• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 187 -  اتحاد ملت مانع از دخالت بيگانگان
صفحه : 187
نمي توانند به طور هرج و مرج ، دارايي آن كشور را ابرقدرتها ببرند.
تا اسلام تضعيف نشود، روحانيت تضعيف نشود، از بين نرود، نمي توانند اينهاكارهايشان را بكنند. و لهذا، از اولي كه رضاخان آمد به سركار تا آخر، از اول تا آخردرصدد اين بودند كه اسلام را تضعيفش كنند، با هر ترتيبي كه مي توانند؛ احكامش رايكي بعد از ديگري تضعيف كنند و روحانيت را هم ، كه خادم اسلام است ، اين را هم تضعيفش كنند و از بين ببرند. و ديديد كه رضاخان چه كرد با روحانيت و پسرش هم همين طور؛ هر كدام به يك راهي . و اين براي همين معناست كه مي خواهند اين اسلام نباشد در اينجا تا آن ها افسارشان باز باشد، هر كاري دلشان مي خواهد بكنند. واز اسلام اينها مي ترسند؛ از هيچ چيز نمي ترسند، الا از اسلام و اگر چنانچه كسي باشد كه با آنهاكاري نداشته باشد، البته آنها هم كاري با او ندارند؛ همان طوري كه از قراري كه گفته اند،انگليسي ها كه آمده بودند به عراق . كسي بالاي مناره اذان مي گفت . گفت : اين چه مي گويد؟ گفتند: اين اذان مي گويد. گفت : به امپراتوري انگلستان كه لطمه اي نمي زند؟گفت : نه . گفت : هرچه مي خواهد بگويد. ميزان ، لطمه نزدن به امپراتوري هاست . آن وقت به انگلستان ، حالا به امريكا. انسان اين معناست [كه بايد توجه كند].
اتحاد ملت مانع از دخالت بيگانگان
و من كرارا اين را گفته ام كه آذربايجان يك خصوصيت خاصي دارد در ايران . يك همسايه اي دارد كه خصوصيت خاصي دارد آذربايجان . و آذربايجان هميشه يك سدي بوده است در مقابل اين كارهايي كه مي خواسته بشود و حالا ان شاءالله ، بيشتر بايد باشد؛يعني ، علماي آذربايجان مردم را همين طوري مهيا نگه دارند؛ براي اينكه تا مردم درصحنه اند و مهيا هستند، اينها - ولو زور هم دارند - كاري نمي كنند، آن روزي كه در بين مردم يك اختلافي پيدا بشود، بين مردم و حكومت اختلاف پيدا بشود، بين خودروحانيون - خداي نخواسته - يك وقت اختلاف پيدا بشود، آن روز است كه ممكن است آنها يك وقتي دخالت بكنند. مادامي كه همه مردم با هم هستند، روحانيت هست در