• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 188 -  بركات نمازهاي جمعه
صفحه : 188
صحنه و مردم هم هستند در صحنه ، حكومت هم - با - مردمي است ، اسلامي است ، آنهانمي توانند كاري بكنند. قدرت دارند، اما عقل هم دارند، [مي بينند كه ] نمي توانند كاري بكنند. آن وقت اينها مي توانند كار بكنند كه از داخل ما را بپوسانند. اگر از داخل ما را باتبليغات ، با كارهاي اعوجاجي ، از داخل يك كاري كردند، آن وقت مي توانند و ما بايد[اين را] حفظ كنيم .
واقعا ما اگر چنانچه اسلام را مي خواهيم - كه بحمدالله مي خواهيد، همه مي خواهيداسلام را - اگر اسلام را مي خواهيم ، بايد اين جمهوري را حفظش كنيم . و اينكه از دهن بعضيها در مي آيد كه اين از زمان شاه هم بدتر است ، خوب ، معلوم است اين [كه ] ازدهان امريكا مي خواهد در بيايد، از دهان اينها در مي آيد. آنها خودشان ابتدا نمي گويند،از اين راه از راه حلقومهاي فاسد مي گويند. ما بايد حفظ كنيم اين جمهوري را ما بايد اين نعمتي [را] كه خدا به ما داده است حفظ بكنيم . شما مي دانيد كه آن روزي كه اينها بودند،روحانيت اصلا منسي بود، داشتند كنارش مي زدند كه ببرندش از بين . اگر اينها يك مدتي مانده بودند، بكلي از بين مي بردند؛ خدا خواست كه رفتند اينها و حالا بحمدالله ،روحانيت كارهاي خودش را دارد انجام مي دهد.
بركات نمازهاي جمعه
اين نماز جمعه اي كه در همه جا هست ، شما ببينيد چه بركتي است اين نماز جمعه !واقعا انسان اگر بگويد كه اگر نبود الا اين نماز جمعه - تقريبا مردم را مهيا مي كند، مردم رابيدار مي كند اين نماز جمعه - و اگر نبود اين ، براي ما خيلي كار شده بود و بحمدالله ، همه چيز الان هست و همه چيز در راه [درست ] شدن است . و ما البته نبايد توقع داشته باشيم كه يك حكومتي كه همه با آن مخالف اند؛ همه با آن از خارج مخالف اند با آن ، اين يكدفعه بتواند يك مملكت [را] كه خرابه بود و اين طور با آن همه فساد دست ما داده اند- با آن همه فسادهايي كه شما مي دانيد كه چه فسادهايي [بوده ] بازارش چه بود، خيابانش چه بود، تا برسد به عشرتكده ها و تا برسد به جاهاي ديگر چه خبر بود - يكدفعه بتواند