• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 250 -  سخنراني در جمع اعضاي شورايعالي تبليغات اسلامي "ويژگي تبليغات در زمان ما"
سخنراني
زمان : صبح 26 ارديبهشت 1361 / 22 رجب 1402
مكان : تهران ، حسينيه جماران
موضوع : ويژگي تبليغات در زمان ما
حضار: اعضاي شورايعالي تبليغات اسلامي و شوراي سرپرستي دفاتر تبليغات اسلامي "سراسركشور" و اعضاي اردوي آموزشي و كاركنان سازمان تبليغات اسلامي ، ائمه جماعت قم وغرب تهران ، طلاب دفتر تبليغات قم و مدرسه عالي شهيد مطهري
صفحه : 250
بسم الله الرحمن الرحيم
هجوم بي سابقه تبليغاتي عليه انقلاب
بحمدالله اين مجلس ، مجلس علماست ، مجلس دانشمندان متعهد است و ما موفق شديم به زيارت آقايان و اميدواريم كه همه توفيق پيدا كنيم در خدمت به اسلام .
مسئله تبليغات از صدر اسلام تا ابد يكي از اموري است كه اسلام بر آن پافشاري كرده است ، و در اين زمان كه ما هستيم يك اولويت خاصي دارد. همه مي دانيم كه هيچ انقلابي تاكنون به اندازه انقلاب اسلامي مورد هجوم تبليغاتي و تسليحاتي واقع نشده است .انقلابهايي كه در دنيا واقع شده است يا گرايش به راست داشته اند، راستي ها با او موافقت مي كرده اند و اگر مخالفتي بوده است از چپي ها بوده است . يا گرايش به چپ داشته اند؛بعكس بوده است . لكن اسلام چون نه شرقي و نه غربي است و صراط مستقيم است ،جمهوري اسلامي هم با همان برداشت از اسلام متحقق شده است و امروز چون نه چپي است ، چپي ها با او مخالفند و نه راستي است ، راستيها با او مخالفند. و ملاحظه مي فرماييدكه تمام رسانه هاي دنيا - به استثناي كمي از آنها - و تمام رسانه هاي بزرگ دنيا الان يا باصراحت و يا با تلويح با اين جمهوري اسلامي و اسلام مخالفت مي كنند، و در هر شب وروز ساعات بسيار را براي سركوبي جمهوري اسلامي صرف مي كنند، و از آن طرف اشخاصي امثال صدام را - كه من از اول گفتم كه اين آدم ، آن وقت هم كه ما در نجف
صفحه : 251
اشرف مشرف بوديم ، آن را يك مرد خطرناكي معرفي مي كردند، و يك جنون عجيبي در اين آدم هست كه براي خودخواهي خودش حاضر است كه تمام ملتهاي دنيا را به خاك و خون بكشد - اينها را وادار كرده اند كه با ما مخالفت كنند و حمله كنند. و امروز هم كه به خواست خداي تبارك و تعالي و تاييدات او، جبهه جنگ دارد تكليفش معين مي شود و سقوط صدام و ان شاءالله حزب بعث نزديك مي شود، رسانه هاي گروهي كه نمي توانند منكر اين بشوند كه پيشرفتهايي ايران كرده است ، مع ذلك از راههاي ديگري مشغول سمپاشي شده اند؛ از اين راه كه اگر اين جمهوري موفق بشود و غلبه پيدا كند برعراق ، بر رژيم عراق ، آيا با منطقه چه خواهد كرد، آيا با شيخ نشينان حكومتهاي منطقه چه خواهد كرد؛ اين حرفها الان رايج شده است و در رسانه هاي گروهي گفته مي شود، وتمامش براي اين است كه ، آنها را وادار كنند به يك كاري در مقابل ايران ، در مقابل جمهوري اسلامي .
و من امروز براي خاطر اينكه در تاريخ مسئله بماند، عرض مي كنم كه دولت ايران وملت ايران با همه ملتها و با همه دستگاههايي كه انحراف ندارند، مخالفت ندارد و از اول هم اعلام كرده است كه ما به زمينهاي ديگران هيچ نظري نداريم ، و پيش ما اصلش زمين و طبيعت و ماديت اين قدرها نيست كه به ازاي او با مسلمانان جهان به جنگ برخيزيم ؛اين يك برنامه اي است كه مخالفين اسلام دارند و سركشان دنيا و اربابهاي آنها دارند كه بايد سركوبي كرد تمام مستضعفان جهان را تا به قدرت رسيد و به نوايي رسيد. و اسلام يك همچو امري را محكوم مي كند، و ما كه تابع اسلام هستيم و ملت ما كه ملتي است تعهد دارد به تبعيت از احكام اسلام ، هرگز مخالفت با احكام اسلام نمي كند. و ما اعلام مي كنيم كه اين حكومتهايي كه در منطقه هستند يا خارج منطقه هستند توجه داشته باشندكه آنها را دارند وادار مي كنند كه خودشان را به هلاكت بيندازند، براي خاطر امريكا يابلوك ديگر.
پيش بيني جنگ صدام با كشورهاي منطقه
ما به آنها مكرر تنبه داده ايم كه شما آلت دست ابرقدرتها هستيد و از شما استفاده
صفحه : 252
مي كنند، به شما استفاده نمي دهند؛ شمايي را كه امروز دارند تحريك مي كنند كه اگر باصدام همراهي نكنيد، چه و چه خواهد شد، و ايران با شما چه ها خواهد كرد، اينهامي خواهند كه شما آليت دست آنها را داشته باشيد، و به منافع آنها با صدام همراهي كنيد،و به همان تله اي كه صدام افتاد، شما هم بيفتيد. و شما بدانيد كه اگر صدام نجات پيدا كند وقدرت به دست بگيرد، آدمي نيست كه قدرشناسي از امثال شما بكند، آدمي است كه جنون بزرگ بيني خودش را دارد، و با اين جنون با شما كه با او هم همراهي كرديد به جنگ بر مي خيزد، و شما را اگر قدرت داشته باشيد، تباه خواهد كرد. و من و دولت ايران و ملت ايران اعلام مي كنيم كه شما چنانچه با صدام همراهي نكنيد و چنانچه به طوراسلامي با ما رفتار كنيد و به برنامه هاي قرآن كريم با ما رفتار كنيد و با ملتها رفتار كنيد،دولت ايران و ملت ايران با شما برادر است و از شما حمايت خواهد كرد. لكن چنانچه -خداي نخواسته - انحرافي عمل كنيد و خودتان را به اين دام بيندازيد، مطمئن باشيد كه شما از صدام قدرتمندتر نيستيد، و آنهايي كه مثل دولت مصر مي خواهند به او كمك كنند، آنها هم تجربه كنند ببينند كه چه خواهد شد. و من نصيحتشان مي كنم كه اين تجربه را نكنند و جوانهاي بيگناه مردم را به تباهي نكشند و جوانها را نياورند در يك ميداني كه عاقبتش براي آنها هلاكت است .
لزوم توسعه تبليغات در خارج از كشور
و اما در يك همچو محيطي كه تمام رسانه هاي گروهي به ضد اسلام واقعا و به ضدجمهوري اسلامي تبليغات مي كنند، امروز تبليغات يك ويژگي خاص دارد و بر همه لازم است كه تبليغات كنند؛ تبليغات داخلي براي اينكه ، مبادا - خداي نخواسته - مردم تحت تاثير تبليغات سوء ابرقدرتها واقع بشوند، و بالاتر از او تبليغات در خارج بايد بشود.
ما تبليغاتمان در خارج بسيار ناقص است و اشخاصي كه از خارج مي آيند اينجا و بامن ملاقات مي كنند، همه از اين مطلب شكايت دارند كه در خارج تبليغات كم است -البته وزارت خارجه و ارشاد اخيرا يك طرحهايي دارند و ان شاءالله موفق خواهند شد -
صفحه : 253
لكن بايد ما تبليغاتمان زياد بشود كه لااقل ما بتوانيم به ملتها حالي كنيم كه اين تبليغاتي كه اينها بر ضد اسلام و بر ضد مسلمين و بر ضد جمهوري اسلامي مي كنند، اينها تمام غلطاست . و شما ديديد كه وقتي خبرنگارها از اطراف مي آيند و مي بينند، آنهايي كه انصاف دارند اعلام مي كنند و همين چند روز پيش از اين ، يكي از آنها اعلام كرد كه كليه چيزهايي كه ارتش ايران اعلام كرده است صحيح است ، لكن رسانه هاي گروهي دست بردار نيستند. آنها اگر يك قدم فرض كنيد كه صداميها پيش بيايند، او را قلمدادمي كنند كه كجا را گرفتند، كجا چه شد، محاصره كردند ارتش ايران را و چنانچه ايران پيش ببرد، حتي الامكان ذكري نمي كنند، آن وقتي كه خيلي رسوايي در مي آورد ذكركمي مي كنند و مي روند دنبال اينكه آيا چه خواهد شد. اي واي كه اگر اسلام پيروز بشودچه خواهد شد. و ما امروز موظفيم كه تبليغات را هر چه بيشتر تقويت كنيم و دولت ووزارت ارشاد موظف است كه تبليغات را در خارج تقويت كند و همه آقاياني كه از اول اصل شانشان تبليغ بوده است ، انبيا شانشان تبليغ بوده است ، اوليا خدا شانشان تبليغ بوده است ، همه آقايان علمايي كه هستند، اينها همه مبلغين اسلام هستند. بايد خطباي عظام ماكه مبلغين اسلامند، علماي اعلام ما، طلاب عزيز ما و قشرهاي ديگري كه در تبليغات دخالت دارند و مشغول اين عمل شريف هستند، بايد به سرعت خودشان زيادي بدهند،و تبليغات خودشان را تسريع كنند. البته روي يك موازيني و روي يك نظامي و روي يك سازماني كه آنطور البته بهتر خواهد بود. و من هم كه وظيفه ام دعا كردن به شماست واز اول هم دعاگوي شما بودم ، من هم اميدوارم كه موفق بشوم به وظيفه خودم عمل كنم .
انتشار علم از قم به جاهاي ديگر
و يك كلمه هم راجع به ارتش و راجع به سپاه و راجع به پيروزيهاي آنها عرض كنم .امروز بحمدالله در جبهه هاي ما جوانهايي هستند از ارتشي ، از سپاهي ، از بسيج ، ازمردمي كه هر كس آنجا رفته است و آمده است با من ملاقات كرده است ، مي گويد آنها به ما دل مي دهند و شجاعت مي دهند. ما مي رويم كه آنها را تشجيع كنيم ، مي بينيم كه نه ، ماتحت
صفحه : 254
تاثير آنها واقع مي شويم . و حقيقتا يك امري است كه خداي تبارك و تعالي عنايت خاصش را به اينها كرده است . اينهايي كه شبها به دعا بر مي خيزند و به مناجات برمي خيزند، البته در جنگها پيروز خواهند شد. و مطمئن باشند كه اين نفسهاي آخري كه صدام و صداميان و طرفداران آنها دارند مي كشند، اينها آن نفسهايي است كه محتضرمي كشد. و اميدوارم كه اسلام در همه جا چهره نوراني خودش را نمايش بدهد. وخداوند تبارك و تعالي نصرت بدهد به آنها و قوت بدهد به آنها. و ملت هم در دنباله آنهاهستند و آنها را تاييد مي كنند و آنها را پشتيباني مي كنند، و مبلغين هم آنها را پشتيباني مي كنند. آنها با قلب پاك خودشان و بازوهاي بزرگ خودشان و قوي خودشان به كارخودشان ادامه بدهند كه ان شاءالله نصرت نزديك است . و ما النصر الا من عندالله (1).
ما از خدا مي خواهيم كه به ما كمك بدهد، و اين نصرت را نصيب ارتش ما و ملت مابكند، و همه ان شاءالله موفق بشوند كه اين نور اسلام را در همه جا پرتوافكن باشند. و مااميدواريم كه شما آقايان هم موفق و مويد باشيد. و همان طوري كه در روايات ما هست كه از قم علم به جاهاي ديگر منتشر مي شود، بحمدالله مدتهايي است كه اين معنا تحقق پيدا كرده است . و امروز اميدواريم كه به همت علماي قم و مدرسين قم و خطباي قم اين مسئله زيادتر بشود. و امروز بحمدالله همه ايران قم است ، و همه علما هستند و همه دانشمندان و همه اشخاصي هستند كه اسلام از آنها بهره مي گيرد و به آنها پشتيباني مي كند. خداوند تمام ما را از فداكاران اسلام قرار بدهد، و از فداكاران به امام زمان ، سلام الله عليه ، كه آثار رحمت خدا و آثار حمايت اين بزرگوار در جبهه ها براي اشخاص ظاهرشده است و مي شود ان شاءالله .
و السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
1- بخشي از آيه 126، سوره آل عمران : "هيچ نصرت و كمكي نيست مگر از جانب خدا".