• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 270 -  اقتدار و قدرت جمهوري اسلامي ايران
سخنراني
زمان : صبح 8 خرداد 1361 / 5 شعبان 1402
مكان : تهران ، جماران
موضوع : ايران امروز مقتدر و نيرومند
حضار: آقاي بهزاد نبوي "وزير مشاور در امور اجرايي و سرپرست ستاد بسيج اقتصادي " و اعضاي اين ستاد
صفحه : 270
بسم الله الرحمن الرحيم
اقتدار و قدرت جمهوري اسلامي ايران
كساني كه سنشان اقتضا مي كند و زمانهاي گذشته را به ياد دارند، مي دانند كه چگونه جنگ شد و به كشور ما وارد شدند و عواقب جنگ چه بود و چه چيزهايي را به دنبال داشت .
در جنگ دوم جهاني ما هيچ قدرتي نداشتيم و ديگران به كشور ما وارد شدند و من به ياد دارم كه بر ملت چه گذشت . من باب نمونه ، در آن موقع وسايل اوليه زندگي پيدانمي شد و اگر هم بود فاسد بود. شما اگر زندگي امروز مردم را نسبت به گذشته مقايسه كنيد خواهيد فهميد كه برخلاف گذشته امروز نايابي نيست ، بلكه گراني است .
مهم اين است كه امروز همه ، همه چيز را بر روي ما بسته اند و اين خود، نعمتي براي مابوده است . وقتي همه درها بسته شد و فكرها باز، مي بينيد كه فعاليتها آغاز شد و همه جاكانون فعاليت است . مردم همچنان در كنار دولت ايستاده اند و هيچ گاه دولت را تنهانگذاشته اند و مي بينيد قريب دو سال است كه جنگ را به خوبي به پيش مي برند. فتح خرمشهر يك مسئله عادي نبود. اينكه پانزده الي بيست هزار نفر به صف ، براي اسارت بيايند و تسليم شوند، مسئله عادي نيست ، بلكه مافوق طبيعت است . ايران امروز به عنوان يك ايران بزرگ و نيرومند مطرح است و در همه جا بر سر زبانهاست . صدام مي گويد ماپيروزمندانه عقب نشيني كرديم ! ! قصه نادر را شنيده ايد كه وقتي شكست خورد و به
صفحه : 271
سردارها گفت : بنويسيد ما شكست خورديم . ميرزا مهدي خان نوشت : چشم زخمي به ارتش ما وارد آمد. وقتي كه نوشته را به دست نادر دادند، آن را پرت كرد آن طرف وگفت : بنويس با ما چه كردند. او اين قدرت را داشت كه بگويد ما شكست خورديم . اينهااگر قدرت جبران داشتند به شكست خود اعتراف مي كردند، ولي شكست آنها هميشگي تا ابد است .
از طرفي امريكا تشر مي زند كه ما منافع داريم . بلي ، شما منافع داريد ولي ما از دستتان گرفته ايم . شما از آن طرف دنيا مي خواهيد دخالت كنيد. مگر دخالت چگونه است ؟دخالت شما اين است كه صدام و منافقين را فرستاده ايد. معناي دخالت اين نيست كه ريگان خودش بيايد. شما آقايان قدر اين ملت را بدانيد و كوشش كنيد رضايت آنها را كه با ما و شما همراهي كردند حاصل كنيد. من از شما كه مشغول خدمت به اسلام و مسلمين هستيد تشكر مي كنم و اميدوارم در كارتان موفق باشيد.