• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 2 -  تشكر از مردم آمل
صفحه : 2
اصطلاح متمدن و پيشرفته شده است تا انقلابهايي كه در ساير كشورهاي كوچك شده است ، ما دلمان مي خواهد كه اينها مقايسه كنند، ببينند حجم برداشت اين جمهوري اسلامي با ضايعاتش چقدر است و آن مقداري كه جمهوري اسلامي با مردم ، با مخالفين عمل كرده است و مدتهاي زيادي به همه آنها فرصت داد، همه راهها باز بود، همه فرودگاهها باز بود به روي همه تا آنجايي كه ديد كه چنانچه بخواهد به همان وضع باقي باشد اينها دشمن با اسلام اند و دشمن با خلق اين كشور.
تشكر از مردم آمل
شما ملاحظه فرموديد كه اينها در داخل تبليغات زياد مي كردند، به خارج هم كه رفتندتبليغات زياد مي كنند، به اينكه مردم در اختناق اند، و خودشان همه مخالف اند باجمهوري اسلامي ، در صد شش تا موافق دارد جمهوري اسلامي ، يا فوقش ده تا، ولي سايرين همه موافق منفي و مخالف هستند. و ديدند كه همه آمالشان را به شمال دوخته بودند و بيشتر تبليغات اين بود كه شمال ديگر تقريبا صد در صد مخالف با جمهوري اسلامي هستند. و اينها همه قوايشان را جمع كردند و به آمل آن حمله وحشيانه غافلگيرانه را كردند، به اميد اينكه مردم آمل هم با آنها همدست بشوند، و آمل را مركز استان قراربدهند و بعد مازندران و جاهاي ديگر و رشت و همه جاها را بگيرند و جلو بروند. اينها به خيال خودشان با دست ملت مي خواستند كه - همان ملتي كه آنها تراشيدند كه مخالفند باجمهوري اسلامي - با اينها بيايند و مركز را هم بگيرند و حكومت را تغيير بدهند و بعد هم هر طوري كه دلشان مي خواهد عمل بكنند، مرتجعين را هم از بين ببرند! وقتي مواجه شدند با مخالفت مردم - مهم مخالفت مردم بود - [شكست خوردند] و ما بايد تشكر كنيم از شهر آمل و آن مردم فداكار كه مع الاسف ، خوب عده اي را هم شهيد دادند، لكن خوب اين مطلب را ثابت كردند كه آنجايي كه شما تمام آمالتان به آنجا بود با شمامخالفند؛ حالا شما مي خواهيد بياييد قم ؟ مي خواهيد بياييد تهران ، جاهاي ديگر؟مع ذلك ، رسانه هاي گروهي گذشتند از آن ، همين طوري يك چيزي ذكر كردند و از آن