• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 185 -  توصيه ائمه جمعه به همكاري با دولت
صفحه : 185
مردم و يك روحانيت مثل ايران پيدا نمي كنيد. اين را من به طور اطمينان عرض مي كنم .شما نمي توانيد پيدا كنيد در تمام [دنيا] يك حكومتي كه مردم دنبالش باشند و پشتيبانش باشند؛ علتش هم اين بوده است كه حكومتها آن كه اسلامي نبوده و آن كه اسلامي بوده است با اسم "اسلام " بوده ، ولي محتوا نبوده ، هيچ نبوده . شما همين حكومتهايي كه مي توانيد به آنها اطلاع پيدا كنيد - حكومتهاي اسلامي - گمان نكنيد كه هيچ يك از اين حكومتها مردم همراهشان باشند؛ براي اينكه آنها آن طوري كه اين حكومت با مردم است و مردمي است ، آنها نيستند.
شما ملاحظه كرديد سابق هم در ايران چه جور بود وضع ، وضع حكومتها در هربلادي چه بود. بنده در جواني ، خوب ، آن حكومتهاي زمان قاجار را ديدم ، بعد هم حكومتهاي زمان اينها را. يك حكومت در يك بلدي كه مي آمد، مالك جان و مال مردم كانه بود و مردم [بايد] در مقابل او بايد هيچ حرف نزنند. من خودم مشاهده كردم كه حكومتي كه در، مال ولايت "ثلاث "ها بود، در مركزش گلپايگان بود و آمده بودخمين . من بچه بودم . يكي از تجار درجه يك خمين را كه يك آدم بسيار متدين بود،بسيار آدم خوبي بود؛ حالا چه بهانه اي اين مرد خبيث پيدا كرد، [نمي دانم ] توي اتاقش رفته بودند، نشسته بودند، كشيدنش آوردندش توي حياط، بستندش به چوب و به كف پايش چوب زدند، بعد هم آن فراش خبيثي كه همراهش بود - من توي دالان وقتي داشت مي رفت ، ديدم - با چك به پشت گردنش زد تا بردند. حالا چي از او گرفتند، آن را ديگرمن نمي دانم . وضع حكومتها اين طور بود. وضع آن بالاتر از حكومتها [را] هم كه شمامي دانيد. خودتان كه ادراك كرديد زمان رضاشاه چه بود، حالا چه بود. و شما نمي توانيدالان پيدا كنيد يك رئيس جمهوري در تمام روساي جمهور، مثل اين رئيس جمهوري كه ما داريم ؛ كه روحاني باشد و واقعا روحاني باشد، واقعا علاقه مند به روحانيت باشد، يايك دولتي كه مردم همراهش باشند.
توصيه ائمه جمعه به همكاري با دولت
شما مي بينيد در اين جنگي كه واقع شده است اين مردم چطور فداكاري دارند