• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 192 -  پيام به ملت ايران به مناسبت روز زن "جايگاه زن در فرهنگ اسلامي "
پيام
زمان : 25 فروردين 1361 / 19 جمادي الثاني 1402
مكان : تهران ، جماران
موضوع : تبيين جايگاه زن در فرهنگ اسلامي و تقدير از بانوان مبارز و شجاع ايران
مناسبت : ميلاد مسعود حضرت زهرا"س " - روز زن
مخاطب : زنان ايران
صفحه : 192
بسم الله الرحمن الرحيم
مبارك باد بر ملت عظيم الشان ايران بويژه زنان بزرگوار "روز مبارك زن "؛ روزشرافت عنصر تابناك كه زيربناي فضيلتهاي انساني و ارزشهاي والاي خليفه الله در جهان است .
و مباركتر و پربهاتر انتخاب بسيار والاي روز بيستم جمادي الثاني است ، روز پر افتخارولادت زني كه از معجزات تاريخ و افتخارات عالم وجود است ؛ زني كه در حجره اي كوچك و محقر، انسانهايي تربيت كرد كه نورشان از بسيط خاك تا آن سوي افلاك و ازعالم ملك تا آن سوي ملكوت اعلي مي درخشد. صلوات و سلام خداوند تعالي بر اين حجره محقر كه جلوگاه نور عظمت الهي و پرورشگاه زبدگان اولاد آدم است .
نقش زنان در عالم از ويژگيهاي خاصي برخوردار است . صلاح و فساد يك جامعه ازصلاح و فساد زنان در آن جامعه سرچشمه مي گيرد. زن ، يكتا موجودي است كه مي توانداز دامن خود افرادي به جامعه تحويل دهد كه از بركاتشان يك جامعه ، بلكه جامعه ها به استقامت و ارزشهاي والاي انساني كشيده شوند و مي تواند بعكس آن باشد. بدون شك آنچه در اين پنجاه سال روزگار سياه ايران به دست اين رژيم سيه روي (1) به ملت عزيزايران بويژه بانوان مظلوم آن گذشت با طرح و نقشه از پيش حسابشده ابرجنايتكاران
1- رژيم پهلوي .
صفحه : 193
جهان بوده است . رضاخان و فرزند جنايتكارش با فكر عليلشان به چنان جنايات عميقي دست زدند كه در طول تاريخ اين كشور، بي نظير و يا كم نظير بوده است .
ابر جنايتكاران كه ادامه حيات خويش را در اسارت ملتها بويژه ملتهاي اسلامي مي دانند در اين سده هاي اخير كه راهشان به كشورهاي اسلامي نفتخيز و ثروتمند باز شد،دريافتند كه تنها "قشر مذهبي " است كه مي تواند خار راهي در راه استعمار و استثمار آنان باشد. و ديدند كه حكم نيم سطري يك مرجع مذهبي مورد علاقه مردم داراي چنان قدرتي است كه دولت انگلستان و دربار قدرتمند قاجار را به زانو در آورد(2)؛ و نيزدريافتند كه زنان در آن نهضت نقش اساسي را داشتند. و متوجه شدند كه در مشروطه وپس از آن نيز زنان بويژه قشر متوسط محروم آنان هستند كه مي توانند با قيام خود، مردان را به ميدان بكشند. و احساس كردند كه تا اين عوامل به قوت خود باقي هستند نقشه هاي آنان نقش بر آب است . و لازم ديدند براي دست يافتن به اين كشورها و مخازن سرشارآنها پايه هاي مذهب و رهبري مذهبي قشرهاي مذهبي سست شود و از همان زمانها به فكر اين نقشه و عملي نمودن آن افتادند و توفيقهايي هم به دست آوردند، تا آنكه رضاخان را براي اين خدمت ، يافته و او را به قدرت رساندند، و او با اين سه عامل به پيكارسرسختانه پرداخت . و كساني كه آن زمان را به ياد دارند مي دانند اين خائن تبهكار بادستياري عمال بي وطنش با اينان چه كردند و براي پيروزي هر چه سريعتر نقشه هايشان چه راههايي را براي انحراف و مصرفي نمودن و به فساد كشاندن بانوان مظلوم در پيش گرفتند. كافي است نسل حاضر كه آن روزگار سياه را درك نكرده اند به كتابها، شعرها،نوشته ها، نمايشنامه ها، تصنيفها، روزنامه ها، مجله ها و مراكز فحشا و قمارخانه ها وشرابفروشيها و سينماها - كه همه يادگار آن عصر بودند - بنگرند و يا از آنان كه ديده اندبپرسند و نيز سئوال كنند كه نسبت به زن ، اين قشر انسان پرور و آموزگار، چه ظلمها وخيانتهايي در ظاهر فريبنده اي به اسم زن مترقي روا داشتند. شك نيست كه توده هاي
2- فتواي عالم بزرگ ، ميرزاي شيرازي در تحريم استعمال تنباكو در زمان ناصرالدين شاه قاجار. اين فتواي كوتاه به لغو قرارداد "رژي " انجاميد.
صفحه : 194
زنان مذهبي ، خصوصا محرومان جامعه مقاومت نمودند، ولي براي استعمارگران خائن در بسياري از قشرهاي مرفه و عشرت طلب توفيق حاصل شد و اينان بازار را براي اربابان گرم كردند. و اكنون نيز كه با عنايت خداوند متعال و فعاليت ملت عظيم الشان بويژه بانوان و زنان شيردل ، دست ستمكاران كوتاه شده است ، هنوز اقليتي ناچيز به كارهاي جاهلانه خود ادامه مي دهند؛ و اميد است ان شاءالله تعالي آنان هم از حيله هاي شياطين بزرگ وكوچك آگاه شده و از دم فريب آنان برهند.
ما بايد امروز كه روز زن است و به حقيقت در ايران عزيز روز زن است ، به زنان خويش افتخار نماييم . چه افتخاري بالاتر از اين كه زنان بزرگوار ما در مقابل رژيم ستمكار سابق ، و پس از سركوبي آن ، در مقابل ابر قدرتها و وابستگان آنان در صف اول ايستادگي و مقاومت از خود نشان داده اند كه در هيچ عصري چنين مقاومتي و چنين شجاعتي از مردان ثبت نشده است . مقاومت و فداكاري اين زنان بزرگ در جنگ تحميلي آنقدر اعجاب آميز است كه قلم و بيان از ذكر آن عاجز بلكه شرمسار است .
اين جانب در طول اين جنگ صحنه هايي از مادران و خواهران و همسران عزيز ازدست داده ديده ام كه گمان ندارم در غير اين انقلاب نظيري داشته باشد. و آنچه براي من يك خاطره فراموش نشدني است - با اينكه تمام صحنه ها چنين است - ازدواج يك دخترجوان با يك پاسدار عزيز است كه در جنگ هر دو دست خود را از دست داده و از هر دوچشم آسيب ديده بود. آن دختر شجاع با روحي بزرگ و سرشار از صفا و صميميت گفت : "حال كه نتوانستم به جبهه بروم ، بگذار با اين ازدواج دين خود را به انقلاب و به دينم ادا كرده باشم . " عظمت روحاني اين صحنه و ارزش انساني و نغمه هاي الهي آنان رانويسندگان ، شاعران ، گويندگان ، نقاشان ، هنرپيشگان ، عارفان ، فيلسوفان ، فقيهان و هركس را كه شماها فرض كنيد، نمي توانند بيان و يا ترسيم كنند. و فداكاري و خداجويي ومعنويت اين دختر بزرگ را هيچ كس نمي تواند با معيارهاي رايج ارزيابي كند. و اين روزمبارك ، روز اين زن و اين زنهاست - كه خدايشان براي اسلام و ايران و عظمت آن پايدارنمايد.
صفحه : 195
و هم اكنون يك نصيحت مخلصانه و پدرانه به بانواني كه جوانند و همسرانشان به لقاالله پيوسته اند مي نمايم كه از ازدواج ، اين سنت ارزنده الهي سرباز نزنند و با ازدواج خود يادگارهايي چون خود، مقاوم و ارزنده به جاي گذارند، و به وسوسه بعضي اشخاص بي توجه به صلاحها و فسادها گوش فراندهند. و نيز به پاسداران و سربازان و جوانان عزيزتذكر مي دهم كه ازدواج با اين بانوان را غنيمت شمرده و با انتخاب همسراني چنين ارزنده به زندگي شرافتمندانه خويش ادامه دهند. خداوند تعالي يار و مددكارتان باد.
درود و سلام بي پايان بر زن و زنها، اين عناصر ارزنده و مقاوم . مبارك باد بر همه ، روزارزشمند زن . خداوند پشتيبان اين كشور عزيز باشد و يار و ياور همه .
روح الله الموسوي الخميني