• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 132 -  آسيب ناپذير بودن ملت ايران
سخنراني
زمان : صبح 1 فروردين 1361 / 25 جمادي الاول 1402
مكان : تهران ، حسينيه جماران
موضوع : مقايسه بين جمهوري اسلامي و رژيم پهلوي
مناسبت : حلول سال نو
حضار: خامنه اي ، سيد علي "رئيس جمهور"، رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، رئيس ديوانعالي كشور، اعضاي شورايعالي قضايي ، نخست وزير، اعضاي هيات دولت ، اعضاي شوراي نگهبان ، دادستان كل كشور، دادستان كل انقلاب ، حاكم شرع و دادستان انقلاب اسلامي مركز، جامعه مدرسين حوزه علميه قم ، اعضاي ستاد انقلاب فرهنگي ، مدير عامل و مسئولان صدا و سيما، روحانيت مبارز، رئيس و اعضاي ستاد مشترك ارتش ، فرماندهان روساي دواير سياسي ايدئولوژيك ، نمايندگان پرسنل نيروي هوايي ، دريايي ، زميني ،شهرباني ، ژاندارمري ، سپاه پاسداران انقلاب ، كميته مركزي انقلاب ، بسيج ، مسئولان نهادهاي انقلاب اسلامي ، اعضاي ستاد برگزاري نماز جمعه تهران ، طبقات مختلف مردم .
صفحه : 132
بسم الله الرحمن الرحيم
آسيب ناپذير بودن ملت ايران
متقابلا حلول سال جديد را بر شما آقايان كه خلاصه يك ملت مظلوم و يك ملت فداكار هستيد، [تبريك ] عرض مي كنم . و به همه ملت و ملتهاي جهان و مسلمين جهان ومستضعفين جهان تبريك عرض مي كنم ، و من اميدوارم كه اين سال طليعه پيروزيهاي بسيار باشد كه بزرگترين آنها پيروزي معنوي است .
من يك كلمه راجع به بعدهايي كه در سال گذشته تحقق يافت و آقايان از بعدهاي مختلفش صحبت كرده اند، من هم مختصرا يك كلمه عرض كنم ، و آن اينكه سال گذشته سال آزمايش قدرتها، آزمايش قلمها، آزمايش زبانها و آزمايش فعاليتهاي ضد انقلاب بود؛ ضد انقلاب به معناي وسيع كه از خارج و داخل ؛ [در خارج ] دولتهاي ابر قدرت ووابستگان به آنها و در داخل ، گروههاي مختلف روي هم رفته آزمايش كرده اند و ما هم آزمايش كرديم ، هم قدرتها را و هم تبليغات خارجي و داخلي را. اگر چنانچه ، جمهوري اسلامي ايران شبيه به جمهوري هاي ديگر يا رژيمهاي ديگر بود، ما بايد با اينهمه تبليغات
صفحه : 133
دامنه دار همه گروههايي كه در خارج و داخل هستند و توطئه هاي داخل و خارج ، بايد مافاتحه جمهوري اسلامي را بخوانيم ، لكن آزمايشها براي ما و براي خود آزمايشگران روشن كرد. گرچه آنها به روي خودشان نمي آورند، لكن مطلب روشن شد كه يك ملت نظير ملت ايران ، كه در تحت پرچم بزرگ اسلام مي خواهد ادامه حيات بدهد، با اين توطئه ها، با اين قدرتها و با اين شيطنتهاي قدرتها و تفاله آنها در داخل و خارج آسيب نمي بيند. اين يك مطلب ادعايي نيست ، اين يك مطلب عيني است ؛ مطلب ملموس است . از اول مي گفتند كه اين جمهوري اسلامي ، دو سه ماه يكي دو سه ماه بيشترنمي تواند تاب بياورد، بعد صدام را وادار كردند كه او هم به خيال خودش ، يكي دو هفته بيشتر لازم نبود تا اينكه ايران را قبضه كند، و بعد هم اين اشخاصي كه در كمين نشسته بودند كه ملت زحمت بكشد و آنها ربحش را ببرند، آنها هم در خيال اين بودند كه ملت را گول بزنند و با خودشان همراه كنند و كشور را برگردانند به حال وابستگي به امريكا يااحيانا شوروي . همه آزمايشها را كردند؛ آزمايش نظامي كردند، آزمايش توطئه هاي داخل و انفجارات و امثال اينها، همه آزمايش شد و ما مي بينيم كه امروز ملت ايران ازسال سابق و از سابقتر، منسجمتر است و ما به خودمان وعده مي دهيم كه با خواست خداي تبارك و تعالي ، اين انسجام هرچه بيشتر حاصل بشود و گروههايي كه بازي خورده اند يا به طمع طعمه بودند، آنها هم بپيوندند به اين ملت و براي كشور خودشان فعاليت كنند.
من امروز يك مقايسه عبوري مي كنم بين دستگاههاي ايران و همه چيزهايي كه درايران هستند بالفعل و آنهايي كه در زمان سابق بودند، براي جواب از آن اشخاصي كه مي گويند كه آن زمان ، زمان شاه بهتر از حالا بود و براي آن اشخاصي كه مي گويند:كاشكي اسم [اسلام ] روي اين جمهوري نبود و براي آن اشخاصي كه به خيال خودشان ،براي اسلام اشك تمساح مي ريزند و من مي دانم كه باطن قلبشان چه است . در يك كشور، متصديان آن كشور و كساني كه دولتمردان اين كشور هستند و در تشكيل يك دولت دخالت دارند، ارگانهاي مختلف است و من مقايسه مي كنم :
صفحه : 134
مقايسه مسئولين نظام با رژيم سابق
از رئيس جمهور شروع مي كنم . اين آقاياني كه مي گويند كه زمان شاه بهتر بود، آقاي خامنه اي (1) را مي گويند از شاه ظالمتر است ! آقاي خامنه اي را مي گويند كه اموال اين ملت را در داخل و خارج دارد مي چاپد و بيشتر از زمان شاه ايشان دارد مي چاپد! اين مسئله را مي گويند! مي توانند مقايسه كنند ما بين رئيس جمهور فعلي ما و رئيس جمهورقبل از ايشان با روساي جمهور تمام دنيا و با سلاطيني كه به مال و جان مردم آن طور تعدي مي كنند؟ مقايسه مي شود كرد؟! من براي آنهايي كه چشم و گوششان را هواي نفس بسته و مرضهاي داخلي خودشان را نمي توانند ببينند، اين مطلب را مي گويم . اگر مي گوينداين طور است خوب ، اعلام كنند. املاك و - عرض بكنم كه - كاخها و ويلاها و امثال اينهارا اعلام كنند كه ايشان اين قدر تهيه كرده است يا مشغول است [تهيه كند].
بعد مي آييم سراغ مجلس . افرادي كه در مجلس هستند، از رئيس مجلس ، آقاي هاشمي ، (2) با ساير افرادي كه در مجلس هستند، اين را مقايسه بكنيد با مجلس سابق حتي بهترين ارگاني كه در آن وقت بود و دولتي كه در آن وقت بوده و مجلسي كه در آن وقت بود، و مقايسه كنيد با مجلس زمان رضا خان و محمدرضاخان . كداميك از روساي مجلس بهتر از رئيس مجلس حالا هستند؟ و كدام يك از افراد كانديداي مردم بهترهستند؟ بله ، در طول مشروطيت افراد بسيار ارزنده اي در مجلس بودند، اما در اين پنجاه سال اخير كه يك نفر هم آدمي كه بشود به او گفت "اين نماينده ملت است " سراغ نداريم .بعد از اينكه آن مجلسي كه مرحوم مدرس در آن بود، به مجرد اينكه مجلس تمام شد،فرستادند ايشان را گرفتند و بردند و با آن زجرها شهيد كردند، شما ديگر سراغ داريديك مجلسي كه واقعا مال ملت باشد و مردم خودشان به طور آزاد انتخاب كرده باشند؟اگر سراغ داريد، خوب ، لازم نيست حالا بگوييد "ما مي ترسيم عمومي بگوييم "، خوب ،خصوصي بگوييد؛ امضا محفوظ!
1- آقاي سيد علي خامنه اي ، رئيس جمهور.
2- آقاي اكبر هاشمي رفسنجاني ، رئيس مجلس شوراي اسلامي .
صفحه : 135
مي آييم سراغ شوراهاي نگهبان . در تمام دوره مشروطيت - جز آن اول كه يك صورتي برايش بود - ديگر شوراي نگهبان ما نداشتيم . خوب ، اين شوراي نگهبان كه نداشتيم ، شما مي گوييد كه حالا مثل آن وقت است ، براي اينكه حالا هم شوراي نگهبان نداريم ما؟! يا اگر داريم يك مردمي هستند نظير مردم آن وقت و نظير دست [اندر]كاران آن وقت ؟! آنجا هم كه نمي توانيد بگوييد؛ براي اينكه نبود شوراي نگهبان .مي گوييد بودن شوراي نگهبان از نفس اين مجلس است كه نفس اين جمهوريت است كه زمان شاه كه آن نبود، بهتر بود؟ اگر مي گوييد، آن را هم باز بنويسيد.
مي آييم سراغ دولت . من مي توانم ادعا بكنم كه از آن وقتي كه در دنيا دولت تحقق پيدا كرده ، تا حالا، دولتي مثل دولت ما نبود. اگر آن وقتها تو مجلس افراد نادري بودند كه كارهاي مجلس را مي خواستند تصحيح بكنند، لكن در دولتها آن قدري كه من سراغ دارم - دولتي كه روي هم رفته مثل اين دولت باشد - ما نداريم ، نداشتيم . يا "ملك "ها و"سلطنه ها" و كذا بودند كه آنها خوبانشان آن بود كه غارتگري را چندان اشكال بر آن نداشتند. من يك دفعه كه نخست وزير، آخري ، در اواخر دكتر اميني (3) بود، آمد آنجا، به او گفتم كه چطور شده است كه يك نفر كه مثل ساير مردم است ، چيزي ندارد، وقتي كه وارد مي شود در دولت ، بعد از چند وقت چيزدار مي شود؟ اين از كجا آمده ؟ چطور شده اين طور است ؟ خوب ، جوابي نداشت كه بدهد. جواب هم نمي داد. لابد حالا داردجواب مي دهد!
مي آييم سراغ قوه قضاييه و كيفيت قضا. شما در چه زماني سراغ داريد كه يك همچوافرادي شوراي قضايي را تحقق بدهد؟ اگر اطلاع داريد و ما اطلاع نداريم ، خوب ، آن راهم تذكر بدهيد كه قضاوت در زمان محمدرضا، در زمان رضا شاه ، از حالا بهتر بود؛قضات آن وقت از قضات حالا بهتر بودند. قضات آن وقت را من نمي خواهم صحبتي بكنم از آنها، ولي شماها مي دانيد كه وضع چه جوري بود و چه اشخاصي بر مال و جان
3- آقاي علي اميني ، نخست وزير ايران در اوايل دهه 40.
صفحه : 136
اين كشور حكومت مي كردند؛ قضاوت مي كردند. حالا اين شوراي قضايي ، كه از علماتحقق پيدا كرده است ، شما مي گوييد اين شوراي قضايي قدرتهاي قضايي سابق بهتربود؟! و با همه نقيصه اي كه ما داريم و اين نقيصه را هم نمي توانيم با اين زودي از بين ببريم ، مع ذلك ، قضاي فعلي و قدرت قضاي فعلي اصلا طرف نسبت با سابق نيست . اگرمي گوييد هست ، اطلاع بدهيد. رئيس ديوانعالي كشور را در سابق و حالا پهلوي هم بگذاريد، دادستانها را با دادستان فعلي و همين طور. اينكه مي گوييد زمان محمدرضا بهتراز اين بود، من نمي دانم . اينها چيزهايي است كه هست .
خوب ، مي آييم سراغ ارتش . ارتش زمان محمدرضا بهتر از اين ارتشي [است ] كه هست الان و دارد جانفشاني مي كند و دارد در جبهه ها خون خودش را مي دهد ومي خواهد دفاع كند از كشور خودش ، شما اگر سراغ داريد يكي از اين ارتشيها حالا،يكي از كارهايي كه آن سپهبدها و بالاتر[ها] و پايينترها مي كردند، اگر پيدا كرديد يك نفر در بين اينها كه اين كارها را مي كند، معرفي كنيد، لكن نمي توانيد معرفي كنيد. شماشهرباني حالا را بدتر از شهرباني زمان سابق مي دانيد؟ شماها يادتان رفته است كه رئيس شهرباني در همان قم با بزرگتر عالم شما چه مي كرد و به شما چقدر اعتنا داشت ؟ شمايادتان رفته است كه يك حكومتي كه مي آمد در قم و مركز تشيع ، با شماها چه مي كرد؟چه جور رفتار مي كرد؟ و در هرجا حالا، شهرباني حالا از شهرباني زمان محمدرضا بدتراست ؟! مثل پاسدارها ما داريم در زمان محمدرضا و در سابق بر او و در طول تاريخ ؛ يك همچو پاسدارهايي ما داريم ؟ اگر داريم ، اطلاع بدهيد.
عمده اين است كه آقايان يا بي اطلاع اند و وارد در مسائل نبوده اند؛ يك مسجدي رفته اند و يك درسي هم گفته اند و ديگر جهات ديگر را به آنها نگفته اند، يا مطلع اند،لكن مي خواهند بگويند. شمايي كه مي گوييد زمان رضاشاه بهتر از حالا بود، در زمان رضاشاه ، شما چه وضعي داشتيد؟ نه شما، مرحوم شيخ ما(4) - رضوان الله عليه - چه حالي
4- آقاي عبدالكريم حائري يزدي ، موسس حوزه علميه قم و استاد امام در علوم نقلي .
صفحه : 137
داشت ؟ در يك قضيه اي ، كه شايد قضيه كشف حجاب بود، مرحوم شيخ - رحمه الله -مرحوم آقا شيخ عبدالكريم - رضوان الله عليه - يك كاغذي به رضاشاه نوشت و راجع به اين معنا تذكري داد. جواب نداد. نخست وزير گفت : به عرض اعليحضرت رسيد، ايشان گفتند: شما خوب است كه مشغول كار خودتان باشيد. يك دانه پاسبان اگر مي آمد در اين شهر مذهبي كه چقدر جمعيت مذهبي و چقدر اهل علم داشت مي آمد، هر كاري با هريك از شما مي كرد، احدي صحبت نمي كرد.
شهرباني حالا مثل شهرباني زمان رضاشاه است ؛ محمدرضا شاه است ؟! چرا بايد ماقدر نعمت خدا را ندانيم ؟ من از آقايان مي پرسم : بسيار خوب ، تمام اينها، همه شان يك اعوجاجاتي دارند. اگر اينها - خداي نخواسته - از بين بروند، حكومت را مي دهند دست شما؟ مي آيند مي گويند آقاي فلان ، بياييد شما حكومت كنيد؟ اگر اين جمهوري اسلامي شكست بخورد، به جاي آن ، يك جمهوري بهتر از اين جمهوري اسلامي مي آيد؟سراغ داريد كه يك افرادي باشند كه بعد از اينكه اينها از بين رفتند، آنها بيايند اداره كنند؟شما مي دانيد كه چشمها دوخته شده بود كه چه اشخاصي بيايند و در اينجا حكومت كنندكه بدتر از زمان محمدرضا مي شد. شما مي دانيد كه اگر اين جمهوري از بين برود، اين مجلس از بين برود، اين رئيس جمهور از بين برود، به جاي او يك ماموري از امريكامي آيد. ممكن است خيلي هم مقدس ماب باشد؛ مثل مقدس ماب رئيس شهرباني قم در زمان مرحوم آقاي بروجردي ؛ (5) خيلي هم مقدس ماب باشد، لكن كشور شما را ازبين ببرد و آن طور به اسلام سيلي بزند كه تا ابد نتواند سرش را بالا كند. مي توانيد فكر كنيدكه داريد چه مي كنيد؟ مي شود يك شب بنشينيد خودتان فكر كنيد كه تضعيف اين ملت واين دولت و اين مجلس و امثال اينها چه لطمه اي بر اسلام ممكن است بزند؟
بي نظير بودن مسئولين و ملت ايران در طول تاريخ
من مدعي هستم كه مثل ملت ايران و مجلس ايران و دولت ايران و رئيس جمهور
5- آقاي سيد حسين طباطبايي بروجردي ، از مراجع بزرگ شيعه كه به سال 1340 شمسي در گذشته است .
صفحه : 138
ايران و شوراي قضايي ايران و شوراي نگهبان ايران و اينها همه و ملت ايران از صدرتاريخ عالم تا حالا نبوده . بهترين عصرها در اسلام ، عصر رسول اكرم است . در عصررسول اكرم ، آن وقت كه مكه بودند، حكومتي در كار نبود. آن وقتي كه مدينه آمدند وباب حكومت باز شد، شما مي دانيد كه همين مقدس مابهاي مكه و مدينه و همين افرادي كه اظهار ارادت مي كردند، با پيغمبر چه مي كردند؟ شما مي دانيد كه قرآن مي گويد اين را؟ خوانده ايد اين را كه اگر به آنها مي فرمود كه جنگ برويد نمي رفتند، اگر مي رفتند بابهانه برمي گشتند؟(6) شما مثل اين پاسدارهايي كه اشك مي ريزند براي اينكه بروند به جبهه و شهيد بشوند، كجا سراغ داريد؟ بگوييد. صدر اسلام از يك عده معدودانگشت شماري كه بگذريد، ديگر اينها قابل مقايسه با اين پاسدارهاي ما، با اين قواي انتظامي و نظامي ما نيستند. شما كدام ملت را سراغ داريد كه با اين همه گرفتاري و رنج و بااين همه شهيد دادن و خون دادن و با اين همه زجر و ناكامي ، اين طور مستقيم ايستاده باشند؟ آن عراق و كوفه و آنها در صدر اسلام و آن مكه و مدينه در صدر اسلام ، صدرنوراني اسلام ، پيغمبر در زمان خودش غريبتر و مظلومتر بود از حالا؛ اطاعتش رانمي كردند؛ نزديكانشان هم اطاعتش را نمي كردند. اميرالمومنين - سلام الله عليه - درصدر اسلام ، مظلومتر از هر حاكمي در هر وقت بود. آن قدر اذيتش مي كردند! همان مقدسها ايستادند مقابلش ، گفتند: بايد [قبول كني ] قرآن را بالاي نيزه كردند [گفتند]:چنانچه قبول نكني ، چه خواهيم كرد. مجبورش كردند به اينكه قبول كند. بعد هم تكفيرش كردند. گفتند توبه كن ، تو كافر شده اي . (7) اين حال صدر اسلام ، بعد هم كه حكومت افتاد دست بني اميه و بني عباس و اينها چه جور بود وضع ؟ بعد هم كه افتاد دست ديگران .
كدام زمان را شما سراغ داريد كه مثل حالا باشد؟ چرا نعمت خدا را شكر نمي كنيد؟چرا از خدا تشكر نمي كنيد كه در عصري واقع شده ايد كه يك همچو ملت داريد؟ در
6- اشاره است به آيات 12 و 13، سوره احزاب .
7- اشاره است به واقعه جنگ صفين و قضيه حكمين .
صفحه : 139
عصري واقع شده ايد كه يك همچو مجلس دارد؟ يك همچو دولت داريد؟ يك همچورئيس جمهور داريد؟ يك همچو پاسدار داريد. آقا چرا چشمتان را هم گذاشته ايد ودلتان را باز كرده ايد براي عقده ها و اين طور انتقاد مي كنيد؟ ما از شما همراهي نمي خواهيم ، اما شما تكليف خدايي را چه مي كنيد؟ چرا بايد با اين دولتي كه مظلوم است ، همه دنيا، همه كشورها - تقريبا - به او حمله كرده اند، كارشكني برايش كرده اند،شما دوستان هم كارشكني مي كنيد؟ شما مي دانيد كه كار شكني هاي شما هم تاثير خيلي ندارد. لكن من متاسفم از روحيه اي كه در بعضي از آنها هست و همين طور بعضي قشرهايي كه مي گويند كه ما اسلام راستين مي خواهيم ؛ اسلام راستين . مردكه (8) مي گويدما اسلام راستين مي خواهيم ، نه آن اسلامي كه مي گويد دست دزد را بايد بريد! قرآن اسلام راستين نيست ؟! اگر اين دولت برود، يك همچو اشخاصي مي آيند روي كار. اگراين جمهوري اسلامي از بين برود، اسلام آنچنان منزوي خواهد شد كه تا آخر ابد - مگردر زمان حضور حضرت - نتواند سرش را بلند كند. لابد شما هم مي گوييد كه بايد ما يك دولت كافر ظالمي پيش بياوريم تا ظلم زياد بشود، تا حضرت ظهور كند! خوب ، يك طريقه اي است ! شما خيال مي كنيد نيست همچو افرادي ؟ يك همچو افرادي هستند كه [مي گويند] معنا ندارد حكومت باشد، يك حكومت عدل اصلا نبايد شما، بايد جلويش را گرفت تا حضرت تشريف بياورند.
من اميدوارم كه خداي تبارك و تعالي عنايت كند به همه اين ملت ، به اشخاصي كه مخالف هستند با جمهوري اسلامي و اشخاصي كه مخالف هستند با اسلام ، عنايت كند وآنها را به راه صحيح هدايت بفرمايد. من اميدوارم كه در اين سال كه وارد شده ايم ، به مباركي و ميمنت ، يك سالي باشد كه ما و همه ملت دست به هم بدهند و اين خرابيها رابسازند. و من اميدوارم كه اين جوانها، اين بچه ها، اين بچه هاي كم سني كه بازي خوردند- آنها هم بيچاره ها به خيال اينكه "اسلام راستين " به خيال خودشان مي خواهد پياده بشود
8- مسعود رجوي ، سردسته گروهك تروريستي منافقين .
صفحه : 140
و اين جمهوري نمي گذارد اين كار بشود، بازيشان دادند، چشم و گوششان را بستند تابدون اينكه توجه به مسائل بكنند، وارد كارهايي بشوند - اميدواريم كه آنها هم بيداربشوند و با ملت همدوش و همصدا باشند. و من اميدوارم كه تمام كساني كه دست به كارهستند در دولت ، باهم دست به هم بدهند، باهم دوست باشند؛ افرادي كه در مجلس هستند همه باهم رفيق باشند. همه يك مقصد داريد، همه مي خواهيد كه اسلام تحقق پيدابكند. چرا پس باهم ما دلخوري داشته باشيم ؟
توصيه به برادري و اجتناب از مخاصمه
برادري از اموري است كه هم قرآن كريم فرموده است كه [مومنان ] در اين عالم برادرند و هم فرموده است كه در بهشت برادر هستند و در سريرها در روبروي هم مي نشينند و برادرند. (9) من اميدوارم كه اين آثار حالا تحقق پيدا كند تا منعكس بشود درآنجا. و مي دانيم كه هرچه كه در اينجا باشد، صورت غيبي اش در آنجا به ما مي رسد. ماگرفتار اعمال خودمان هستيم در آن عالم ، از خارج به ما چيزي نمي دهند. ما هستيم كه بنامي كنيم اساس آن عالم را. اين همه اعمال شماست كه به شما رد مي شود. انها هي اعمالكم ترداليكم (10) فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره . (11) نه اينكه ثوابش را مي برد، خودش را مي بيند و من يعمل مثقال ذره شرا يره . (12) خود شر را مي بيند، خود آن عمل را در آنجا مي بيند. كارهاي ما،عقايد ما، اخلاق ما؛ تمام اينها در آنجا منعكس است . و من اميدوارم كه برادري را دراينجا مستحكم كنيم تا در آنجا منعكس بشود و برادر باشيم . مخاصمه مال اهل جهنم است . خصام اهل النار، (13) يكي از مصيبتهايي كه اهل جهنم مبتلا هستند همين خصامي است كه باهم دارند، جنگ و نزاعي است كه به هم دارند؛ به هم مي پرند مثل سگ ! و
9- اشاره است به آيه 47، سوره حجر.
10- بدرستي كه آنها كارهاي خود شما هستند كه به شما باز مي گردند.
11- سوره زلزال ، آيه 7.
12- سوره زلزال ، آيه 8.
13- اشاره است به آيه 64، سوره ص .
صفحه : 141
يكي از كرامتهايي كه اهل بهشت دارند آن ، برادري و دوستي و محبت است و اين بايد ازاينجا تهيه بشود. چرا ما با برادرهاي ايمانيمان ، با برادرهايي كه همه صالح اند، خوب اند،مي خواهند خدمت بكنند، چرا مخالف باشيم ؟ فرضا راي يك كسي با راي ديگري دريك جهتي مخالف است ، اختلاف آرا در بين فقها هم الي ماشاالله است . و من اميدوارم كه انعكاس اين دولت و مجلس و قواي ثلاثه اي كه هست و همه ارتشيها، انعكاس برادريشان در بهشت باشد و در بهشت ، همه باهم برادر و در سريرها، روبروي يكديگرنشسته باشند و خداوند توفيق بدهد به همه ما.
و من اميدوارم كه اين سال ، سال خوب باشد، سال سازندگي باشد. گرچه همه سالهاخوب بود، سازنده بود؛ سالهايي كه گذشت ، همه اش سازنده بود و همه اش انسان سازبود؛ از امتحانات بيرون آمدند اشخاص و اشخاصي كه نتوانستند از امتحان بيرون بيايند،منعزل شدند و من اميدوارم كه در اين سال ، حتي آنهايي هم كه باهم مخالف اند باجمهوري اسلامي ، يك قدري تحمل كنند، تعمق كنند، ببينند كه اگر اين جمهوري نباشدما بايد يا در حلقوم امريكا يا در حلقوم شوروي فرو برويم - چاره اي جز اين نيست - به حال اسلام رحم كنند، به حال جمهوري اسلامي رحم كنند؛ همه چيزش بهتر از همه دوره ها بوده است . البته نقيصه زياد است ، دست به هم بدهند، نقيصه ها را رفع كنند.خداوند ان شاءالله ، به همه شما سلامت و سعادت عنايت كند و اين سال جديد را بر همه مبارك فرمايد.
والسلام عليكم و رحمه الله