• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 276 -  شكست كشور و اسارت ملت با ايجاد اختلاف
صفحه : 276
آنچنان آنها را آنطور مرعوب كردند كه يكباره سلاحها را زمين گذاشتند و تقديم كردندو هر كدام مي توانستند خودشان را به شط انداختند و يا هلاك شدند يا با شنا خارج شدندو هر كدام نمي توانستند اسير شدند و تسليم شدند.
شكست كشور و اسارت ملت با ايجاد اختلاف
برادران من ، توجه كنيد كه شما چه كرديد و بايد چه ماموريت الهي را انجام بدهيد.توجه كنيد كه شما شريانهاي ابرقدرتها و غرب و شرق را در دست داريد و دشمنهاي شماهدف اصليشان شما هست كه دست شما و دست قدرتمند شما آنها را به عقب زد و توجه كنيد به كيد آنها و توطئه هاي آنها كه هر روز در كار هست . كارمندان نفت و تمام كارگران اين طلاي سياه بدانند كه آنها مقصد هستند و آنهايي كه مي خواهند اين كشور را به شكست بدهند، يكي از كارهايشان همان است كه در آنجا يك ايجاد اختلاف بكنند.بيدار باشيد كه اگر - خداي نخواسته - در آنجا يك اختلافي پيدا بشود، اسارت شما عودمي كند. ما و شما و همه ملت ما آن روز در تحت سلطه قدرتهاي بزرگ به وسيله اين رژيم فاسد بوديم ، كارفرمايان تمام جاها آنها بودند و ماها را مثل يك عمله حساب مي كردند.دست برومند شما و قدرت ايماني شما آنها را به جاي خود نشاند و به جهنم فرستاد. وشما امروز خودتان بحمدالله قدرت در دست داريد و خودتان تمام رشته ها را در دست داريد و با همه توطئه هايي كه آنها كردند، همه را خود شماها خنثي كرديد. و همين تحريم اقتصادي براي شما يك تحفه آسماني بود كه فكرهاي متفكران ما را به راه انداخت و بحمدالله رو به خودكفايي مي روند. من ديگر كوتاه مي كنم و دعا مي كنم به شما كه خداوند تبارك و تعالي ، اين قدرت اسلامي را حفظ كند. و خداوند تبارك وتعالي هوشياري شما را حفظ كند و خداوند تعالي دشمنهاي ملت ما را از بين ببرد وكيدهاي آنها را خنثي كند و سعادت و سلامت و عزت و عظمت نصيب شما دوستان وملتهاي اسلامي باشد.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته