• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 251 -  پيش بيني جنگ صدام با كشورهاي منطقه
صفحه : 251
اشرف مشرف بوديم ، آن را يك مرد خطرناكي معرفي مي كردند، و يك جنون عجيبي در اين آدم هست كه براي خودخواهي خودش حاضر است كه تمام ملتهاي دنيا را به خاك و خون بكشد - اينها را وادار كرده اند كه با ما مخالفت كنند و حمله كنند. و امروز هم كه به خواست خداي تبارك و تعالي و تاييدات او، جبهه جنگ دارد تكليفش معين مي شود و سقوط صدام و ان شاءالله حزب بعث نزديك مي شود، رسانه هاي گروهي كه نمي توانند منكر اين بشوند كه پيشرفتهايي ايران كرده است ، مع ذلك از راههاي ديگري مشغول سمپاشي شده اند؛ از اين راه كه اگر اين جمهوري موفق بشود و غلبه پيدا كند برعراق ، بر رژيم عراق ، آيا با منطقه چه خواهد كرد، آيا با شيخ نشينان حكومتهاي منطقه چه خواهد كرد؛ اين حرفها الان رايج شده است و در رسانه هاي گروهي گفته مي شود، وتمامش براي اين است كه ، آنها را وادار كنند به يك كاري در مقابل ايران ، در مقابل جمهوري اسلامي .
و من امروز براي خاطر اينكه در تاريخ مسئله بماند، عرض مي كنم كه دولت ايران وملت ايران با همه ملتها و با همه دستگاههايي كه انحراف ندارند، مخالفت ندارد و از اول هم اعلام كرده است كه ما به زمينهاي ديگران هيچ نظري نداريم ، و پيش ما اصلش زمين و طبيعت و ماديت اين قدرها نيست كه به ازاي او با مسلمانان جهان به جنگ برخيزيم ؛اين يك برنامه اي است كه مخالفين اسلام دارند و سركشان دنيا و اربابهاي آنها دارند كه بايد سركوبي كرد تمام مستضعفان جهان را تا به قدرت رسيد و به نوايي رسيد. و اسلام يك همچو امري را محكوم مي كند، و ما كه تابع اسلام هستيم و ملت ما كه ملتي است تعهد دارد به تبعيت از احكام اسلام ، هرگز مخالفت با احكام اسلام نمي كند. و ما اعلام مي كنيم كه اين حكومتهايي كه در منطقه هستند يا خارج منطقه هستند توجه داشته باشندكه آنها را دارند وادار مي كنند كه خودشان را به هلاكت بيندازند، براي خاطر امريكا يابلوك ديگر.
پيش بيني جنگ صدام با كشورهاي منطقه
ما به آنها مكرر تنبه داده ايم كه شما آلت دست ابرقدرتها هستيد و از شما استفاده