند كه اعاده بشود. و چه از خارج ؛ آن كساني كه ، اين دولتهايي كه وابسته به امريكا يا قدرت ديگر هستند. قشر روحانيون - خداوند همه را حفظ كند - اينها بايد اين وظيفه را بطور شايسته عمل كنند؛ يعني ، مردم را مهيا نگه دارند. مردم شايد به حسب عامه ، خيليشان ندانند كه چه قضيه اي واقع شده است . بلكه اشخاصي كه از خارج مي آيند. يا از شخصيتهايي كه در خارج هستند و گاهي پيام براي
صفحه : 299
من مي فرستند، آنها به ما هم مي گويند كه شما باز نمي دانيد چه كرديد، در دنيا چه شده است . و حق هم همين است كه ما باز آن كاري كه اين ملت در پناه اسلام و در پناه امام زمان - سلام الله عليه - انجام داده است ما هم باز آن عمقش را تا حالا نمي توانيم بفهميم ،اين را به تدريج بايد فهميد از آن ، لكن تا آن اندازه اي كه ما مي دانيم ، تمام رسانه هاي گروهي كه از امريكا و از شوروي و از اسرائيل و از انگلستان و از همه جا هست از لحنشان معلوم است كه ضربه خورده اند. اگر گوش كنيد اين همه دروغپردازيها و اين همه شيطنتهايك امر عادي نيست . خوب ، در دنيا خيلي جنگها واقع مي شود، خيلي كشتارها واقع مي شود، خيلي خرابيها وارد مي شود، اما وقتي كه ما ملاحظه مي كنيم ، مي بينيم كه از آن مسائلي كه در دنيا واقع مي شود، يك كمي شايد منعكس بشود، اما مسائل ايران هر روز وهر شب در رسانه ها هست و باد مي زنند كه اين مسائل را آنجايي كه به نفع ايران است كوچكش كنند، آنجايي كه به ضرر ايران است بزرگش كنند و ما بايد از اين لحنها بفهميم كه اينها ضربه خورده اند و آن ضربه اي كه خوردند آنها مي فهمند و ما باز نمي دانيم چي است لكن اينقدر هست كه ما بايد آن مقاومت و روح اسلامي را حفظ كنيم .
الگو قرار دادن پيامبر در تحمل مشكلات
آقايان بايد آن قضايايي كه در صدر اسلام گذشته است ، آن سختيهايي كه به خودپيغمبر اسلام - صلي الله عليه و آله - گذشته است ، آن وقتي كه در مكه بودند، و همان وقتي كه در مدينه بوده اند، [ملاحظه نمايند] اگر كسي تاريخ ايشان را ببيند، مي بيند كه ايشان يك روز مي شود گفت خوش نداشته است ، البته خوش به اعتبار نظرهاي مادي و هرروزشان اشتغال به اموري داشته اند و براي ايشان زحمت مهيا مي كردند. آن وقت كه درمكه بودند آن بساطي كه قريش سر ايشان آوردند، آنقدر اهانت ، آنقدر اذيت كه نتوانست ايشان بماند در خود مكه و آنها هم ايشان را حصر اقتصادي كردند نمي گذاشتندچيزي به ايشان برسد. گاهي اينها با يك زحمتهايي [ثروت ] گير مي آوردند؛ مثل
صفحه : 300
خديجه (1) كه يك ثروتمندي بود و به پاي پيغمبر ريخت ، آنجا رسيد كه مي گويند پوست چيز را مي مكيده است كه يك قوتي بگيرد. ما بايد فكر كنيم كه پيغمبر چه كرده است .براي چي اين كارها را مي كرده است ، يك بشر است ، اما مي بيند وظيفه دارد؛ يعني ،بشري است كه خدا براي او وظيفه تعيين كرده است . اين اسلام را فرستاده است و به او امركرده است كه بايد استقامت كني : فاستقم كما امرت و من تاب معك (2) اين آيه شريفه در دو جاي قرآن هست : يكي در سوره شوري هست : يكي در سوره هود پيغمبر - سلام الله عليه - درسوره هود را ياد مي آورد، و تفاوت مابين سوره "هود" و سوره "شوري " اين است كه آنجا و استقم كما امرت (3) است ، اينجا فاستقم كما امرت و من تاب معك است . مي فرمايد: شيبتني ، نقل شده است از ايشان : شيبتني سوره هود لمكان هذه الايه ؛ (4) براي اينكه نگران بوده است پيغمبراز اينكه اشخاصي كه همراهش هستند نتوانند استقامت كنند. خوب ، خودش استقامت مي كرده است ، اما و من تاب معك هم مامور است ؛ يعني ، همان طوري كه پيغمبر به استقامت و مقاومت مامور است ، هر كس هم همراه اوست و به او گرويده است ، همين ماموريت رادارد و تا آخر هم اين هم اين ماموريت هست .
ما الان اين ماموريت را بايد به وجهي كه در قدرت داريم انجام بدهيم و اگر همه ملت توجه پيدا كنند به اين مسائل و گرفتاريهايي كه پيغمبر داشته است و مسلمين در صدراسلام داشته اند، گرفتاريهايي زيادي بوده است و ما تا كنون به آن مرتبه نرسيده ايم . شماملاحظه مي كنيد كه امروز در ايران گراني زياد است ، معلوم است اما فقدان نيست ، اينكه مردم گرسنه مانده باشند، خوب ، ارزاق هست . گران است . دولت هم حالا دارد دنبال اين مي كند كه براي مردم طبقه پايين به اصطلاح ، براي آنها هر چه مي تواند رفاه حاصل كند و
1- حضرت خديجه ، ام المومنين ، نخستين همسر حضرت رسول اكرم "ص "، مادر فاطمه زهرا و نخستين زني كه به پيامبر ايمان آورد.
2- سوره هود، آيه 112: "پس اي رسول ما، تو چنانكه ماموري ، استقامت و پايداري كن و كسي كه به همراهي تو به خدا رجوع كرد نيز پايدار باشد".
3- سوره شوري ، آيه 15: "اي رسول چنانكه ماموري پايداري كن ".
4- "سوره هود، به خاطر اين آيه [آيه 112] مرا پير كرد. " علم اليقين ، ج 2، ص 971.
صفحه : 301
ان شاءالله مي كند. ما بايد روشن كنيم اين توده هاي مردم را كه مبتلا هستند به تبليغات سويي كه از طرف گروهكها از طرف خارج ، راديوها مي شود. ما بايد مردم را روشن كنيم كه شما يك كاري كرديد كه اين راديوها اينقدر تغيير كردند و اين وابستگان به اين قدرتهاي خارجي دنبال مسئله هستند. چرا در ساير جاها اينقدر دنبال مسائل نيستند؟براي اينكه ، اينجا يك كاري كرده است كه سابقه نداشته است . در جاهاي ديگر هر كاري كه شده است ، هر انقلابي كه شده است ، اتكال به يك قدرتي داشته است ، اگر از يك جبهه ديگري به او صدمه وارد كرده اند خودش متكي به يك كسي بوده است . آنكه كودتا كرده است ، كودتاچي اش يا به شوروي مربوط است يا به امريكا مربوط بوده است .و اين كاري كه شما كرديد، و ملت ما كرده اند، اين يك امر نمونه اي است كه در اين سده هاي اخير اصلا و قبل از اينها اصلا، اين مسائل اينطوري طرح نبوده است . آن وقتي كه مسائل اين قدرتها طرح بوده و [بي تعهدي ] در كار بوده است ، تا كنون مثل اين قضيه واقع نشده است كه يك ملتي بخواهند خودشان باشند و بسازند به آن چيزي كه دارند وهستند، و دنبال اين باشند كه خودشان را برسانند به آنجايي كه احتياج به ديگران نداشته باشند، و اتكال نداشته باشند نه به بلوك شرق و نه به بلوك غرب . اين يك مطلبي است مال ايران و اختصاص به ايران و وقتي مطلب اينطور شد بايد توده هاي مردم آشنا بشوندبه اينكه كار بزرگ است ، لكن كار بزرگ زحمت زياد هم دارد. كار هم اينطور نيست كه براي ماديت باشد. تا بگويند كه خوب براي ماديت چرا انسان زحمت اينقدر بكشد، كاربراي معنويت است . از اول ، اين مسلمين در ايران و اين ملت فرياد زده است كه ماجمهوري اسلامي مي خواهيم اسلامي مي خواهيم ، احكام اسلام را مي خواهند. وقتي كه ما براي اسلام مي خواهيم خدمت بكنيم ، ديگر ما نبايد منتظر اين باشيم كه براي اسلام كه مي خواهيم خدمت كنيم بعد به ما يك باغي بدهند. ما براي اسلام خدمت مي كنيم ،خداوند بايد به ما بدهد.
متهم نمودن ايران به داشتن روابط با اسرائيل
بنابراين ، مقاومت يكي از اموري است كه دنبال هر انقلابي بايد باشد، و دنبال اين
صفحه : 302
انقلاب بايد از همه جا بيشتر باشد؛ يعني ، مقاومت در مقابل همه گرفتاريهايي كه از همه طرف براي ما دارند پيش مي آورند. شما ملاحظه مي كنيد كه در همين ديروز كه اين مردم در خيابانها ريختند و راهپيمايي كردند، و براي احياي روز 15 خرداد؛ آن روزي كه آنقدر به مردم صدمه وارد شد. صدام ايلام را، يك مردم محرومي را، يك ناحيه محرومي را، در حالي كه اينها دارند راهپيمايي مي كنند بمباران مي كند. تا كنون چهل نفرمعلوم شده است ، معلوم نشده است چقدر هم هست كه شهيد شدند و دويست نفر تاكنون معلوم شده است كه مجروح شده اند. يك همچو جنايت بزرگي را اگر يك ذره اش واقع شده بود از طرف دولت ايران ، مي ديديد كه آنوقت رسانه هاي گروهي چه خواهندكرد. اين را همين جا يك چيزي نقل مي كنند كه "بطوري كه ايران مي گويد اينطوري شده است " آنوقت هم دنبالش مي گويند كه صدام گفته است كه اين تلافي اين است كه به بصره چه كردند! خوب ، يك دروغي صدام مي گويد، بايد عذري پيدا بكند. يك دروغي مي گويد و يك همچو جنايتي را مي كند و ما بايد منتظر اين جنايات باشيم . نبايدبگوييم كه چرا شد، چراي او معلوم است ، "چرا" آن همين قيامي است كه شما كرده ايد.شما اسلام را مي خواهيد، آنها مي گويند نبايد اسلام باشد، به صراحت مي گويند؛ يعني ،مثل دولت مصر با صراحت مي گويد كه اين جمهوري اسلامي نبايد باشد. رئيس جمهورمصر با رئيس جمهور اسرائيل با هم مقابله كردند و اتحاد كردند به اينكه اسلام را بكوبند.آن ادعا مي كند كه من رئيس جمهور يك كشور مسلمان هستم و عراق ادعا مي كند كه ايران با اسرائيل مربوط است و ليكن اسرائيل و مصر با هم پيمان مي بندند كه كمك عراق بدهند به ضد ايران ؛ آن كسي كه آنها مدعي هستند كه كمك ما هست و خودش هم اگرملاحظه كرده باشيد اين چند روز در اين راديوهاي خارجي يك بازي درست كردند.آن يكي مخالفها شد و آن يكي موافقها. آن گفت چرا كرديد؟ آن گفت شما مطلع بوديد!آن گفت ما نگفتيم اينطور بكنيد، مجلسشان گفت كه چرا اينطور شده است ، مسئله رامسلم گرفته بودند. دنبال او راجع به كيفيتش صحبت مي كردند كه مردم ، بدانيد اين همراهي شده است ، اين كمك شده است ، منتها راجع به اينكه چرا كيفيتش اينطور شده
صفحه : 303
است صحبت شده است . خوب ، اين يك مانوري بود كه دادند، لكن مشتشان باز شد. اگراسرائيل پشتيبان - خداي نخواسته - پشتيبان ايران باشد و يك همچو ننگي براي ايران تحقق پيدا بكند، خوب ، نبايد با مصر دست به دست هم بدهند كه مبادا صدام شكست بخورد. اگر اسرائيل اين صدمه اي كه به يكي از پايگاههاي آنها واقع شده بود كرده بود وگردن ايران گذاشتند، خوب نبايد حالا با هم دست به دست هم بدهند كه دو تايي بياييم ايران را به هم بزنيم ، اسلام را به هم بزنيم آنوقت ساير كشورها را من نمي دانم بايد چه بگويم به آنها. اين مثل است كه اريد حياته و يريد قتلي . (5) كشور ايران مي خواهد آنها رازنده نگه دارد، مي خواهد آنها را حفظ كند، مي خواهد آنها را نجات بدهد از اين گرفتاريهايي كه دارند، از اين ذلتي كه دارند، آنها ارده قتل ما را مي كنند؛ البته اين عرضه را ندارند.
وليكن آخر چرا بايد كشورهاي اسلامي اينطور باشند؟ چرا بايد اين وضع را داشته باشند كه اسرائيل طمع كند به اينكه حمله كند به يك كشور اسلامي ، به لبنان حمله بكند؟همه اش براي همين است كه به اسرائيل مهلت دادند، با او دوستي دارند، شايد كمك به اومي كنند و امثال اينها. ما بايد مقاومت كنيم .
مطرح ننمودن مشكلات خاص در تربيونهاي عمومي
و ائمه جمعه و جماعت ، اختصاص به جمعه ندارد، جمعه چون اجتماع زيادتر است بيشتر، و ليكن ائمه جمعه و جماعت و علماي همه بلاد بايد اين مطلب را به مردم بفهمانندكه يك كاري كرديم كه زحمت دارد و براي خدا شما كرديد و همه تان هم مي گوييدكاري كه براي خدا بشود زحمت دارد. الجنه حفت بالمكاره . (6) كسي بخواهد به جنت لقاالله برسد مكاره را هم بايد تحمل كند و دلسرد نشود. مردم را يك وقتي اين فضولها دلسرد
5- اين مصرعي است از يك بيت شعر كه كامل آن اين است .اريد حياته و يريد قتلي فاترك ما اريد لما يريد
6- "بهشت ، پيچيده شده به سختيها و رنجها است " و اصل حديث چنين است : "حفت الجنه بالمكاره ". بحارالانوار،ج 67، ص 78، ح 12.
صفحه : 304
نكنند. و يكي از اموري كه من هميشه به آقايان عرض كردم علاوه بر اينكه يك وحدت كلمه بين خودشان باشد و همين طوري كه آقا گفتند يك سمينارهايي داشته باشند، يك اجتماعاتي داشته باشند، در هر ماه يكي دو سه دفعه با هم مجتمع بشوند، تفاهم كنند باهم ، همين طور با ساير علمايي كه در بلاد هستند، اين تفاهم را هر كس در استان خودش داشته باشد و علاوه بر آن با اين مقامات دولتي بايد مربوط باشد. اشكالي پيدا مي شودخودشان ابتدا بروند پشت تريبون و به مردم اعلام كنند كه همچو چيزي شده است ، اين تضعيف مي كند دولت را و امروز حفظ اين دولت واجب است ؛ يعني ، يك واجب شرعي است ، براي ما امروزه همان طوري كه رفع آن فساد واجب بود، حفظ اين دولت هم الان واجب است . آقايان اگر يك وقتي - همه علماي بلاد را عرض مي كنم خصوصا،ائمه جمعه كه خوب ، هفته اي يك دفعه عمومي صحبت مي كنند - اگر يك وقت پيشامدي كرد، از استاندار يك جايي ، از رئيس ديگر يك جايي يك گله اي دارند، حل كنند خودشان ، پي اش هم به مقامات مربوطه رجوع كنند، به مردم نروند بگويند كه مردم ،اين چه كرده ، او چه كرده است . اين اسباب تضعيف مي شود و امروز صلاح ما نيست كه ما يك همچو دولتي كه دارد با جان و دل براي مردم خدمت مي كند [تضعيف كنيم ]، البته هر خدمتگزاري يك اشتباهاتي هم گاهي دارد، هميشه همين طور بوده است . همين شماهم كه خدمتگزار هستيد گاهي در بينتان يك نفر اشتباه مي كند، نبايد ما اشتباهات را كه واقع مي شود اين را برويم به مردم اعلام كنيم كه يك همچو چيزي شده است ، خودمان خصوصي حلش كنيم ، بخواهيم او را، در يك جلسه خصوصي كه هستيم ، علما هستند، باهم صحبت كنيد. استاندارها هم حالا اينطور نيستند كه اگر علما آنها را دعوت كنند نيايند،مثل سابق نيست ؛ حالا يك طوري است كه اينها از خود مردم هستند، مي آيند پيش مردم ، با مردم تفاهم مي كنند، و همين طور ساير مقامات امروز بحمدالله ، همه مردمي هستند. از نخست وزيرش و رئيس جمهورش گرفته تا ديگران مثل ساير مردم هستند وهمين طور مثل ديگران كه در يك جلسه اي با هم مي نشينند آنها هم همان طوري هستند.من اميدوارم كه ان شاءالله ، موفق باشيد و موفق باشيم همه در خدمت به اين جمهوري و
صفحه : 305
در تاييد همه مقامات و در تحكيم وحدت بين خودمان و همه و در آشنا كردن مردم به وظايف . اين جزو مهمات است كه مردم را به وظايف آشنا كنند و سختيهاي صدر اسلام را برايشان گوشزد كنند كه اينها چه مي كردند در آنوقت و اسلام را چطور براي ما بدست ما رساندند. اين يك چيزي است كه بايد گفته بشود و ان شاءالله اميدوارم كه نفس گرم آقايان مردم را بيدار كند و ان شاءالله موفق باشند. من هم به وظيفه خودم كه دعا گويي است ، دعا كنيد كه موفق بشوم و دعا كنم به شما و همه .
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته