• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 14 -  سخنراني در جمع جانبازان انقلاب و جنگ تحميلي "اسناد جنايت امريكا و صدام "
سخنراني
زمان : صبح 15 بهمن 1360 / 9 ربيع الثاني 1402
مكان : تهران ، جماران
موضوع : اسناد جنايات امريكا و صدام
حضار: مهدي كروبي "نماينده امام و سرپرست بنياد شهيد" - جانبازان انقلاب و جنگ تحميلي
صفحه : 14
بسم الله الرحمن الرحيم
جانبازي ، سند جنايت امريكا و شجاعت جانبازان
من تشكر مي كنم از شما برادران و عزيزان كه با حال نقاهت اينجا آمديد كه هم موجبات تاسف من را زيادتر كنيد و هم موجبات سرافرازي من . شما عزيزان و بستگان شما و شهدا و بازماندگان شهدا، سند در دست داريد. وجود شما سند دو امر است : يكي سند جنايت امريكا و صدام وابسته امريكا و يكي سند بسيار گوياي شجاعت شماست .شما تعهد خودتان را ثابت كرديد. شما ثابت كرده ايد و سند داريد به اينكه متعهد به اسلام و قرآن كريم و ملت اسلام هستيد. شما رهبران اين نهضت هستيد و ما از قافله عقب مانديم . من با كمال صداقت اعتراف مي كنم به اينكه ما سندي بر ادعايي اگر بكنيم ،نداريم و شما عزيزان بدون ادعا، بدون توقع مدح و ثنا و بدون توقع پاداش ، تعهدخودتان را به اسلام و قرآن كريم ثابت كرديد. شما و شهيدان اين ملت و بستگان شما وبازماندگان شهدا در محضر خدا با يك سند ثبت شده وارد مي شويد و ما همچو سندي رانداريم . سعادت مال شماست و مال بستگان شما و مال شهدا و مال بازماندگان شهداست .صدام با اين جنايت ثابت كرد كه مقدار تعهدش بر امريكا چقدر است و مقدارطرفداري اش از عرب چقدر است و شما هم ثابت كرديد به اينكه تا چه اندازه اين شخص جنايتكار است . جنايتكاري كه براي رسيدن اربابهايش به مطامع خودشان هم ملت ايران و هم ملت عراق را مي خواهد به تباهي بكشد. و شما ثابت كرديد كه امثال
صفحه : 15
صدام و حسين برادر صدام ، حسين اردني (1) همچه عرضه اي ندارند. آنها كه با سرنيزه مي خواهند حكومت كنند و با سرنيزه در جبهه ها ارتش بفرستند، آنها عرضه اين را كه بايك ملتي كه با شجاعت خود و تعهد خود به اسلام و روي گشاده به طرف مرگ مي رود،به طرف شهادت مي رود، تا مرز شهادت مي رود، نمي توانند مقابله كنند. صدام خودش را با دست خودش براي حماقتي كه داشت به هلاكت رساند و حالا نوبت حسين اردني است . اينها در كشورهاي خودشان و در بين ملت خودشان رسوا هستند و داوطلبي كه حسين ادعا كرده است - از قراري كه بعض اشخاص مطلع مي گويند - قضيه داوطلبي نيست ، بله ، خودش تنها داوطلب است ، اما او به جبهه ها نمي رود و ترسوتر از آن است كه وارد بشود در جبهه ها. او در همان محل خودش مي نشيند و يك دسته اي را با سرنيزه به عنوان داوطلب مي فرستد به هلاكت برسند.
اثبات زنده بودن ملت ايران
ملت ايران امروز همه ثابت كردند به دنيا كه ملتي هستند زنده ، ملتي هستند متعهد به عقايد خودشان و در راه عقيده شهيد شدند يا تا مرز شهادت رفتند و ما هر روز شاهداشخاصي هستيم كه از ما مي خواهند كه دعا كنيم به شهادت برسند و دعا مي كنيم كه به پيروزي برسند. مشكلات انقلابات زياد است و انقلاب ما به حسب قاعده ، به حسب موازين طبيعي و مادي بايد نسبت به مشكلات انقلاب ديگر، صد چندان باشد؛ براي اينكه ما يك ملتي بوديم تحت ستم در طول شاهنشاهي و بخصوص در طول پنجاه سال سلطنت كثيف خاندان پهلوي و ما هيچ يار و ياوري جز خداي تعالي نداشتيم و ما و ملت ،ملت عزيز ما خود قيام كرد و نهضت كرد و همه قدرتها را عقب زد. نهضتها و انقلابهاي ديگر در مقابلش اگر يك قدرتي ايستاده بود، يك قدرت ديگر هم پشتيبان داشت ؛ ماخود ايستاديم و از هيچ كشوري پشتيباني نشد و ما اتكال به غير خدا، به كشوري پيدانكرديم . و اين قدرت معنوي و الهي است كه در همه پيدا شده است و در شما جوانان
1- ملك حسين ، پادشاه اردن .
صفحه : 16
عزيزي كه الان در اينجا حاضر هستيد، با سند جنايت امريكا، قدرت روحي خودتان ازحسين و صدام بيشتر است . آنها به قدرت مادي اتكال دارند و شما به قدرت الهي اتكال داريد. كشور ما و ملت عزيز با اينكه هيچ كس و هيچ كشوري از او حمايت نظامي نكرد ودر دست خودش هم هيچ چيزي كه بتواند مقابله كند با قدرت شيطاني محمدرضا نداشت الا ايمان راسخ به مكتب ، قيام كرد و در 22 بهمن نظام فاسد شاهنشاهي را شكست داد ونظام مترقي اسلامي را برپا كرد و همه براي خدا بود. فريادها از سرتاسر كشور فرياد الهي بود، نداي حق بود از حلقوم شما. و خداوند وعده نصرت به شما داده است ، لكن باقي باشيد به آن تعهداتتان ؛ شماها وفا كنيد به عهد خدا، خداوند وفا مي كند به عهد شما؛شماها نصرت بدهيد به دين خدا و خداوند نصرت مي دهد به شما. نصرت خدا در اين سه سال واضح و روشن بود؛ هر توطئه اي بر ضد شما و جمهوري شما بپا شد خداي تبارك و تعالي يا با دست شما يا با دست ديگران آن توطئه ها را خنثي كرد. و از حالا به بعد هم دلخوش باشيد، دلگرم باشيد كه شمايي كه با اين سند، با اين سند گويا، با اين سندصريح در مقابل خدا هستيد و شهداي شما با آن سند در محضر خداي تبارك و تعالي هستند، خداوند شما را نصرت مي كند و توطئه ها را خنثي مي فرمايد. من تكرار بايد بكنم وقتي كه امثال شما قدرتمندان روحي را ببينم با اين روحيه بزرگ و با اين عظمت روح خجالت مي كشم كه خودم را يك انسان متعهد بدانم . من از خداي تبارك و تعالي براي شهدا رحمت و براي شما سعادت و سلامت ، براي متعلقان و بازماندگان همه ، عزت وسعادت و سلامت خواستارم .
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته