• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 24 -  شكرگزاري از خدا با خدمت به محرومين
صفحه : 24
شما بايد در روحيه تان اين مطلب را حفظ كنيد، و مردم هم بايد مواظب شما باشند ومواظب همه اينها باشند و هر يك از ما و شما و همه خواستيم كه از آن راهي كه اسلام داشته است - از اول راهي كه داشته است و از آن طريقه اي كه انبيا داشته اند - ما بخواهيم عدول كنيم ، آن روز نمونه شكست پيروزي اسلام پيدا مي شود و تا يك همچو مسئله اي پيدا نشده پيروزي در جاي خودش شك نكنيد كه هست ، البته براي خدا بايد باشد.
شكرگزاري از خدا با خدمت به محرومين
شما براي خدا در اين مجلس حالا آمديد. وقتي مجلس اينطور است كه يك امتيازي نيست كه حالا وقتي شما رفتيد توي بازار، مردم كنار بروند كه رئيس مجلس آمد يا وكيل مجلس آمد، نخست وزيرش هم اينطور است ، اين جور نيست كه وقتي كه توي مردم برود، مردم فرق بگذارند با هم و همه اينها اينطور هستند، وقتي يك همچو مطلبي راداريد احساس مي كنيد كه امتياز دنيايي نداريد، اين را بايد شكر كنيد و در شكرانه اين نعمت خدمت به خلق بكنيد و خدمت به احكام اسلام بكنيد و براي اينهايي كه اولياي ماهستند؛ اين پايين شهريها و اين پابرهنه ها به اصطلاح شما، اينها ولي نعمت ماها هستند.اگر اينها نبودند، ما يا در تبعيد بوديم يا در حبس بوديم يا در انزوا. اينها بودند كه همه ما رااز اين مسائل نجات دادند و همه ما را آوردند و نشاندند به جايي ؛ به خيال خودمان جايي است اين . بايد ملتفت باشيد كه آقا شما همان آدمي هستيد كه توي حبس بوديد و شماهمان آدمي هستي كه در تبعيد بودي و شما همان آدمي هستي كه در انزوا بودي ، اين مردمند كه آمدند ما را آوردند بيرون از همه اينها و ما اگر تا آخر عمرمان به اينها خدمت كنيم ، نمي توانيم از عهده خدمت اينها برآييم . خداوند به ما توفيق بدهد كه ما يك خدمتگزاري براي اينها باشيم و به اين نعمت موفق بشويم . شما امروز هم كه ملاحظه مي كنيد اينهايي كه در جبهه ها الان دارند جانفشاني مي كنند، اينها از كدام طبقه هستند.شما اگر پيدا كرديد در تمام اينها يك نفري كه مال آن اشخاصي باشد كه داراي سرمايه هاي بزرگ هستند، آن اشخاصي باشد كه در سابق داراي قدرتهايي بودند. اگر