• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 149 -  پيام به فرماندهان نظامي "تجليل از رشادتهاي رزمندگان در عمليات فتح المبين "
پيام
زمان : 10 فروردين 1361 / 4 جمادي الثاني 1402
مكان : تهران ، جماران
موضوع : تجليل از رشادت هاي رزمندگان در عمليات بزرگ "فتح المبين "
مخاطب : آقايان : ظهير نژاد، قاسمعلي - صياد شيرازي ، علي - معين پور - رضايي ، محسن "فرماندهان نيروهاي ارتش و سپاه پاسداران "
صفحه : 149
بسم الله الرحمن الرحيم
ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص (1)
تيمسار ظهيرنژاد "رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران "، سركار سرهنگ صياد شيرازي "فرمانده نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران "، جناب آقاي محسن رضايي "فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران "، سركار سرهنگ معين پور "فرمانده نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران ".
پيام آرامش بخش و افتخارآميزتان پيرو پيروزيهاي بزرگ سلحشوران ظفرمندعمليات فتح المبين واصل و موجب سرافرازي گرديد. گرچه اين شجاعتها و فداكاريها وپيروزيهاي عظيم كم سابقه يا بي سابقه در بعد نظامي و ميدان نبرد از طرف نيروهاي مسلح عظيم القدر جمهوري اسلامي ، آنچنان افتخارآفرين و اعجاب آميز است كه با مقياسهاي عادي و معيارهاي نظامي و جنگي نتوان ارزش پرعظمت و غرورآفرين آن را با الفاظمحدود و عبارات معدود توصيف نمود و شجاعت و حمله برق آساي سلحشوران ايران بزرگ را به ذهن آورد، و با قلم و بيان اظهار كرد. گر چه اين شكل پيروزيها و سلحشوريهادر باب خود بي نظير يا كم نظير است ، و گر چه اين نحو تاختن بر نيروهاي زميني و هوايي دشمناني كه تا بن دندان با سلاحهاي سنگين و سبك مدرن غربي و شرقي مسلح بودند،
1- سوره صف ، آيه 4: "خدا دوست دارد كساني را كه در راه او در صفي چونان سدي "نفوذ ناپذير" كه اجزايش را باسرب به هم پيوند داده باشند، مي جنگند".
صفحه : 150
در جنگهاي جهان نمونه است كه در ظرف كمتر از يك هفته آنچنان مات شوند كه هرچه دارند بگذارند و فرار نمايند و يا تسليم شوند، به صورتي كه قواي مسلح ما تاكنون نتوانند اسيران و كشتگان و غنايم را به شمار آورند، و گر چه تمام اين امور بر خلاف عادت به صورتي معجزه آسا تحقق يافت ، لكن آنچه انسان را در مقابل رزمندگان جبهه ها و پشتيبانان آنان در ميدان رزم مثل جهاد سازندگي و همچنين فيلمبرداران جان بركف عزيز و پزشكان و پرستاران متعهد و والامقام و خبرنگاران جسور و مردمان ميليوني پشت جبهه به خضوع وادار مي كند، بعد معنوي آن است كه با هيچ معياري نمي توان سنجيد و با هيچ ميزاني نمي توان عظمت آن را دريافت .
ما عقب ماندگان و حيرتزدگان ، و آن سالكان و چله نشينان و آن عالمان و نكته سنجان و آن متفكران و اسلام شناسان و آن روشنفكران و قلمداران و آن فيلسوفان و جهان بينان و آن جامعه شناسان و انسان يابان و آنهمه و همه ، با چه معيار اين معما را حل و اين مسئله را تحليل مي كنند كه از جامعه مسمومي كه در هر گوشه آن عفونت رژيم ستمشاهي فضارا مسموم نموده بود، بازار و مغازه هايش مسموم ، خيابانها و گردشگاههايش مسموم ،تفريحگاهها و سينماهايش مسموم ، مطبوعات و رسانه هاي گروهي اش مفتضح ومسموم ، وزارتخانه ها و اداراتش مسموم ، مجلس شورا و دادسراها و دادگاههايش مسموم ، مراكز تعليم و تربيتش از كودكستان تا دانشگاهش مسموم و بدتر از مسموم ، وفضاي حاكم بر سرتاسر كشور مسموم ، كه هر يك براي مسموم نمودن جوانان و به فسادكشاندن آنان عاملي فعال بود، و نونهالان و تازه جوانان ما در يك چنين محيطي به جواني و رشد رسيده بودند كه به حسب موازين و عادت بايد سرشار از مسموميت و فساد اخلاق و عقيدت باشند، كه اگر معلم و مربي اخلاق و مهذب نفوس بخواهد تنها يكي از آنها را باصرف سالهاي طولاني متحول گرداند ميسر نگردد، چگونه در ظرف سالهاي معدود ازبطن اين جامعه و انقلاب - كه خود نيز اگر معيارهاي عادي را حساب كنيم بايد كمك به فساد كند - يك همچو جوانان سرشار از معرفت الله و سراپا عاشق لقاالله و با تمام وجودداوطلب براي شهادت جان نثار براي اسلام كه پيران هشتاد ساله و سالكان كهنسال به
صفحه : 151
جلوه اي از آن نرسيده اند، بسازد؟ جز دست غيبي و دستگيري الهي و تصرف ربوبي ، باچه ميزان و معيار مي توان تحليل اين معما كرد؟
اينجانب هر وقت با يكي از اين چهره ها روبه رو مي شوم و عشق او را به شهادت دربيان و چهره نوراني اش مشاهده مي كنم احساس شرمساري و حقارت مي كنم . و هر وقت در تلويزيون ، مجالس و محافل اين عزيزان كه خود را براي حمله به دشمن خدا مهيامي كنند، و مناجات و راز و نيازهاي اين عاشقان خدا و فانيان راه حق را در آستانه هجوم به دشمن مي نگرم كه با مرگ دست به گريبان هستند و از شوق و عشق در پوست نمي گنجند، خود را ملامت مي كنم و بر حال خويش تاسف مي خورم . اكنون ملت مادريافته است كه : "كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا"(2). مجالس حال و دعاي اينان شب عاشوراهاي اصحاب سيدالشهدا را در دل زنده مي كند.
جوانان عزيزم و فرماندهان محترم ، شما توقع نداشته باشيد كه من بتوانم از عهده ثناي شما و شكر عمل شما برآيم . شما را همان بس كه محبوب خداي تعالي هستيد، و خداي شما فرموده كه شما را كه چون سدي محكم و بنياني مرصوص در مقابل دشمنان خدا وبراي رضاي او ايستاده ايد دوست مي دارد. و اين است جزاي شما و اين است عاقبت عمل شما. پس ، از اين مرحله بگذرم و از گروههايي كه از جهات مختلف در جبهه ها باآن حال جنگ و نزديكي خطر، شما را كمك كرده و مي كنند و در خدمت شما بوده وهستند بايد تشكر كنم . خدايتان يار و مددكار و رحمت حق بر شهداي عزيزتان و خاندان محترمشان كه با شجاعت و شهامت به شهادت فرزندان و نزديكانشان افتخار مي كنند،خود را و فرزندان خود را از اسلام و براي اسلام مي دانند. سلام خدا و بزرگان دين برشهدا و خاندانشان و بر رزمندگان در راه اسلام و ايران . والسلام عليكم و رحمه الله وبركاته .
روح الله الموسوي الخميني
2- هر روز عاشورا و هر زميني كربلاست .