• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 167 -  بكارگيري اسلحه براي اهداف الهي
صفحه : 167
بكارگيري اسلحه براي اهداف الهي
از اول اين جنگ تحميلي ، ما ببينيم كه سپاهيان ما و ارتش ما اسلحه هاي خودشان رادر چه كار به كار بردند، در چه جهت به كار بردند. و امريكا و آنهايي كه دنبال [اويند] -يعني ، صدام را وادار كردند به اين امر - آنها در چه كار. وقتي ملاحظه مي كنيم ، مي بينيم كه طياره هاي آنها دزفول و آبادان را، اهواز و انديمشك را، امثال اينها را مي كوبد، و آن مردم را كوبيده است ، و آنجاها را خراب كرده است ، و الان يك خرابه اي بعد از اينكه اينها بروند، يك خرابه اي دست كشور ما هست ، و اسلحه هاي ما [در] دفاع از اين ملت ضعيف است ، [كه ] به كار مي رود، در راهي كه خدا فرموده است ، اسلحه هاي ايران الان -غير آن كه دست منحرفين است - آن كه به حسب توده هاي مردم ميزان است ، به حسب اجتماع ميزان است ، اين اسلحه ها در راه تحقق آرمانهاي اسلامي و الهي دارد به كارمي رود و آن اسلحه ها در راه تخريب و براندازي اسلام دارد به كار مي رود. اينكه من عرض مي كنم كه دنيا تهديد به فنا [مي شود، ] از راه سراشيبي در اخلاق دارد حركت مي كند، براي اين است كه اين دو طايفه اي كه يك طايفه حمله كردند وزن و بچه مردم راآواره كردند و همين طور زن و بچه مردم را از عراق هم آواره كردند و كشور ما را آن طور خراب كردند كه ما سالها بايد زحمت بكشيم ، تا برش گردانيم به حال اول ، مي بينيم كه كشورهاي مختلفي با يك همچو ستمگر و يك همچو خبيثي دارند كمك مي كنند؛اسلحه مي فرستند و همه چيز، افراد هم مي فرستند تبليغات مي كنند، اكثرا صرف وقت مي شود براي اينكه اين جمهوري اسلامي را از بين ببرند.
از قراري كه در اين نوشته ها يا در گفته ها بود، رئيس جمهور امريكا گفته است كه اين جنگ را ديگر بايد يك كاري بكنيم از بين برود؛ براي اينكه اين جنگ ديگر به نفع امريكا نيست . شما ببينيد اين چه اقراري است كه يك نفر آدم ، رئيس جمهور يك كشورابر قدرت - به اصطلاح - همچو اقرار مي كند كه جنگ تا حالا به نفع امريكا بوده است ؛براي اينكه جنگ براي به هم زدن اين جمهوري اسلامي بوده است ، حالا كه مي بينيم نمي شود اين كار و ممكن است كه جمهوري اسلامي رشد زياد بكند و ساير كشورهاي