• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 200 -  پيام به ملت ايران و نيروهاي نظامي به مناسبت روز ارتش "رهنمود به نظاميان "
پيام
زمان : 29 فروردين 1361 / 23 جمادي الثاني 1402
مكان : تهران ، جماران
موضوع : بيان ويژگيهاي ارتش اسلام و رهنمودهايي به نظاميان
مناسبت : روز ارتش "29 فروردين "
مخاطب : ملت ايران و نيروهاي نظامي
صفحه : 200
بسم الله الرحمن الرحيم
گرچه روز ارتش در جمهوري اسلامي از روز مردم جدا نيست ، بحمدالله تعالي ارتش آنچنان مردمي است و در خدمت مردم است ، و مردم آنچنان با ارتش منسجم وپيوند ناگسستني دارند كه هر دو يك واحد را تشكيل مي دهند و روز ارتش روز مردم است ، لكن انتخاب يك روز براي ارتش به منظور تجليل بيشتر و تقدير، سزاوارتر ونمودار تكريم از چهره سلحشور و رزمنده آنان است . ملت عظيم الشان ايران روز 29فروردين را به عنوان روز مبارك ارتش به آنان تبريك مي گويند. امسال با سپاس بي حدبه درگاه خداوند تعالي با پيروزيهاي بزرگ كه ارتش و ساير قواي مسلح نصيب ملت ايران نموده اند و با افتخار جاويدي كه در فتوحات ، به ويژه "فتح مبين " براي كشوراسلامي آفريدند تبريكها بيشتر و جديتر و توام با سرافرازي است . جاويد باد قواي مسلح و ارتش ؛ و سرافراز باد كشور بقيه الله اعظم - ارواحنا لمقدمه الفدا - كه اينچنين سربازان متعهد و فداكار دارد . در اين جنگ تحميلي و دفاع از حق ، ارتش ايران و ديگر قواي مسلح بر جهانيان ثابت كردند كه مجاهدين در راه هدف و اسلام و ميهن معظم از يك قدرت غيبي مافوق طبيعت و برتر از محاسبات كاخ نشينان ستمگر برخوردارند كه باارزيابي كوردلان خدانشناس نمي توان سنجيد و با معيارهاي الحادي درست نخواهدشد. با كدامين سنجشها و معيارها مي توان "فتح مبين " را تحليل كرد، و با كدامين معادلات مي توان ارزيابي نمود نبرد نابرابري كه يك طرف آن قدرت شيطاني مجهز به تمام ابزارجنگي سبك و سنگين و برخوردار از پشتيباني بي دريغ ابرقدرتها و اكثر دولتهاي منطقه كه با دست باز و روي گشاده تمام امكانات خويش را در اختيار آن قرار داده اند و تمام
صفحه : 201
بوقهاي تبليغاتي جهان نيز از آن پشتيباني نموده اند و همه جهات تقويت در آن موجودبوده است ، و طرف ديگر قواي مسلحي كه ولادت او پس از انقلاب و پيروزي آن بود وارتشش تازه از زير سلطه مستشاران امريكايي و فرماندهان ستمشاهي نجات پيدا كرده واز رژيم طاغوتي به رژيم اسلامي انساني انتقال يافته اند، و سپاه پاسدارانش و بسيجش ازمتن ملت برخاسته و تازه تفنگ به دست گرفته و دانشگاههاي نظامي آنچنان نديده اند واز ابزار جنگي كامل برخوردار نبوده ، و تمام اسباب ظاهري ضعف در آن موجود بوده است و تنها ايمان به خداوند و عشق به شهادت در راه اسلام و روح ايثار و فداكاري ، ابزارنبرد نابرابر اينان بود، و در ظرف قريب به يك هفته آنچنان قواي عظيم شيطاني را در هم كوبيد و آنچنان طومار ارتش مجهز برخوردار از آرايش را در هم پيچيد كه فوج فوج قواي دشمن با همه تجهيزات ، تسليم يا فراري و يا مقتول گرديدند. كدام روشنفكران تحليلگر و دانشگاه جنگ رفتگان متفكر اين پيروزي معجزه آسا را توجيه مي كنند؟ اگرارتش و ساير قواي مسلح از نصرت معنوي الهي برخوردار نبودند پس اين امرخارق العاده چگونه تحقق يافت ؟ آري فرق بسياري است بين جواناني كه شب را بامناجات و قرائت قرآن و نماز و نيايش به سر مي برند و حمله را با ذكر خدا و الله اكبرشروع مي كنند، با آنان كه شب را با معصيت خدا و روز را در جنگ با خدا آغاز مي كنند.فرق است ميان آن سنگرها كه كتاب خدا و نهج البلاغه و كتابهاي دعا در آن است ، با آن سنگرها كه بنا به گفته فاتحان ، ابزار قمار و شراب و مسكرات و بدتر از آن در آنها يافت مي شود. و فرق است ميان آنان كه با اعتقاد به اينكه صاحب الزمان - روحي فداه - فرمانده آنهاست و جنگ مي كنند، و آنان كه صدام عفلقي ابرجنايتكار فرمانده آنان است . و فرق است ميان آنان كه خود را برادر ملت مسلمان عراق مي دانند و هرگز به خود اجازه نمي دهند كه به شهرها يا روستاهاي برادر خود تجاوز كنند، با آنان كه هر روز به هر شهر ودهكده ، هرچند عرب نشين ، كه بتواند، آتش گشوده و با دعوي جنگ براي عربيت ،كودكان و زنان و پيرمردان بي گناه را قتل عام مي كنند. فرق است ميان آنان كه با اسراي جنگي خويش كه در حال جنگ با آنان به اسيري در آمده اند چون برادران خويش رفتارمي كنند، با آنان
صفحه : 202
كه با اسرايي كه از ايران گرفته اند و اكثر آنها مردم عرب روستاها يا شهر بوده و در جنگ دخالت نداشته اند آنچنان دژخيمانه رفتار مي كنند كه از ترس رسوايي بيشتر اكنون نيزنتوانند خويشاوندان و نزديكان آنان را براي ملاقات بپذيرند. ما بحمدالله تعالي امروزارتشي داريم كه با سرافرازي و قامتي استوار در جهان مي درخشد. امسال ملت ايران باچنان سرافرازي و افتخار، روز ارتش را مي گذراند كه در سالهاي پيش بي سابقه بوده است . و ارتش با چنان درخششي در مقابل دشمنان ايستادگي مي كند كه در تاريخ حياتش كم نظير يا بي نظير بوده است ؛ و اميد است كه هر سال از سال پيش افتخار آفرينتر گردد. ودر اينجا از بعضي تذكرات هر چند بدان توجه داشته باشيد نگذرم :
1 - از عنايات غيبي الهي غافل نباشيد و تمام قواي نظامي و انتظامي و قواي مسلح از هرارگاني كه هستيد سعي كنيد اين عنايات الهي را براي خودتان و براي ملت حفظ كنيد. وراه آن اين است كه به تعهد خويش عمل كرده و در پيشگاه حق تعالي براي اسلام وجمهوري اسلامي تا حد توانايي فداكاري نماييد. براي رضاي خداوند تعالي ، نه هواهاي نفساني و شيطاني ، براي دفاع از اسلام و ميهن خودتان در صحنه حاضر باشيد. و مباداپيروزيها شما را مغرور كند و از كمكهاي غيبي غافل نمايد كه غرور و غفلت انسان را به تباهي مي كشد و بي ترديد از قدرت نظامي مي كاهد. و پس از اتكال به خداوند، به قدرت خود كه از اوست اعتماد و اتكال داشته باشيد.
2 - مي دانيد كه پيروزيها در اثر انسجام تمام قواي مسلح با نقشه واحد و فكر واحدنصيب شما شد. بايد اين انسجامها و اين وحدت حفظ شود كه تزلزل در اين امر الهي ازبزرگترين اسباب فشل و خداي ناخواسته شكست است . و اگر كسي يا خطي در صددايجاد تفرقه باشد بي درنگ به فرماندهان خبر دهيد تا جلوگيري كنند. تمام قواي مسلح درجمهوري اسلامي براي مقصد و هدف معين كوشش مي كنند و همه بايد بمنزله دست واحد عليه مخالفان و معاندان با اسلام و جمهوري اسلامي باشند. و بدانند كه تا اين وحدت و انسجام و اين هدف عالي اسلامي پابرجاست كشور شما آسيب نخواهد ديد.
به برادران ارتش و پاسدار و ژاندارمري و شهرباني و بسيج و گروههاي مسلح مردمي
صفحه : 203
توصيه مي كنم خود را چنانچه قرآن كريم امر فرموده با هم برادر بدانيد و در جبهه ها وپشت جبهه ها چون برادراي همخط و همفكر و همصدا باشيد، كه در اين صورت مي توانيد از نيروهاي معنوي و غيبي الهي برخوردار باشيد و بر تمام مشكلات غلبه كنيد.ان شاءالله تعالي موفق و پيروز باشيد. خداوند يار و نگهدار شما.
3 - از امور مهمي كه بايد تمام نيروهاي مسلح از آن پيروي كنند و اغماض از آن به هيچ وجه نمي توان كرد و باز هم تذكر داده ام ، آن است كه هيچ يك از افراد نيروهاي مسلح ، چه رده هاي بالا يا پايين در حزب و گروهي با هر اسم و عنوان نبايد وارد شوند،هرچند آن حزب و گروه صد در صد اسلامي و به جمهوري اسلامي وفادار باشند. و هركس در يك حزب و گروه وارد شد بايد از ارتش و سپاه و ساير قواي انتظامي و نظامي وقواي مسلح خارج شود. و فرماندهان و مسئولان موظف هستند كه هر كس در يكي ازاحزاب يا گروههاي سياسي يا ديني وارد شد به او تذكر دهند كه از حزب و يا گروهها و ياسازمان خارج شود، و اگر تخلف كرد او را از ارتش يا ديگر قواي مسلح اخراج كنند، وهمه افراد موظف اند چنين اشخاصي را به فرماندهان معرفي نمايند. و بايد توجه داشته باشند كه ورود قواي مسلح در احزاب و گروهها و سازمانها پايه قواي مسلح را متزلزل خواهد كرد و غفلت از اين امر موجب پيگرد خواهد بود.
4 - همه مي دانيم كه ارتش ايران و ساير قواي مسلح از پشتيباني بي دريغ ملت درسراسر كشور آنچنان برخوردارند كه در طول تاريخ ، بي نظير يا بسيار كم نظير است . گمان ندارم كسي بتواند ادعا كند كه ملتي جز ملت عظيم الشان ايران از كوچك و بزرگ و زن ومرد سراسر كشور اينگونه پشتيبان قواي مسلح خود باشند و ايثارگر و داوطلب به جبهه هاي جنگ براي فداكاري و شهادت سبقت گيرند. و گمان ندارم هيچ معياري جزعقيده به مكتب و ايثار در راه خدا و هدف معنوي قادر به حل اين معما باشد. اينجانب به ارتش عزيز و ساير عزيزان نصيحت مي كنم كه قدر اين نعمت الهي را بدانيد و با تمام قوابكوشيد كه اين حضور عمومي ملت را در صحنه و اين پشتيباني بزرگ را حفظ نماييد. وراه آن استقامت و پايداري در راه هدف و فداكاري براي اسلام عزيز و ايران و جمهوري
صفحه : 204
اسلامي است . مادام كه شماها در حفاظت ميهن خودتان و اسلام و جمهوري اسلامي بااتحاد و انسجام كامل در صحنه باشيد، از توطئه هاي دشمنان اسلام براي براندازي جمهوري اسلامي نهراسيد و چون سدي آهنين در مقابل آنان بايستيد و با سرافرازي برمهاجمين تبهكار بتازيد و آنان را در هم كوبيد. ملت بزرگ يكدل و يكجهت پشتيبان شماست و دست عنايت حق تعالي و پرتو قدرت لايزال او بر سر شماست . پيروز باشيد وبا قدرت به پيش برويد و دشمنان خدا را از كشور خود برانيد و دست تباهكاران داخل وخارج را قطع كنيد و از خداوند قادر استعانت نماييد.
5 - ملت ايثارگر ايران ، عزيزان بسياري در جبهه ها از دست داده و تحمل رنجها وسختيهاي بسياري نموده و از دشمنان قسم خورده و دوست نماياني خيانتكار وتبه روزگار، دغلبازيهاي زيادي ديده اند، لكن در مقابل ، در پيشگاه خداوند متعال سرافراز و روسفيد، و در جهان نمونه و الگو، و در نزد نسلهاي آينده ماجور و سربلنداست . از خداوند تعالي براي ملت سعادت ابدي ؛ و براي رزمندگان در جبهه ها و پشت جبهه ها استقامت و پايداري ؛ و براي شهداي بزرگوار از اول نهضت تاكنون و پس از اين رحمت و مغفرت ؛ و براي آسيب ديدگان عافيت و سلامت ؛ و براي بازماندگان وستمديدگان صبر و شهامت ؛ و براي ارتش و ديگر قواي مسلح شجاعت و اخلاص ومروت ؛ و براي جمهوري اسلامي بقا؛ و براي گردانندگان آن حسن تدبير و سياست ؛ وبراي مخالفان جاهل و بي غرض آن ، بيداري و انصاف ؛ و براي غرض مندان و دشمنان آن خذلان و ذلت ؛ و براي مسلمانان جهان همبستگي و وحدت ؛ و براي كشورهاي اسلامي استقلال و عظمت ، و براي سران آنها خروج از قيد خودخواهي و سرپيچي ازتبعيت بيگانگان ؛ و براي همگان شناخت اسلام عزيز و عظمت و قدرت آن را خواستارم .
بار الها، ارتشيان و ساير رزمندگان اسلام را بر كفر جهاني هر چند فزونتر پيروز فرما، وتوفيق خدمت و اخلاص به همه ما عنايت فرما. سلام بر ارتشيان محترم ، و درود برسپاهيان و ديگر قواي مسلح .
روح الله الموسوي الخميني