• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 23 -  قدرت طلبي مسئولين ، منشا شكست انقلاب
صفحه : 23
جمهور"ها و "رئيس مجلس "ها و "نخست وزير"ها و وزرا و وكلا هست ، شما مطمئن باشيد كه نخواهد توانست يك قدرت خارجي اين پيروزي را از بين ببرد.
قدرت طلبي مسئولين ، منشاء شكست انقلاب
و آن روزي كه ديديد و ديدند كه انحراف در مجلس پيدا شد، انحراف از حيث قدرت طلبي و از حيث مال طلبي ، در كشور در وزيرها پيدا شد، در رئيس جمهور پيداشد، آن روز بدانند كه علامت اينكه شكست بخوريم ، خودنمايي كرده ؛ از آن وقت بايدجلويش را بگيرند. رئيس جمهوري كه بخواهد سلطنت كند به اين مملكت ، خود مردم بايد جلويش را بگيرند. مجلسي كه بخواهد قدرتمندي نشان بدهد و آن مسائلي كه سابق و آن افرادي كه سابق در مجلس بودند آن كارها را بكند، خود مردم بايد جلويش رابگيرند؛ اگر مردم بخواهند كه اسلام را حفظ كنند، جمهوري اسلامي را حفظ كنند،دولت و مجلس و رئيس جمهور و اينها را حفظشان كنند؛ يعني ، حفظ كنند از اينكه - خداي نخواسته - يك وقت قدمي از آن ور برندارند. اين شيطاني است كه در انسان هست و ممكن است كه هر كس را منحرف كند و لازم است كه انسان خودش را مهذب كند.
شمايي كه مي خواهيد خدمت به اين مردم بكنيد و دولت كه مي خواهد خدمت به اين مردم بكند و رئيس جمهور و امثال اينها كه مي خواهند خدمت به اين مردم بكنند، توجه بكنند كه خدمتگزارند، در دل خودشان اين مطلب را ايمان بياورند به آن كه ما خدمت مي خواهيم به اين مردم بكنيم . ما در جمهوري اسلامي داريم زندگي مي كنيم ؛ جمهوري اسلامي كه در اسلام مثل رسول اكرم ، مثل اميرالمومنين - سلام الله عليهما - بر آن حكومت كرده اند، مي خواهيم يك همچو حكومتي باشد. يك همچو حكومتي كه كفش وصله خورده خودش را مي گويد از اين رياستها پيش من ارزشش بيشتر است يارياستها ارزشش كمتر از اين است . (1)
1- نهج البلاغه ، خطبه 33.