• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 280 -  هشدار به كنفرانس كشورهاي غير متعهد
صفحه : 280
قوانين ، قوانين جزايي و سياسي اش كه همه در بسياري از قوانينشان بر خلاف مسير اسلام بوده است ، يا متصديان قضا اشخاصي بودند كه برخلاف موازين اسلام متصدي قضاشدند و در نار هستند. و متصديان همه امور كه مشغول به خدمت هستند، اگر - خداي نخواسته - يك خلافي در كار باشد ولو اشتباها باشد، بايد با كمال دقت ملاحظه كنند ومداقه كنند كه مبادا يك مطلبي واقع بشود بر خلاف آنچه كه بايد واقع بشود. و من به همه شما و به همه آقايان دعاگو هستم و آنچه كه وظيفه من است كه يكي اش دعاگويي است ،اميدوارم دعا كنيد كه كوتاهي نكنم .
هشدار به كنفرانس كشورهاي غير متعهد
و اما آن مسائلي كه امروز در منطقه و جهان واقع مي شود، البته شما همه يا اكثرا،مي دانيد كه چه دارد واقع مي شود. از امريكا تا انگلستان ، تا فرانسه ، تا آلمان تا ساير جاهابه راه افتاده اند، دستپاچه شده اند و هياهو مي خواهند راه بيندازند كه در اين وقت چه مي شود. اين دستجاتي كه مي خواهند صدام را زنده كنند يا تطهير كنند، چه در بغدادبروند و غير متعهدين به اصطلاح مجتمع بشوند و چه نروند، مطلب از اينها گذشته است ،اين مرده ، (2) زنده نخواهد شد. اگر هم بغداد برويد، (3) يك مرده را رئيس خودتان قراردهيد، يك جنايتكار مرده را انتخاب كرده ايد و اين عار براي شما غيرمتعهدها تا قيامت بر پيشانيتان منتقش است . و اگر گمان كنيد كه با رفتن بغداد و تعيين صدام به رياست ، يايكي ديگري كه مثل صدام است ، شما بتوانيد كه يك كسي كه جنايتش آن قدر زياد است كه نمي توانيم ما به زبان و قلم ، ذكر كنيم آن را، بخواهيد تطهير كنيد، او با درياهاي عالم هم تطهير نخواهد شد و اگر بخواهيد علم كنيد او را و زنده كنيد، اين علم خوابيد و اين نعشش الان موجود است ، الان يك نعشي است كه دارد حركت آخر عمرش را مي كند.شماها نمي توانيد اين كار را انجام بدهيد، بيخود خودتان را زحمت ندهيد و عرض
2- صدام حسين .
3- اشاره به كنفرانس سران كشورهاي غير متعهد است كه قرار بود در بغداد تشكيل شود و صدام حسين "براساس ضوابط مقرر به رياست كنفرانس برگزيده شود" كه اينكار با هشدارهاي امام خميني صورت نگرفت .