• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 235 -  نجات از وابستگي در اثر تلاش كارگران
صفحه : 235
در آن محيطي كه رسول خدا - صلي الله عليه و آله و سلم - زندگي مي فرمودند و سايرجاهايي كه مردم ديگر هم زندگي مي كردند، خصوصا حجاز كه پيغمبر اكرم تشريف داشتند، آنجا روابط با ساير كشورها، يا هيچ نبود يا اگر بود بسيار كم . و اگر چنانچه كمبودي براي يك شهر پيدا مي شد، آن كمبود از شهرهاي ديگر بايد جبران بشود.احتياج به همان ، هم كشورهاي خودشان داشتند، و رفع نقيصه را اگر يك وقتي نمي توانست در خود يك شهري بكند، از يك شهر ديگري انجام اين كار را مي داد. اين وابستگيهايي كه امروز در دنيا هست و اين زندگي كه محيط دنيا را و وضع دنيا را با سابق جدا كرده است و اين طور روابط زيادي كه امروز وقتي كه شما اينجا يك صحبت بكنيد،قبل از اينكه به - فرض كنيد كه - بيرون اينجا برسد، امريكا هم از آن مطلع مي شود ووابستگيهايي كه دنيا به هم دارد و وابستگيهايي كه كشورها به كشورهاي بزرگ سرمايه داري يا كمونيستي دارد، در زمان رسول خدا نبوده است . ارزش كار در آن وقت همين مقدار بوده است كه خود كار شريف است و خود كار براي انسان و روحيات انسان مفيداست . و كار، اثرش هم علاوه بر آنكه براي خود انسان و مزاج انسان مفيد است و در روح انسان هم تاثير دارد، براي يك شهري هم فايده دارد. اما ديگر مطرح نبود كه اگر كارنكنم ، وابسته به امريكا مي شوم يا وابسته به شوروي ؛ اين مسئله آن وقت مطرح نبود.
نجات از وابستگي در اثر تلاش كارگران
امروز ارزش كار شما به همان اندازه است كه دنيا پيشرفت كرده ؛ همان معنايي كه دردنيا، پيشرفتهايي كه در دنيا شده است و اگر كارگر به آن طوري كه بايد كار كند، كار نكند،وابستگيهايي كه در يك كشوري ، در يك محيطي مي شود، غير از آن وابستگيهايي است كه در سنين سابق ، در قرون سابق بوده ، در زمان رسول الله بوده است . امروز شما با كارخودتان مي توانيد كه يك ارزشي ايجاد كنيد كه اصلش آن وقت مطرح نبوده است . با كارخودتان مي توانيد كه اين وابستگيهايي كه در طول تاريخ [بوده ، ] از آن وقتي كه شرق وغرب به اينجا راه پيدا كردند و در طول سلطنت منحوس پهلوي پيدا كرده اين كشور [از